Social Franchise in Bangladesh

De filosofie van VSO Nederland  is dat mensen in ontwikkelingslanden zelf hun armoede kunnen bestrijden als ze maar de juiste kennis hebben. In Bangladesh gaat het om meerdere langjarige projecten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en van inkomen uit de landbouw. Een van deze projecten is het Growing Together project; het stimuleren van samenwerking tussen en kennisoverdracht aan lokale boeren. De sponsoring van dit project zal medio 2018 stoppen en de uitdaging voor VSO is om het project voor die tijd sustainable te maken. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige coöperatieve model omgezet wordt in een social franchise model; een model waarbinnen de kosten binnen de keten terug verdient worden. Zes Berenschot-adviseurs (Annette de Boer, Marieke Gersdorf, Frank GortemakerDaniel Huisman, Luddo Oh en Hans van der Spek) geven daarbij ondersteuning aan  de VSO-organisatie in Bangladesh.

WhatsApp Image 2017-10-23 at 15.44.37

Zij deden onderzoek naar de samenwerking tussen lokale boeren in de vorm van een social franchise en hoe deze het beste kan worden vormgegeven. De eindconclusies van de Expeditie van Berenschot werden gepresenteerd aan VSO Bangladesh.  Na 10 dagen vol inspirerende ontmoetingen, kleurrijke indrukken en vooral gedreven en hard doorwerken, hebben ze de eindpresentatie aan de opdrachtgever; het team van VSO Bangladesh gegeven. Niet alleen zijn ze erin geslaagd om het gevraagde business model op te leveren, ze hebben deze rijkelijk kunnen voorzien van observaties en aanbevelingen die bijdragen aan het succesvol maken van de vervolgstappen in de voorgenomen transitie van ontwikkelingshulpprogramma naar een sustainable Social Franchise.

Advertenties

Strategy trends 2017

For our yearly research Strategy Trends we need your help. Which do you currently consider as the most important strategic issue for your company?

Berenschot Overhead Benchmark

Jongen kijkt over schutting_LR

Hoe bepaalt u wat een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor het primaire proces en die van de overhead? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of juist moet investeren?

In de Benchmark Overhead Zakelijke Dienstverlening vergelijkt Berenschot zakelijke dienstverleners onderling op de omvang van de overhead. Daarbij beschikken wij over recente cijfers van de volgende sectoren:

 • Accountancy en Advies
 • Ingenieursbureaus, Research- & kennisinstellingen en Engineering-bedrijven
 • Advocaten, Rechtsbijstand & Juridische dienstverlening
 • ICT
 • Openbaarvervoerbedrijven, Transport & logistiek
 • Pensioenuitvoerders
 • Verzekeraars
 • Uitgeverijen
 • Vakbonden en Brancheorganisaties

Sinds 2001 heeft Berenschot voor inmiddels meer dan 2.000 organisaties binnen 25 sectoren dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Dit betekent dat we ook een betrouwbare vergelijking tussen de zakelijke dienstverlening en andere sectoren kunnen maken.

vergelijking

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark Overhead Zakelijke Dienstverlening voorziet u van informatie over de omvang, kosten en mate van centralisatie van uw overhead in vergelijking met andere zakelijke dienstverleners. Daarnaast genereren wij enkele productiviteitskengetallen zoals het aantal verwerkte facturen per fte en het aantal leveranciers. In deze benchmark vergelijken wij bovendien uw managementstructuur met die van andere zakelijke dienstverleners. Tot slot zetten we in het rapport enkele best practices uit uw sector op een rij.

De ervaring leert dat organisaties de benchmarkresultaten gebruiken in geval van kostenreductie, beslissingen rond outsourcing, het maken van budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

Welke functies vergelijkt de benchmark?

overzicht

Ook dit jaar biedt Berenschot de gelegenheid om aan het onderzoek mee te doen.Wil u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan het contactformulier op de web site van Berenschot in. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.  Of stuur een mail: l.oh@berenschot.com

Maak van je organisatie een Innovation Powerhouse

Succesvolle bedrijven  onderscheiden zich met innovatieve producten en/of diensten. Het zijn gespecialiseerde bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Ze investeren flink in R&D, maar waarbij de Return on Innovation in de gaten wordt gehouden. Het gaat immers om rendabele groei.

product

Wat leveren de nieuwe producten op de lange termijn op. Hierbij moet de blik van de korte termijn naar de lange termijn worden gezet. Lange termijn road maps kunnen hierbij helpen.

Organisaties die hier zich in onderscheiden zijn een Innovation Powerhouse waardoor ze steeds voorop blijven lopen. Veel bedrijven volgen het “me too syndroom” terwijl je juist onderscheidend moet zijn ten opzichte van de concurrentie.

De focus ligt op het stimuleren van innovatiekracht en het verkorten van ontwikkeltijd. Alles draait om continue verbetering en het leveren van het allerbeste product waar men trots op kan zijn.

 

Impact van disruptie op medewerkers

Hans van der Spek over effecten die disruptie heeft op medewerkers. Hoe kan je de medewerker optimaal gaan begeleiden bij de verandering.

Strategievorming moet leiden tot snellere successen: formulering en implementatie schuiven steeds meer in elkaar

dialoog

Hoe bepaal ik wat mijn organisatie wel moet doen en wat niet? Hoe maak ik de juiste keuzes die draagvlak hebben bij alle stakeholders? Hoe mobiliseer ik belanghebbenden voor de uitvoering?

Het is mogelijk om binnen afzienbare tijd een onderscheidende en haalbare strategie te formuleren.  De tijd van eerst goed studeren, volledig uitgewerkte plannen maken, die bespreken met stakeholders en daarna implementeren, is voorbij. Ontwikkelingen gaan razendsnel en lijken steeds complexer en minder eenduidig. In het proces van strategievorming moet recht worden gedaan aan de snelheid en complexiteit van ontwikkelingen. Strategievorming moet leiden tot snellere successen en dus tot tijdverdichting tussen formuleren en realiseren: formulering en implementatie schuiven steeds meer in elkaar.

Dat vraagt om een aanpak om de juiste keuzes te kunnen maken die ook draagvlak hebben, waardoor ze direct in actie kunnen worden omgezet. Een aanpak die relevante belanghebbenden ervoor mobiliseert en motiveert.

 De Strategische Dialoog
Voor ons is strategievorming, naast inhoud, ook een proces voor het creëren van betrokkenheid door dialoog tussen u en uw stakeholders over de toekomst van uw organisatie.

Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Disruptie is aan alle kanten bezig en het succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief. Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding. De organisatie zal voldoende robuust richting de toekomst moeten zijn met de juiste kostenstructuur.

Backtofuture

Veel bedrijven zouden eerder duidelijke strategische keuzes moeten maken en veel beter aan kostenbeheersing moeten doen om te voorkomen dat de organisatie in een spiraal van saneringen terecht komt.

Vuistregel voor management hierbij is vroegtijdig en grondig anticiperen op grote veranderingen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen te voldoen aan de juiste diepgang en het juiste tempo. Maatregelen die directies en management kunnen nemen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of niet verder bedienen van bepaalde klanten.

Kostenbesparingsprogramma’s worden vaak eenzijdig benaderd. Een component die vaak vergeten wordt is de markt en de koppeling met de strategie. Het slechts snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Er dient niet alleen gekeken te worden naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen en vooral naar de markt.

De volgende checklist kan inzicht verschaffen:

Strategy Check

 • Toetsing van de huidige strategie: Is de ingezette strategie de juiste met de meeste kans op succes?
 • Hoe robuust is de strategie? Is de strategie voldoende toekomstbestendig?
 • Is de strategie voldoende onderscheidend?
 • Welke keuze zijn er gemaakt voor markten/productgroepen en kanalen? Wat is het potentieel van de markt?
 • Wat is de huidige en gewenste marktpositie?
 • Wat zijn de wensen van externe klanten en leveranciers?
 • Hoe kijken de financiers naar de organisatie?

Quick scan

 • Welke opties voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn. Wat is het verbeterpotentieel?
 • Zijn uw overhead kosten marktconform? Benchmarking Overhead en kijk naar de best practices.
 • Toets uw productiviteit van het primaire proces. Kan het efficiënter? Waar zit de overbodige activiteiten en de waste?
 • Kijk wat de winstbijdrage is van klanten en uw assortiment? Wat zijn de snel lopers, feeders en bleeders?
 • Voer een financiële analyse uit ten opzichte van de concurrentie. Hoe scoort u op de ratio’s? Maak een financiële prognose voor de komende 5 jaar en een liquiditeitsprognose? Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat levert dit op?
 • Is uw financieringsstructuur op orde? Heeft u voldoende buffer en wat zijn de eisen van de vermogen verschaffers? Zijn er mogelijkheden voor herfinanciering?
 • Toets de effectiviteit van de organisatie ten aanzien van management en besturing. Sluit de goverance aan bij de externe eisen? Is de span of control op orde? Klopt de juridische structuur?

 

%d bloggers liken dit: