Berenschot Strategy Trends 2021 gestart

Al meer dan tien jaar geeft het Berenschot Strategy Trends onderzoek inzicht in de belangrijkste trends en de strategische keuzes van ondernemend Nederland. De huidige situatie met COVID-19 maakt het nog urgenter een duidelijke wendbare strategie te hebben. Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

Berenschot Strategy Trends Onderzoek

Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, hoe u inspeelt op de actuele situatie rond Covid. Welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Ook dit jaar zullen de resultaten u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel. Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2021’.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig kosteloos en vertrouwelijk. 

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Om deel te nemen: ga hier naar de vragenlijst. Eerst meer weten? Neem dan contact op via strategytrends@berenschot.nl.

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening 2020 gaat van start!

De huidige tijden zijn onzeker en mogelijk wilt u voorbereiden op toekomstscenario’s. Heeft u grip op uw overhead en weet u wat de verbetermogelijkheden zijn? Ben ik voldoende flexibel in de komende periode?

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse benchmarkonderzoek naar de overhead bij zakelijke dienstverleners.

De omvang en kosten van de overhead zijn vaak onderwerp van gesprek en er is veel behoefte aan kwantitatieve vergelijkingen.

Wat is een redelijke balans tussen de omvang en kosten voor het primaire proces en die van de overhead? Op welke aspecten van de overhead kunt u bezuinigen en waarin moet u juist investeren? De Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening beantwoordt deze vragen voor u.  

indirectefuncties

Wat levert deze benchmark u op?

  • Inzicht in formatie-omvang en kosten van uw overhead, inclusief uitbesteding, in vergelijking met andere organisaties in uw sector.
  • Concrete handvatten voor het opstellen van budgetten, maken van afdelingsplannen en de keuze voor outsourcing.
  • Een vergelijking op maat, zo goed mogelijk passend bij uw organisatie.

Ook dit jaar biedt Berenschot de gelegenheid om aan het onderzoek mee te doen. Voor meer toelichting zie: benchmark overhead

Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan het contactformulier op de web site van Berenschot in. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.  Of stuur een mail: l.oh@berenschot.com

Digitale CFO: finance moet hard aan de bak

TrendsfinancielefunctieRecentelijk ben ik geïnterviewd voor een editie van Nieuwe Perspectieven van BDO.

De druk op de financiële functie wordt steeds groter. Er wordt meer verwacht van de financiële functie waarbij een grote rol in de digitaliseringstrend is weggelegd en nu tijden van crisis. In de huidige tijden wordt nog meer geëist van de financiële functie en voor wat er nog gaat komen. Finance wordt de drijvende kracht achter de veranderingen.

Zie voor alle artikelen.

Digitale CFO

Berenschot Strategy Trends 2020: wendbare organisatie topprioriteit

2020-wendbaar

Digitalisering was het afgelopen jaar het meest besproken onderwerp in directie- en bestuurskamers, als aanjager van innovatie en verandering. Dit vertaalde zich in de nodige investeringen in technologie, zoals big data & data analytics, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Doel: de organisatie wendbaar maken om direct te kunnen inspelen op een snel veranderende omgeving, zoals nu de coronacrisis. Dat blijkt uit het Berenschot Strategie Trends-onderzoek.

In de top 4 van managementprioriteiten worden digitalisering (39%) en het wendbaar maken van de organisatie (34%), gecompleteerd door operational excellence (32%) en procesoptimalisatie (29%). “De huidige coronacrisis maakt indringend duidelijk hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn en te blijven om sterker uit de crisis te komen”, aldus Edwin Lambregts, sectorleider bij Berenschot. Daarnaast blijven arbeidsmarkt en groei prominent op de directieagenda staan. “Het wordt almaar lastiger om de juiste mensen binnen te krijgen en het zittende personeel vast te houden. De vraag naar hoger en meer technologisch opgeleid personeel overstijgt het aanbod, zogenoemde ’21st-century skills’ worden belangrijker.”

Bestaansrecht
Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van organisaties, zien directies en bestuurders kwaliteit als belangrijkste factor: maar liefst 49% van hen stelt dat de kwaliteit van hun dienst of product dé manier is om de concurrentie voor te blijven. Innovatie (40%) wordt eveneens gezien als essentieel om de eigen marktpositie te behouden of uit te breiden. “Als organisaties hun producten of diensten niet actueel houden, dan nemen nieuwe, innovatievere producten of diensten die grotere meerwaarde bieden aan de klant, hun plek in. Bedrijven die niet innoveren, lopen dan ook het risico hun bestaansrecht te verliezen”, stelt Lambregts.

Lambregts: “De strategische prioriteiten verschillen soms flink tussen sectoren. Over het algemeen speelt klantbeleving een steeds grotere rol; opvallende dalers zijn duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Wat speelt er in de Nederlandse directiekamers? Welke strategische keuzes maken ondernemers en bestuurders? Hoe willen directies hun organisaties laten groeien?
Welke strategische thema’s staan boven aan het prioriteitenlijstje van directeuren, bestuurders en topmanagers? En waar investeren zij in?

Voor de editie van 2020 is de doelgroep verbreed naar directies en besturen van not-for-profit organisaties en overheidsbedrijven. Daarnaast zijn interviews opgenomen met managementleden van ForFarmers, SPF Beheer, Alliander, VGZ en Ridder, waarin zij hun visie op strategie uit de doeken doen. Het Berenschot Strategie Trends-onderzoek verschijnt sinds 2007. Daarmee is het een van de langst lopende onderzoeken op het vlak van strategie en de strategische agenda van organisaties.

In totaal namen 700 respondenten in de maanden december tot en met februari deel aan het onderzoek uit bedrijven van verschillende grootteklassen, afkomstig uit twaalf sectoren: Transport & Logistiek, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Media & ICT, Zorg & Life sciences, Onderwijs & Research, Overheid, publieke organisaties & openbaar bestuur, stichtingen, NGO’s & belangenorganisaties, Agri & Food, Bouw & Woningcorporaties, Energie, Telecom & Utilities, Financiële dienstverlening en Handel & Retail. Samen vertegenwoordigen zij circa 1 miljoen werknemers in Nederland, zo’n 15% van de Nederlandse beroepsbevolking.

U kunt het Berenschot Strategie Trends-onderzoek 2020 downloaden.

 

Berenschot Navigator: checklist voor organisaties in crisistijd

Navigator

De huidige situatie omtrent het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee, mogelijk ook voor uw organisatie.

Wij willen je graag helpen om enkele onzekerheden en zorgen weg te nemen. Om die reden hebben wij de Berenschot Navigator opgesteld (berenschot.nl/navigator): een checklist voor een effectieve crisisaanpak. Deze checklist gaat in op drie opgaven waar veel organisaties momenteel voor staan: de business aan de praat houden, slim financieel handelen en het betrekken van medewerkers. De Navigator biedt structuur in de huidige, onzekere periode en helpt jou de crisis op effectieve wijze te doorstaan.

De COVID-19 crisis brengt onzekerheid met zich mee voor uw organisatie en uw medewerkers. Markten gaan op slot, opdrachten en orders worden uitgesteld of zelfs afgezegd. Netwerken komen onder druk door de toename van digitaal verkeer, vragen over thuiswerken, medewerkers die ziek worden of ineens hun kinderen thuis hebben. De Berenschot_navigator helpt u zo effectief mogelijk te acteren in deze crisis.

Elke organisatie staat momenteel voor drie belangrijke opgaven:

1. De business aan de praat houden en klaarmaken voor de toekomst.

De continuïteit van uw organisatie wordt momenteel op de proef gesteld. Hoe is uw organisatie ingericht op een grootschalige crisis? Breng focus aan in uw productenportfolio. Welke producten drijven uw omzet? Welke producten zijn op dit moment essentieel voor uw klanten?

Ook uw klanten worden getroffen door de crisis. Zij zullen sterk op u moeten kunnen vertrouwen, en u zult duidelijke beloftes en afspraken moeten maken om de klantrelatie sterk te houden. Waar hebben uw klanten momenteel het meest behoefte aan? Kunt u hen daarbij ondersteunen of zekerheid bieden? Heeft u ruimte om hen bijvoorbeeld met betalingsregelingen te helpen?

Omgekeerd kunnen uw toeleveranciers u wellicht ook helpen. Kunt u zekerheid verkrijgen over leveringen? Zijn uw toeleveranciers bereid om met u over een betalingsregeling te praten

2. Slim financieel handelen om liquiditeit te behouden en de kostenstructuur te optimaliseren.

Tijdens een crisis is het essentieel om een goed, actueel inzicht te verkrijgen in de inkomende en uitgaande geldstromen en de dagelijkse ontwikkeling van de bankstand, en hierop te sturen. Kent u uw kosten- en uitgavenstructuur en weet u wat u kunt beïnvloeden? Een liquiditeitsprognosemodel stelt u in staat scenario’s in kaart te brengen en snel de juiste acties te bepalen.

3. Medewerkers betrekken bij oplossingen en adequaat communiceren richting stakeholders.

In een turbulente omgeving is het nog belangrijker om binnen teams rust te creëren, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Juist nu is de creativiteit en inzet van uw medewerkers een belangrijke (en vaak onverwacht goede) bron van oplossingen. Vele kleine acties en een aantal grote interventies zijn in deze tijd een slimme combinatie. Zorg er tevens voor dat medewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben om processen op een (wellicht) nieuwe manier uit te voeren.

De impact van een crisis wordt in sterke mate bepaald door de snelheid en het reactievermogen van de leiders van een organisatie. Door de opkomst van social media ligt hun handelwijze in crisissituaties steeds meer onder een vergrootglas.

Download de Navigator!

Om uw organisatie door de crisis te loodsen, biedt Berenschot u de Navigator (pdf, 4.7 MB). Deze checklist biedt u houvast in de huidige onzekere periode. Wij helpen u snel te inventariseren welke processen u moet op- of juist afschalen. Ook ondersteunen we u bij de aanpak en de uitvoering daarvan. Verder kunnen we u ondersteuning bieden om uw dagelijkse operatie draaiende te houden. Alles is erop gericht u zo effectief mogelijk te laten acteren tijdens de coronacrisis!

Hebt u behoefte om te sparren over de situatie binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Berenschot Strategy Trends 2020 gestart

Al meer dan tien jaar geeft het Berenschot Strategy Trends onderzoek inzicht in de belangrijkste trends en de strategische keuzes van ondernemend Nederland. Ziet u digitalisering als een kans of als een bedreiging? Welke mogelijkheden biedt internationalisering uw bedrijf? Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

 

Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Ook dit jaar zullen de resultaten u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel. Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2020’.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig kosteloos en vertrouwelijk.  Door invulling van de enquête gaat u ermee akkoord dat de door u ingevulde persoonlijke informatie, gebruikt mag worden voor de beschreven doeleinden.

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Om deel te nemen: ga hier naar de vragenlijst. Eerst meer weten? Neem dan contact op via strategytrends@berenschot.nl.

strategy 1

Groei, innovatie en disruptie worden het vaakst besproken binnen de Belgische boardrooms

Belgiestrategietrends1

• Groei, innovatie en disruptie worden het vaakst besproken binnen de Belgische boardrooms, gevolgd door digitalisering, arbeidsmarkt, reputatie & imago.
• Doorvertaling van strategische thema’s naar strategie verloopt moeizaam; slechts een klein aantal thema’s heeft daadwerkelijk impact op de strategie van organisaties.
• Hoe omvangrijker de organisatie, des te meer thema’s er in de boardroom worden besproken.
• Arbeidsmarkt heeft veruit de meeste impact op de strategie van organisaties.
• Energietransitie speelt (nog) nauwelijks binnen de boardroom, net als robotisering, intellectual property en fusies & overnames.

De wereld verandert snel en wordt steeds complexer. Van organisaties vraagt dit dat ze met steeds meer zaken rekening houden en waar nodig snel inspelen op trends en ontwikkelingen. Binnen de Belgische boardrooms is men zich hier terdege van bewust.  Dat over veel verschillende strategische thema’s wordt gesproken, is dan ook geen verrassing. Doorvertaling van deze thema’s naar strategie blijkt echter nog vaak lastig. Strategy Trends België 2019 laat zien dat een groot aantal thema’s veelvuldig wordt besproken, maar dat van deze thema’s er weinig daadwerkelijk impact hebben op de strategie.
De thema’s die in 2019 het vaakst worden besproken, zijn groei en digitalisering; beide komen bij 71% van de bedrijven voortdurend aan de orde. Organisaties lijken te willen profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en zien kansen voor groei. Er is nog volop groei in de hoogconjunctuur, ondanks de huidige internationale ontwikkelingen zoals handelsoorlogen en instabiele regeringen. Digitalisering kan organisaties helpen deze groei te versnellen.

Veel organisaties en bedrijven die zijn ontstaan en gegroeid in een analoge wereld,  realiseren zich dat zij hun koers moeten bepalen in de huidige digitale transformatie in  een snel veranderende en steeds transparantere wereld. Een nieuw businessmodel is onontkoombaar en digitaal is daarbij de norm.

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Wat speelt er in de Belgische boardrooms? Welke strategische keuzes maken ondernemers en bestuurders? Op welke manier willen directies hun bedrijf laten groeien? Welke strategische thema’s staan boven aan het prioriteitenlijstje van Belgische directeuren, bestuurders en topmanagers? En waar investeren zij in?

U leest het in deze Strategy Trends publicatie.

Het Berenschot Strategy Trends-onderzoek is dit jaar in België uitgevoerd. In totaal namen 132 respondenten deel aan het onderzoek. Deze publicatie is een samenwerking tussen Berenschot en NKVK België. In dit rapport worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek toegelicht met behulp van grafieken en een aantal verdiepende interviews.

Download het rapport hier:

Berenschot Strategy Trends België 2019

Belgische CEO minder klimaatbewust dan Nederlandse CEO

Belgietrends1

De grote aandacht voor energie en klimaat in het politiek-maatschappelijke debat werkt nog niet door in het Belgische bedrijfsleven. Dat is een van de uitkomsten van het Strategy Trends onderzoek dat organisatieadviesbureau Berenschot de voorbije zomer uitvoerde in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK). Aan het onderzoek namen 132 ondernemers, bestuurders en topmanagers uit het Belgische bedrijfsleven deel.

Slechts 16% van de respondenten geeft aan dat de energietransitie voortdurend wordt besproken binnen de boardroom en bij slechts 4% van de organisaties heeft het ook daadwerkelijk impact op de strategie. Opmerkelijk, aangezien wereldwijd de aandacht voor dit thema steeds groter wordt. De resultaten van het Strategy Trends onderzoek in Nederland laten zien dat dit onderwerp daar meer speelt (26%).

Ook blijkt dat veel meer Nederlandse dan Belgische bedrijven zich via ‘duurzaamheid’ willen onderscheiden van hun concurrenten (31% vs. 16%). In België gebeurt dit meer dan in Nederland op basis van kwaliteit (58% vs. 46%). “Ongetwijfeld speelt het streven van de Belgische klant naar zekerheid hierin een rol”, stelt Tom Vansteenkiste, algemeen directeur van de NKVK. “Wat duurzaamheid betreft, geven Belgische CEO’s aan wel degelijk te werken aan bepaalde ingrepen, maar ook dat de Belgische consument vooralsnog niet bereid is hiervoor te betalen”, vult Marlon Drent, consultant strategie bij Berenschot, aan.

Waar liggen Belgische bestuurders dan wel van wakker? Thema’s als groei en digitalisering komen bij 71% van de bedrijven voortdurend aan de orde. Organisaties lijken te willen profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en zien kansen voor groei, ondanks de huidige internationale ontwikkelingen zoals handelsoorlogen en instabiele regeringen. Digitalisering kan organisaties helpen deze groei te versnellen. Een nieuw businessmodel is onontkoombaar. “De impact van digitalisering op de bedrijfsstrategie werd onlangs nog benadrukt door de organisatorische ingrepen bij KBC, dat zich genoodzaakt zag het kantorennetwerk in te krimpen”, zegt Pieter Strackx, senior consultant strategie bij Berenschot. “Ook het recente faillissement van Thomas Cook is zeker deels te wijten aan een te trage reactie op de digitalisering in de sector.”

De nadruk op digitalisering verklaart in belangrijke mate ook de grote impact van het thema ‘arbeidsmarkt’ op de strategie van organisaties. 43% van de respondenten geeft aan dat arbeidsmarktvraagstukken hierbij leidend zijn. “Door voortschrijdende digitalisering en innovatie zullen uitvoerend en administratief werk de komende jaren anders worden ingericht. De vraag naar hoger en meer technologisch opgeleid personeel overstijgt het aanbod, zogenoemde ‘21st-century skills’ worden belangrijker. Deze ‘war for talent’ is tot in de boardroom voelbaar”, besluit Pieter Strackx.

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Wat speelt er in de Belgische boardrooms? Welke strategische keuzes maken ondernemers en bestuurders? Op welke manier willen directies hun bedrijf laten groeien? Welke strategische thema’s staan boven aan het prioriteitenlijstje van Belgische directeuren, bestuurders en topmanagers? En waar investeren zij in?

U leest het in deze Strategy Trends publicatie.

Het Berenschot Strategy Trends-onderzoek is dit jaar in België uitgevoerd. In totaal namen 132 respondenten deel aan het onderzoek. Deze publicatie is een samenwerking tussen Berenschot en NKVK België. In dit rapport worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek toegelicht met behulp van grafieken en een aantal verdiepende interviews.

Download het rapport hier:

Berenschot Strategy Trends België 2019

Koploper in de energietransitie – Case Havenbedrijf Rotterdam

HBRHet Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is één van de bedrijven waar de energietransitie tegenwoordig boven aan de strategische agenda staat. De haven van de toekomst moet naast slim (digitalisering en innovatie zijn de andere twee strategische pijlers van HbR) vooral schóón zijn. Hedda Eggeling en Wouter van Yperen over de impact van de energietransitie op de bedrijfsvoering en strategie van het Havenbedrijf.

Het Rotterdamse havencluster levert een bijdrage van 6% aan het Nederlands bbp en draagt bij aan de werkgelegenheid voor 385.000 mensen. Maar de industrie gevestigd in het Rotterdamse havengebied is ook bovengemiddeld CO2-intensief en inclusief Moerdijk goed voor ongeveer 17% van de nationale CO2-uitstoot. Het merendeel van de overslag in de Rotterdamse haven is fossiel van aard. Dat de energietransitie een belangrijk thema is voor de Rotterdamse haven, is dus niet zo vreemd. Aangezien het Havenbedrijf zijn geld verdient met de erfpacht van gronden aan in het haven- en industriegebied gevestigde industrie en de heffing van zeehavengelden over overslag, vraagt de energietransitie om vernieuwing en verbreding van het verdienmodel van het Havenbedrijf.

Maar allereerst is het Havenbedrijf actief op dit vlak vanuit een langetermijngedachte. Nederland heeft ambities de CO2-uitstoot te reduceren, van het Havenbedrijf als staatsdeelneming wordt verwacht inspanningen te leveren in lijn met deze ambities. En tevens wordt hiermee het cluster doorontwikkeld en toekomstvast gemaakt met het oog op het creëren van welvaart en werkgelegenheid voor de BV Nederland.

Het Havenbedrijf ziet de energietransitie niet als een bedreiging: “Het is een collectieve opgave, die we omarmen”, is de boodschap. Het Havenbedrijf beschouwt de energietransitie met name als kans om het havencluster te verbreden en te vernieuwen. “Juist de Rotterdamse haven is de uitgelezen plek om met de energietransitie aan de slag te gaan, het is immers een compact cluster van verschillende bedrijven die van elkaar kunnen profiteren in de duurzame transitie.”

Om dit alles in de toekomst mogelijk te maken, heeft het Havenbedrijf een breed ontwikkelprogramma opgezet waarin het samen met tientallen partners van binnen en buiten de Rotterdamse havengemeenschap werkt aan verschillende initiatieven. Tot 2025 wordt vooral ingezet op het terugdringen van uitstoot door efficiënter energieverbruik, het gebruik en opslag van CO2 en de inzet van restwarmte in de regio. Parallel daaraan worden voorbereidingen getroffen om richting 2030 het energiesysteem te transformeren naar het gebruik van wind, zon, groen gas, geothermie, elektrische boilers en CO2-neutrale waterstof. In de laatste fase tot 2050 wordt het grondstoffensysteem getransformeerd naar een systeem dat gebruik maakt van groene waterstof, chemische recycling, biochemicals en een circulaire gedachte waarbij de reststromen van het ene bedrijf dienen te worden hergebruikt als grondstof voor het productieproces van het andere bedrijf.

Het Havenbedrijf voert op het gebied van de energietransitie in eigen woorden een ‘én-én’ strategie. “We richten ons op het transformeren van onze bestaande industrie én op het binnenhalen van nieuwe duurzame industrieën.” Deze nieuwe industrieën dienen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande activiteiten in het Rotterdamse havengebied, want daar zit de meerwaarde volgens Eggeling en Van Yperen. “We willen koploper zijn in de energietransitie, zodat we een competitief voordeel hebben als duurzaam de nieuwe standaard wordt.” Een heldere en ambitieuze visie, maar ook in Rotterdam blijkt de commerciële dagelijkse praktijk toch weerbarstig. Hoe om te gaan met nieuwe commerciële kansen en wat betekenen de klimaatambities van Nederland voor het vestigingsklimaat en de internationale concurrentiepositie van Rotterdam? Lastige vragen, waar ook intern bij het Havenbedrijf de nodige discussie over wordt gevoerd. Of er echt iets verandert? “Ja, ik heb wel het idee dat er steeds meer andere afwegingen worden gemaakt; het is niet altijd meer het financiële belang dat de boventoon voert.”

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Het Berenschot Strategy Trends-onderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd. In totaal namen 765 respondenten deel aan het onderzoek. Dit betreft ondernemers en bestuurders die met name actief zijn in de Nederlandse private sector, maar ook directieleden vanuit de semipublieke sector. Samen vertegenwoordigen zij circa 1 miljoen werknemers in Nederland, zo’n 15% van de Nederlandse beroepsbevolking. Respondenten zijn verdeeld over tien sectoren (Industrie, Zakelijke dienstverlening, Financiële dienstverlening, Onderwijs, Research & Overheid, Energie & Utilities, Transport & Logistiek, Agri & Food, Handel & Retail en Bouw). De omvang van de bedrijven varieert van mkb (tot 250 medewerkers) tot grote bedrijven (> 1.000 medewerkers).

Download het rapport hier:

Berenschot Strategy Trends 2019

 

Geen nieuwe technologie zonder vakmanschap – Case IJssel Technologie

ijsselIJssel Technologie (IJssel) is specialist in smart industry met expertise op drie terreinen: productieoptimalisatie, onderhoudsoptimalisatie en ontwikkeling van medewerkers. “Wij zien klanten worstelen met het inzetten van nieuwe technologieën, we helpen hen met een aanpak die gaat over nieuwe technologie, de verbeteringen die je ermee wilt realiseren, en het vakmanschap van de medewerkers.

Berenschot Strategy Trends 2019 laat zien dat digitalisering het belangrijkste strategische thema is in de industrie. Dit onderkent ook IJssel, een kennisbedrijf met zo’n 450 monteurs, engineers en bedrijfskundigen. Zij bouwen, onderhouden en verbeteren productieprocessen voor en met hun klanten, vanuit een gedegen kennis van de praktijk. “We gaan blijvende relaties aan op basis van loyaliteit en vertrouwen. We zien onszelf niet als leverancier, maar als partner”, zegt Gerko Katgert. De ‘Fabriek van de Toekomst’ gaat niet alleen over techniek, maar ook over de doelen die je ermee wilt bereiken.”

Bij IJssel beginnen ze met het vaststellen van de ambitie: hoe ziet de droomfabriek eruit en op welke KPI’s gaat die fabriek zich fundamenteel onderscheiden? “Wanneer we daar een beeld van hebben, gaan we dit vertalen in een innovatieagenda”, geeft Mark Peters aan. Die innovatieagenda bevat, naast zicht op toepassing van nieuwe technologieën, ook zicht op de profielen van de toekomstige medewerkers die nodig zijn. “Zonder expertise is technologie weinig waard”, zegt Gerko Katgert, “en expertise bouw je op door te doen. Dat principe hanteren we ook intern. Wanneer er een nieuwe technologie is die relevant lijkt, dan schaffen we die aan. We moeten zelf kunnen 3D-printen of begrijpen hoe Artificial Intelligence (AI) zich verhoudt tot de kennis van de vakman, voordat we onze klanten kunnen helpen op weg naar hun fabriek van de toekomst.”

En ook adviseren is voor IJssel in hoge mate ‘doen’. Workshops, pilots, experiences zijn de woorden die opkomen bij Mark Peters als het gaat over de samenwerking met klanten. Nieuwe technologie is een cultuurverandering. Big data, predictive maintenance en AI vragen om een andere manier van werken en een andere manier van leidinggeven. “We zetten Sprint-teams in om ervaring op te doen. We investeren tijd in ontwikkelingen die we op ons af zien komen. Dat werkt alleen als het management dat ook ziet zitten”, constateert Gerko Katgert. De cultuurverandering is nodig om de vakmensen voor de toekomst op te leiden en aan je te binden.

Natuurlijk moet je medewerkers beoordelen en bepalen wie wel meekunnen en wie hulp nodig hebben. En niet iedereen kan meekomen. IJssel benut waar mogelijk zijn netwerk om medewerkers van klanten die de slag eventueel niet kunnen maken, te herplaatsen in andere posities. Ook dat is een onderbouwing van hun claim dat IJssel echt een ‘partner in productiviteitsverbetering is.

Berenschot Strategy Trends-onderzoek

Het Berenschot Strategy Trends-onderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd. In totaal namen 765 respondenten deel aan het onderzoek. Dit betreft ondernemers en bestuurders die met name actief zijn in de Nederlandse private sector, maar ook directieleden vanuit de semipublieke sector. Samen vertegenwoordigen zij circa 1 miljoen werknemers in Nederland, zo’n 15% van de Nederlandse beroepsbevolking. Respondenten zijn verdeeld over tien sectoren (Industrie, Zakelijke dienstverlening, Financiële dienstverlening, Onderwijs, Research & Overheid, Energie & Utilities, Transport & Logistiek, Agri & Food, Handel & Retail en Bouw). De omvang van de bedrijven varieert van mkb (tot 250 medewerkers) tot grote bedrijven (> 1.000 medewerkers).

Download het rapport hier:

Berenschot Strategy Trends 2019

<span>%d</span> bloggers liken dit: