Een ongemakkelijke spagaat voor accountants

De veranderingen in de accountancy volgen elkaar in rap tempo op. Oprukkende digitalisering, stringentere regelgeving, toenemende concurrentie, tariefdruk, nieuwe klantvragen; ontwikkelingen met impact op uw vak en beroepsgroep. Tel daarbij op de verhoogde aandacht voor integriteit en reputatie en het mag weinig verbazing wekken dat veel kantoren momenteel in een ongemakkelijke spagaat zitten. Afgelopen jaren hebben zij veranderingen doorgevoerd om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het kan u dus niet ontgaan zijn dat dingen voortaan anders zullen gaan: werkprocessen zijn aangescherpt –op efficiëntie, maar ook op kwaliteit-, andere performance-indicatoren worden gehanteerd en er wordt van individuele professionals ander gedrag gevraagd. Maar waar zet u als professional op in?

accountant spagaat

Wellicht zet u in op uw professionaliteit. U hebt immers (ooit) bewust voor dit vak gekozen. En niet alleen vanwege de aantrekkelijke inhoud, maar ook om voor interessante opdrachtgevers en cliënten aan boeiende vraagstukken te werken. Als accountant hebt u kortom plezier in uw vak, al wordt steeds explicieter van u verwacht dat u in het publieke belang handelt en dus uw vaktechniek, kwaliteit en integriteit boven alles plaatst.

Of zet u in op uw ondernemerschap. Juist deze tijden vragen om bezinning op de positionering in de markt en het business model. Voor velen betekent dat een transitie met het hele kantoor en op alle vestigingen, voor anderen komt het neer op zien te overleven. Weer anderen zien juist veel mogelijkheden om nieuwe business te krijgen. Stilzitten is echter geen optie want het werk komt niet vanzelf naar u toe. En de klant is koning, toch?

Natuurlijk sluiten professionaliteit en ondernemerschap elkaar niet uit. Maar het voelt wel als een ongemakkelijke spagaat. Voor u als professional. Maar ook voor uw vakbroeders en collega’s. En daarmee wordt het een vraagstuk voor het hele kantoor. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Als verandering niet lukt is het jouw schuld!

Transitie… transformatie… disruption… het zijn een beetje de toverwoorden in het bedrijfsleven anno 2015. Iedereen praat over veranderen, de boel opschudden. Maar veel belangrijker is de vraag: DOEN we dat ook echt?

Ja én nee, is volgens mij het antwoord. Ja in de zin dat we allemaal aan het businessmodel aan het sleutelen zijn. De klantrelatie wordt fundamenteel anders, volgens de respondenten in het Strategy Trends 2015 onderzoek, en dus worden ook de gemaakte producten en geleverde diensten aangepast. Daarmee samenhangend kijken we of we een briljant nieuw verdienmodel kunnen bedenken én zoeken we naar nieuwe (digitale) kanalen om de klant te bereiken.

Maar tegelijkertijd zien we dat veel organisaties het niet lukt om zichzelf op het eigen vernieuwde businessmodel aan te passen. Vernieuwing en verandering vraagt om ander gedrag, andere besturing, andere organisatie, andere processen, andere competenties. Bij te veel bedrijven blijft het bij een goed verhaal, waar klanten ook best heil in zien, maar te weinig winst (keiharde €) en te weinig vooruitgang, doordat het nieuwe businessmodel met de oude organisatie moet worden gerealiseerd.

Bij veel bedrijven overheerst (blijkbaar) de angst voorop te lopen. “We gaan niet gokken”, hoor ik vaak van klanten. “Helemaal mee eens” zeg ik dan. Maar nu keuzes maken over hoe je je organiseert zodat je morgen een voorsprong hebt, dat is niet gokken – dat is leiden! En laat jij daar nou als manager nét verantwoordelijk voor zijn…

De afgelopen jaren hebben we vaak gesproken over wat de winnaars van morgen doen. Ik wil de discussie aan over wat de winnaars van VANDAAG doen. Het kan er bij mij niet in dat bedrijven die afwachten, reactief blijven, en niet écht in beweging komen dit lang volhouden. Want niet alleen bedrijven zijn in transitie, onze hele economie transformeert met dank aan disruptive innovation.

In 2015 begint duidelijk te worden wie aanhaken en wie afhaken. Waar wil je bij horen?

Dit artikel verscheen eerder op LinkedIn Pulse.

Strategierealisatie en Transitie: enkele lessen uit de praktijk

CartoonEen alom bekende grap over strategie is dat de meeste nieuwe strategische plannen in de la belanden. Maar eenzelfde grap is haast te maken over strategierealisatie en de bijbehorende transitieplannen. Veel grootschalige veranderingen in organisaties slagen niet. Ze slagen niet omdat ze vaak opgelegde veranderingen zijn en niet veranderingen die door de organisatie zijn geadopteerd en eigen gemaakt.

De implementatie van een nieuw ERP-systeem, de herstructurering van het organogram, de invoering van nieuwe digitale instrumenten om je werk (nog) efficiënter te doen; allemaal voorbeelden van veranderingen die ‘van buiten’ komen voor medewerkers. Veranderingen die top-down worden opgelegd. En meestal ook top-down worden ingevoerd (of in veel voorkomend jargon: worden ‘uitgerold’). Het zijn ook allemaal voorbeelden van veranderingen die maar één aspect van de organisatie aanpakken en weinig tot geen aandacht hebben voor het werkelijk anders gaan werken als organisatie.

En dat terwijl er al jarenlang een overvloed aan onderzoeken aantoont dat het zo niet werkt. Lees meer over dit bericht

Bedrijven zitten in drijfzand

Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op:

  • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
  • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
  • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Lees meer over dit bericht

Case: een nieuwe strategie voor Flora Holland

FloraHollandHet afgelopen jaar heeft FloraHolland, coöperatie van en voor kwekers van sierteeltproducten, een nieuwe missie en ambitie vastgesteld. In december 2014 is deze nieuw richting, FloraHolland 2020 genaamd, gepresenteerd en aangenomen tijdens de ledenvergadering. De nieuwe strategie FloraHolland2020 kreeg zowel intern als extern veel positieve reacties.

Aan het bepalen van de nieuwe koers is een intensief en interactief traject vooraf gegaan. Dirk Hogervorst (Manager Strategy, Marketing & Business Development), licht toe: “Wij hebben bewust gekozen om zo veel mogelijk stakeholders in het strategietraject te betrekken. In enkele weken tijd zijn wij met ruim 8.500 klanten, leden, medewerkers, samenwerkingspartners en andere belangrijke partijen uit de sierteeltketen in dialoog gegaan over onze ideeën voor de toekomst”. Deze uitgebreide raadpleging kon FloraHolland doen na goede eigen voorbereidingen. Het strategieteam, waarin ook een aantal jonge, ambitieuze medewerkers deelnamen, heeft in kaart gebracht Lees meer over dit bericht

Meeste bedrijven nemen verdienmodel op de schop

Artikel Strategy Trends FD 03032015Vier op de vijf bedrijven in Nederland zijn van plan hun verdienmodel fundamenteel te gaan wijzigen of zijn daar al mee bezig. Omdat kleine veranderingen in de omgeving vaak al direct impact hebben op businessmodellen, bevinden de meeste bedrijven zich in een permanente transitie. Veranderende marktomstandigheden maken dat het businessmodel voortdurend een terugkerend gespreksthema is binnen de board rooms en hoog op de agenda staat van ceo’s.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim driehonderd bedrijven uit verschillende sectoren, waarvan 10% een beursnotering heeft. ‘De tijd dat een strategisch plan werd opgesteld voor een periode van vijf jaar is voorgoed voorbij’, zo is te lezen in ‘Strategy Trends 2015’, het jaarlijkse onderzoek van Berenschot.

De voortschrijdende digitalisering, snel op elkaar volgende technologische ontwikkelingen als robotisering, 3D-printing en Internet of Things, het toenemend belang van big data, de zorgen om cyber security en de internationalisering van netwerken, ondermijnen in toenemende mate de traditionele bedrijfsactiviteiten van veel gevestigde ondernemingen. Lees meer over dit bericht

Zorgen om imago dwingen bedrijven tot ingrijpende veranderingen

Utrecht, 3 maart 2015 – Nederlandse bedrijven maken zich grote zorgen over hun reputatie en imago. Zij vrezen dat negatieve publiciteit een catastrofale impact op de sales in hun bedrijf of sector kan hebben. In 77% van de Nederlandse boardrooms staat imago bovenaan de agenda. Dit blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2015 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 323 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield. Berenschot doet sinds 2007 jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Nederlandse bedrijfsleven.

Strategy Trends 2015Reputatie en imago wegen blijkens het onderzoek zwaar in het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties staan – ongeacht of ze business to business of business to consumer werken – meer dan ooit bij klanten en consumenten in de schijnwerpers. Door extreme transparantie groeit de noodzaak om (inter)actief te handelen. Met name de relatie met de klant zal door velen ingrijpend worden veranderd.

Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: