Focus op kwaliteit en innovatie de factoren voor Onderscheidend Vermogen

Nederlandse bedrijven onderscheiden zich al jaren vooral op de kwaliteit van hun producten. Echter, waar kwaliteit in voorgaande jaren eenzaam bovenaan stond, blijkt dit jaar dat steeds meer bedrijven ook innovatie zien als een manier om zich te onderscheiden. Zich onderscheiden op basis van duurzaamheid daarentegen blijkt voor veel bedrijven niet mogelijk, duurzaamheid lijkt een ‘licence to operate’ geworden te zijn, waaraan je moet voldoen om te kunnen concurreren.

Figuur_4.1_Onderscheiden_2(zonder_klik)-ID-a5fe03eb-a28b-4a4a-ae97-503fcb290757.png

Al jarenlang onderscheiden Nederlandse bedrijven zich door hun focus op de kwaliteit van producten en/of diensten die ze aanbieden. Ook dit jaar geeft meer dan de helft van de respondenten aan zich voornamelijk op kwaliteit te willen onderscheiden. Kwaliteit stond in de afgelopen jaren dan ook eenzaam bovenaan. Dit jaar blijkt innovatie echter een steeds belangrijkere manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. In 2013 gaf nog maar 28% van de respondenten aan zich op innovatie te willen onderscheiden, sindsdien is dit jaar op jaar gestegen tot 50% in 2016. Het verschil tussen kwaliteit en innovatie is nu nog maar 2 procentpunten. In sommige sectoren is innovatie zelfs de nieuwe nummer 1 (Financiële Dienstverlening, Handel & Retail, Industrie).

Hoewel duurzaamheid aan de top staat als het gaat om maatschappelijke thema’s en ook als issue altijd wel op de strategische agenda van de CEO prijkt (al is het nooit echt bovenaan), is het niet langer een onderwerp waar organisaties het verschil op kunnen maken. Maar 16% van de respondenten geeft aan dat ze zich onderscheiden op basis van duurzaamheid. Het lijkt erop alsof duurzaamheid een licence to operate is geworden. Als bedrijven hier niet aan voldoen, schaadt dit hun imago. Echter, omdat alle bedrijven hieraan moeten voldoen, is het lastig om een onderscheidende strategie op duurzaamheid te vinden. Dit geldt blijkbaar niet voor alle sectoren: in de agrifood en de bouw wordt duurzaamheid namelijk wel vaker gebruikt als strategie om zich te onderscheiden. Prijs is duidelijk geen factor meer waar bedrijven zich op denken te kunnen onderscheiden. Voor en tijdens de crisis van 2008 noemde 14% van de respondenten prijs nog als een van de belangrijkste manieren om zich te kunnen onderscheiden, in 2016 is dit gezakt tot nog maar 2% van de respondenten.

Het leveren van maatwerk en co-design worden de laatste jaren steeds vaker genoemd als manieren waarmee bedrijven zich trachten te onderscheiden.

Het volledige (interactieve) rapport Strategy Trends 2016: The CEO’s agenda is te vinden op www.strategytrends.nl

Advertenties

Strategy Trends 2015 – De resultaten

Onlangs verscheen de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. Wat zijn de belangrijkste strategische issues in de Nederlandse boardroom in 2015? Voor wie visueel is ingesteld, geen tijd heeft om het hele rapport te lezen of gewoon de data nog eens goed wil bekijken, hieronder een slideshare met alleen de grafieken en figuren. Voor het volledige rapport, klik hier.

Strategy Trends 2015 in één oogopslag

Onderstaande infographic geeft in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van het Berenschot Strategy Trends 2015 onderzoek weer. Voor meer informatie of het volledige rapport, surf naar www.berenschot.nl/strategytrends2015/

Infographic-2602b

Meeste bedrijven nemen verdienmodel op de schop

Artikel Strategy Trends FD 03032015Vier op de vijf bedrijven in Nederland zijn van plan hun verdienmodel fundamenteel te gaan wijzigen of zijn daar al mee bezig. Omdat kleine veranderingen in de omgeving vaak al direct impact hebben op businessmodellen, bevinden de meeste bedrijven zich in een permanente transitie. Veranderende marktomstandigheden maken dat het businessmodel voortdurend een terugkerend gespreksthema is binnen de board rooms en hoog op de agenda staat van ceo’s.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim driehonderd bedrijven uit verschillende sectoren, waarvan 10% een beursnotering heeft. ‘De tijd dat een strategisch plan werd opgesteld voor een periode van vijf jaar is voorgoed voorbij’, zo is te lezen in ‘Strategy Trends 2015’, het jaarlijkse onderzoek van Berenschot.

De voortschrijdende digitalisering, snel op elkaar volgende technologische ontwikkelingen als robotisering, 3D-printing en Internet of Things, het toenemend belang van big data, de zorgen om cyber security en de internationalisering van netwerken, ondermijnen in toenemende mate de traditionele bedrijfsactiviteiten van veel gevestigde ondernemingen. Lees meer over dit bericht

De trends voor 2015

Voor de negende keer vindt het Berenschot Strategy Trends onderzoek plaats onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Al jaren geeft het Strategy Trends onderzoek ons inzicht in de strategische keuzes van honderden ondernemers en bestuurders. Ziet u digitalisering als een kans of als een bedreiging? Welke mogelijkheden biedt internationalisering uw bedrijf? Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

Voor dit inzicht hebben wij wederom uw hulp nodig. Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2015’. Klik hier voor een samenvatting en link naar het volledige rapport voor 2014. Ook dit jaar zal de rapportage u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager in de private sector? Dan kunt u de vragenlijst starten door op onderstaande link te klikken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig anoniem en vertrouwelijk. De resultaten worden niet op individueel niveau geanalyseerd.

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Klik hier voor het starten van de vragenlijst.

Agrifood moet meer doen voor behoud van reputatie

Utrecht, 8 april 2014 – De agrifoodsector heeft behoefte aan proactief reputatiemanagement. Dat stelt adviesbureau Berenschot naar aanleiding van haar jaarlijkse onderzoek naar strategische trends in de agrifood. Twee op de drie bedrijven in de keten vindt dat hun sector in Nederland een uitstekend imago heeft. In de primaire sector en de handel onderschrijft driekwart van de bedrijven deze stelling. Het crisismanagement is volgens 42% van de ondervraagden niet goed geregeld en 89% vindt dat de sector zelf veel proactiever moet communiceren. Dat blijkt uit de Agri & Food Trends 2014, een onderzoek dat adviesbureau Berenschot samen met VMT, LTO Nederland, HAS Hogeschool, FNLI en Fevia uitvoerde onder 664 ondernemers, directeuren en senior managers uit de agrifood.

De agrifoodsector ligt onder het vergrootglas van de publieke opinie. Berenschot-adviseur Edwin Lambregts: “Het is geen wonder dat de schrik er bij sommige bedrijven goed in zit. Ongeveer een kwart van de bedrijven in ons onderzoek is in de laatste vijf jaar direct geraakt door een vertrouwenscrisis. De sector is in staat om het vertrouwen herwinnen, maar moet dan wel proactief optreden en de kop niet in het zand steken.” De agrifoodsector in Nederland en België is zich hier terdege van bewust. In dat verband pleit Lambregts voor een mix van maatregelen: Lees meer over dit bericht

Bedrijfsfinanciering in 2014

Welke nieuwe financieringsvormen zullen zich in 2014 aandienen? En welke bestaande financieringsvormen treden in 2014 nadrukkelijker op de voorgrond? Dit blog schetst de trends en ontwikkelingen in het financieringslandschap voor bedrijven in 2014.

Allereerst krimpt de kredietverlening van banken aan bedrijven in 2014 verder als gevolg van de hogere kapitaaleisen en het economische tij. Tevens is het denkbaar dat de waardering van de vastgoedportefeuilles van banken, waarmee DNB vooruitloopt op de Europese ‘asset quality review’ later dit jaar, de banken dwingt hun kredietportefeuille verder in te krimpen. De verwachting is ook dat het percentage van kredietaanvragen door bedrijven die worden afgewezen of afgeslagen vanwege onacceptabele voorwaarden, stijgt ten opzichte van vorig jaar.

Het bedrijfsleven ruilt de bank in 2014 gemakkelijker in voor andere vormen van financiering. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: