Disruptie vereist inspelen op een onzekere toekomst

We zien een aantal belangrijke trends op veel organisaties afkomen. Door disruptie zijn oude business modellen niet meer werkzaam en moeten bedrijven naar een volledige turnaround van de organisatie. Nieuwe innovatieve bedrijven ontregelen oude markten, dit zijn de game changers. De bestaande organisaties moeten zich zelf weer uitvinden omdat ze anders op een dood spoor komen te zitten.

digitalisering

  • Digitalisering en robotisering

Technologische ontwikkelingen rondom digitalisering, online en robotisering zorgt voor  een grotere transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden door ‘big data’. Digitalisering leidt tot meer self service modellen, de markt wordt global. Door andere kanalen worden nieuwe mogelijkheden geopend maar open data maakt de wereld een stuk transparanter waardoor de prijsconcurrentie toeneemt.

Door robotisering wordt arbeid overgenomen, administratief werk verdwijnt. Dit betekent dus dat het HR Beleid aangepast moet worden. Dit heeft met name consequenties voor de lagere functies en de mensen die zich niet snel genoeg aan de nieuwe werkelijkheid kunnen aanpassen. Met behulp van Human Capital Roadmaps kan inzicht worden gekregen wat de toekomstige behoefte is en welke competenties daarbij nodig zijn.

  • Globalisering en regionalisering

Nederland is afhankelijk van het grotere geheel (EU, Rusland, grondstoffen). Verdere internationalisering en globalisering leidt tot meer mogelijkheden. De business modellen die internationaal schaalbaar zijn zullen overwinnen. Tegelijkertijd is er de opkomst van ‘small is beautiful’.

Offshoring en outsourcing zet zich nog verder door, maar dat betekent niet dat alles verdwijnt. Veel belangrijker is de vraag welke behoefte lokaal is en wat op afstand kan worden uitgevoerd. Door 3D printing wordt het lucratiever om lokaal te produceren. De flexibiliteit wordt vergroot, ketenkosten en voorraden verlaagd.

  • Ontgrenzing

Door digitalisering, toenemende afhankelijkheid en nieuwe combinaties zien we een gevarieerder palet van ondernemingen. Denk aan diversificatie en horizontale of ketenintegratie, maar ook specialisatie. Nieuwe business modellen komen als een sluipmoordenaar binnen. Technologie zet ketens, business modellen en organisatiestructuren op zijn kop.

  • Samenwerking

In verlengde van ontgrenzing gaan we van structuren naar netwerken gericht op klantvraag. Innovatie vindt plaats op grenzen. Crossovers en technologische innovaties (voor maatschappelijke probleemvelden) staan centraal. Door het gebruik van netwerken en flexibilisering is de vraag wat het bestaansrecht is van de organisatie zoals we deze nu kennen in de toekomst.

Advertenties

Meeste bedrijven nemen verdienmodel op de schop

Artikel Strategy Trends FD 03032015Vier op de vijf bedrijven in Nederland zijn van plan hun verdienmodel fundamenteel te gaan wijzigen of zijn daar al mee bezig. Omdat kleine veranderingen in de omgeving vaak al direct impact hebben op businessmodellen, bevinden de meeste bedrijven zich in een permanente transitie. Veranderende marktomstandigheden maken dat het businessmodel voortdurend een terugkerend gespreksthema is binnen de board rooms en hoog op de agenda staat van ceo’s.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim driehonderd bedrijven uit verschillende sectoren, waarvan 10% een beursnotering heeft. ‘De tijd dat een strategisch plan werd opgesteld voor een periode van vijf jaar is voorgoed voorbij’, zo is te lezen in ‘Strategy Trends 2015’, het jaarlijkse onderzoek van Berenschot.

De voortschrijdende digitalisering, snel op elkaar volgende technologische ontwikkelingen als robotisering, 3D-printing en Internet of Things, het toenemend belang van big data, de zorgen om cyber security en de internationalisering van netwerken, ondermijnen in toenemende mate de traditionele bedrijfsactiviteiten van veel gevestigde ondernemingen. Lees meer over dit bericht

Naar een nieuw business- en verdienmodel

Download bovenstaande presentatie als pdf

Prijs Je Rijk!!

Strategie-Businessmodel-VerdienmodelDe afgelopen jaren hebben zo ongeveer alle ondernemingen ‘de tering naar de nering’ gezet. Door de afnemende vraag, door terughoudende klanten, en door de aanhoudende stroom van negatieve berichten over de economie was men genoodzaakt te snijden in de kosten. Berenschot zet in een Blue Paper uiteen hoe bedrijven meer opbrengsten kunnen creëren in een krimpende markt.

De economische recessie heeft geleid tot ontslagen en oplopende werkeloosheid, tot faillissementen, tot de ‘rise and fall’ van ZZP’ers. Maar het heeft jammer genoeg nauwelijks geleid tot het op peil houden – laat staan verhogen – van de omzet. Hoe je het ook wendt of keert, er zal meer omzet moeten worden gerealiseerd om uit deze negatieve spiraal te komen. Maar hoe doe je dat, meer opbrengsten realiseren in een krimpende markt?

Lees meer over dit bericht

Brancheorganisaties deel II: strategische keuzes voor sector en leden

Vorige week zagen we op dit blog een voorbeeld van een brancheorganisatie die het rendement van haar leden wilde verhogen en koos om kansrijke businessmodellen voor de leden beschikbaar te stellen. Deze week nog een voorbeeld. Maar ditmaal vanuit een andere hoek; de modelmakerij. Geconfronteerd met vele markt- en technologieontwikkelingen was het een juist moment om strategisch na te denken over nieuwe kansen voor verbetering, innovatie en businessmodellen.

Roadmap nieuwe businesskansen modelmakerij

‘Wat vragen mijn klanten op termijn?’, ‘Welke eisen stellen de verschillende eindmarkten?’, ‘Ben ik professioneel genoeg?’ en ‘Waarin moet ik investeren: mensen of middelen?’. Lees meer over dit bericht

Brancheorganisaties deel I: businessmodellen voor leden

Organisaties in veel sectoren en branches staan voor grote uitdagingen. Door de crisis, door snelle technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, of door een combinatie hiervan. Ze zijn er bij gebaat om te investeren in nieuwe business- en verdienmodellen, maar doen dit niet: geen tijd, geen geld, geen overzicht. Een branchebrede aanpak kan uitkomst bieden. Op basis van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in een branche worden de meest kansrijke toekomstige – nieuwe – business- en verdienmodellen in kaart gebracht. Dit geeft de ondernemers in een branche een basis voor een onderscheidende voorsprong ten opzichte van andere branches of ketenpartijen. Een voorbeeld van een branche die u voor ging. Lees meer over dit bericht

De zoektocht naar een nieuw businessmodel (deel 2)

Het vinden van nieuwe businessmodellen kan iets afschrikwekkends zijn voor een ondernemer. “Moeten we dan zomaar alles weggooien wat ons bedrijf groot heeft gemaakt?” hoor ik vaak. Nee, natuurlijk is dit niet de bedoeling! Vaak zitten nieuwe businessmodellen in het net een beetje ‘tweaken’ van één of een paar aspecten in de manier waarop geld wordt verdiend. Radicale innovatie in het verdienmodel uitgezonderd natuurlijk, maar zelfs dan vindt dat vrijwel altijd plaats als nieuwe activiteit naast het bestaande manieren van produceren en leveren en geld verdienen.

Een mooi voorbeeld zien we bij PostNL. De markt voor brievenpost is, onder invloed van e-mail en social media, behoorlijk gekelderd (ik hoorde laatst 30% in 10 jaar tijd). Het had echter nog erger kunnen zijn als ze niet een aantal jaar geleden een aantal nieuwe activiteiten hadden uitgerold die juist deze daling wat zou tegengaan. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: