Fit for the future: Benchmark overhead zakelijke dienstverleners

Benchmarkoverhead

Veel organisaties zijn bezig met plannen voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan steeds harder. Digitaliseren en nieuwe business modellen ontstaan waar bedrijven ook moeten spelen. Dit betekent nieuwe kansen maar ook bedreigingen.

De organisatie moet robuust en wendbaar zijn om deze veranderingen voor de toekomst voor te zijn. Dit vereist  een marktconform of lager kostenniveau en maximale flexibiliteit.

We krijgen steeds meer vragen van organisaties of hun Sales & General Administration kosten op orde zijn. Berenschot voert sinds 2001 overhead benchmarkonderzoeken uit; meer dan 2500 organisaties hebben inmiddels deelgenomen. Wij vergelijken uw overhead met uw specifieke deelsector en met andere zakelijke dienstverleners op ratio’s en productiviteitcijfers. Onze ervaring leert dat de rapportage u handvatten biedt bij kostenreducties, budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

Door te leren van de best practices en sturen op de beïnvloedbare indicatoren en cost drivers.

Ook dit jaar biedt Berenschot de gelegenheid om aan het onderzoek mee te doen. Voor meer toelichting zie: benchmark overhead

Wil u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan het contactformulier op de web site van Berenschot in. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.  Of stuur een mail: l.oh@berenschot.com

Advertenties

Creëer je eigen blauwe oceaan

BlueoceanshiftDe Blue Ocean strategie van Chan Kim en Renee Mauborgne  leert ons buiten de bestaande paden denken. Probeer uit de concurrentieslag te blijven en een nieuw speelveld te creëren. Dit kan door nieuwe toepassingen te zoeken of de bestaande producten om te vormen in nieuwe markt.

  • Verleg de horizon en denk in mogelijkheden & kansen
  • Gebruik nieuwe technologie waardoor de huidige markt grenzen vervagen
  • Boor een nieuwe markt aan
  • Kijk wat niet-gebruikers wensen. Laat het overbodige weg en voeg gewenste functionaliteit er aan toe waardoor er geen concurrentie

 

Social Franchise in Bangladesh

De filosofie van VSO Nederland  is dat mensen in ontwikkelingslanden zelf hun armoede kunnen bestrijden als ze maar de juiste kennis hebben. In Bangladesh gaat het om meerdere langjarige projecten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en van inkomen uit de landbouw. Een van deze projecten is het Growing Together project; het stimuleren van samenwerking tussen en kennisoverdracht aan lokale boeren. De sponsoring van dit project zal medio 2018 stoppen en de uitdaging voor VSO is om het project voor die tijd sustainable te maken. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige coöperatieve model omgezet wordt in een social franchise model; een model waarbinnen de kosten binnen de keten terug verdient worden. Zes Berenschot-adviseurs (Annette de Boer, Marieke Gersdorf, Frank GortemakerDaniel Huisman, Luddo Oh en Hans van der Spek) geven daarbij ondersteuning aan  de VSO-organisatie in Bangladesh.

WhatsApp Image 2017-10-23 at 15.44.37

Zij deden onderzoek naar de samenwerking tussen lokale boeren in de vorm van een social franchise en hoe deze het beste kan worden vormgegeven. De eindconclusies van de Expeditie van Berenschot werden gepresenteerd aan VSO Bangladesh.  Na 10 dagen vol inspirerende ontmoetingen, kleurrijke indrukken en vooral gedreven en hard doorwerken, hebben ze de eindpresentatie aan de opdrachtgever; het team van VSO Bangladesh gegeven. Niet alleen zijn ze erin geslaagd om het gevraagde business model op te leveren, ze hebben deze rijkelijk kunnen voorzien van observaties en aanbevelingen die bijdragen aan het succesvol maken van de vervolgstappen in de voorgenomen transitie van ontwikkelingshulpprogramma naar een sustainable Social Franchise.

Strategy trends 2017

For our yearly research Strategy Trends we need your help. Which do you currently consider as the most important strategic issue for your company?

Berenschot Overhead Benchmark

Jongen kijkt over schutting_LR

Hoe bepaalt u wat een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor het primaire proces en die van de overhead? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of juist moet investeren?

In de Benchmark Overhead Zakelijke Dienstverlening vergelijkt Berenschot zakelijke dienstverleners onderling op de omvang van de overhead. Daarbij beschikken wij over recente cijfers van de volgende sectoren:

  • Accountancy en Advies
  • Ingenieursbureaus, Research- & kennisinstellingen en Engineering-bedrijven
  • Advocaten, Rechtsbijstand & Juridische dienstverlening
  • ICT
  • Openbaarvervoerbedrijven, Transport & logistiek
  • Pensioenuitvoerders
  • Verzekeraars
  • Uitgeverijen
  • Vakbonden en Brancheorganisaties

Sinds 2001 heeft Berenschot voor inmiddels meer dan 2.000 organisaties binnen 25 sectoren dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Dit betekent dat we ook een betrouwbare vergelijking tussen de zakelijke dienstverlening en andere sectoren kunnen maken.

vergelijking

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark Overhead Zakelijke Dienstverlening voorziet u van informatie over de omvang, kosten en mate van centralisatie van uw overhead in vergelijking met andere zakelijke dienstverleners. Daarnaast genereren wij enkele productiviteitskengetallen zoals het aantal verwerkte facturen per fte en het aantal leveranciers. In deze benchmark vergelijken wij bovendien uw managementstructuur met die van andere zakelijke dienstverleners. Tot slot zetten we in het rapport enkele best practices uit uw sector op een rij.

De ervaring leert dat organisaties de benchmarkresultaten gebruiken in geval van kostenreductie, beslissingen rond outsourcing, het maken van budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

Welke functies vergelijkt de benchmark?

overzicht

Ook dit jaar biedt Berenschot de gelegenheid om aan het onderzoek mee te doen.Wil u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan het contactformulier op de web site van Berenschot in. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.  Of stuur een mail: l.oh@berenschot.com

Top down is uit: betrek bij strategie bepaling de organisatie

Het strategieproces speelt zich nog steeds voornamelijk af in en rondom de boardroom. 31% van de respondenten geeft aan dat de directie en het MT de strategie bepalen en nog eens 23% geeft aan dat de CEO invulling geeft aan het strategieproces. Er is echter een duidelijke trend te zien dat organisaties meer mensen bij het strategieproces betrekken dan uitsluitend degenen in en rondom de boardroom.

Figuur_6.2_Strategieproces_(rapport)-ID-37f78920-63cf-44a2-ae29-a29ae6f1491e.png

Gaf in 2014 nog maar 10% van de respondenten aan dat de strategie bepaald wordt in dialoog met de gehele organisatie, in 2016 is dit percentage meer dan verdubbeld tot 21%. Vooral in de financiële sector lijkt dit een populaire trend, waar 39% van de bedrijven aangeeft dat de strategie in dialoog met de gehele organisatie wordt vastgesteld. Er is ook een duidelijke omslag zichtbaar in de termijn van het opstellen van een strategisch plan. Tijdens de crisis lag de nadruk van een strategisch plan meer op het overleven van het jaar en werd er dus één jaar vooruitgekeken. Nu lijkt de nieuwe norm een termijn van twee tot vier jaar te zijn.

Met andere woorden, in turbulente tijden wordt in het strategieproces gekozen voor een kortetermijn-, top-down-aanpak om zo in korte tijd beslissingen te kunnen nemen en door te voeren.

Bij het strategieproces wordt weer vaker de organisatie betrokken, en steeds vaker worden ook externe partijen, vooral huidige en potentiële klanten, betrokken.

Het volledige (interactieve) rapport Strategy Trends 2016: The CEO’s agenda is te vinden op www.strategytrends.nl

Maak van je organisatie een Innovation Powerhouse

Succesvolle bedrijven  onderscheiden zich met innovatieve producten en/of diensten. Het zijn gespecialiseerde bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Ze investeren flink in R&D, maar waarbij de Return on Innovation in de gaten wordt gehouden. Het gaat immers om rendabele groei.

product

Wat leveren de nieuwe producten op de lange termijn op. Hierbij moet de blik van de korte termijn naar de lange termijn worden gezet. Lange termijn road maps kunnen hierbij helpen.

Organisaties die hier zich in onderscheiden zijn een Innovation Powerhouse waardoor ze steeds voorop blijven lopen. Veel bedrijven volgen het “me too syndroom” terwijl je juist onderscheidend moet zijn ten opzichte van de concurrentie.

De focus ligt op het stimuleren van innovatiekracht en het verkorten van ontwikkeltijd. Alles draait om continue verbetering en het leveren van het allerbeste product waar men trots op kan zijn.

 

%d bloggers liken dit: