Wat de advocaat kan leren van de psychiater… e-Health

Digitalisering is en blijft een belangrijke trend de komende jaren. Ook binnen de gezondheidszorg zien we de opkomst van steeds meer digitale concepten. Sinds een aantal jaren wordt e-Health in de GGZ gebruikt. Verzekeraars eisen soms zelfs dat het onderdeel is van de behandeling. In de GGZ betekent e-Health vaak behandeling via internet en het omvat ook bijv. chatten en beeldbellen. Echter, e-Health slaat ook op online behandelmodules waar de patiënt behandeld wordt voor zijn stoornis zonder directe tussenkomst van personen.

Behandeling via chat of beeldbellen zijn vooral organisatorisch handig (patiënt  en behandelaar hoeven niet op dezelfde plek te zijn voor behandeling), maar het traditionele model waar er direct interactie is tussen patiënt en behandelaar blijft intact. Bij online behandelmodules is dit niet het geval, wat deze vorm van e-Health een andere tak van sport maakt. Vooralsnog worden deze behandelmodules vooral ingezet in ‘blended’ trajecten, waar reguliere behandeling (face-to-face) aangevuld wordt met e-Health. Maar wie weet zullen deze modules in de toekomst veel breder en vaker kunnen worden ingezet, ook opzichzelfstaand.

Bij online behandelmodules kijkt de behandelaar uiteraard via de achterkant mee maar is er niet meer een directe interactie tussen patiënt en behandelaar. Dit betekent Lees meer over dit bericht

Advertenties

How to avoid the Commodity Trap

Word geen 13 in een dozijn!

Steeds meer bedrijven vallen in de commodity trap en proberen goedkoper te zijn dan de concurrent. Maar dat is echt een doodlopende weg. Want zonder toegevoegde waarde leidt die keuze nergens toe.

Dit artikel en interview verscheen eerder in de MT500 van 2012. Voor het volledige artikel, zie de link naar de site van Management Team onderaan deze post.

President Reagan prikte in 1985 de prestigieuze National Medal for Technology and Innovation op bij Steve Jobs, de man ­achter het hippe alternatief voor de grijze massa-PC. In hetzelfde jaar botst Jobs echter steeds luidruchtiger met zijn nieuwe ceo John Sculley, die Apple in de geest van Henry Ford wil transformeren van ‘expensive ­curiosity for the wealthy’ naar ‘­commodity for the masses’.

Sculley trekt uiteindelijk aan het langste eind, Jobs vertrekt, ­terwijl Apple ­linea recta een van de bekendste ­commodity trap-anekdotes van de hedendaagse zakengeschiedenis binnenstapt. Het ruime ­budget voor creatieve Apple-engineers wordt gedecimeerd ten gunste van massamarketing, de ­onderscheidende merkwaarde erodeert, marges ­verdampen en Apple belandt op het randje van een faillissement.

Marges onder druk

Bijna 30 jaar later is de commodity trap actueler dan ooit. Net als gewassen of grondstoffen veranderen producten in commodities als ze niet of nauwelijks zijn voorzien van onderscheidende waarde. De prijs is dan nog de enige factor ­waarop kan worden geconcurreerd. Lees meer over dit bericht

Wie is gebaat bij beheersing van zorgkosten

Inzicht in zorgkosten leidt bij patiënten niet tot een groter kostenbewustzijn en een beter letten op de uitgaven. Effectief is slechts als de consument een eigen bijdrage moet betalen. Pas dan is de zorgconsument gevoelig voor prijs(verschillen).

Uit: Het Financieele Dagblad, maandag 26 maart 2012

Inzicht helpt vooral de zorgprofessionals. De arts weegt met de patiënt voor- en nadelen van diverse behandelingen. Als ze twee daarvan als gelijkwaardig beoordelen, kan met inzicht in de kosten een betere afweging worden gemaakt. Ook helpt het zorgprofessionals zuiniger om te gaan met medische materialen als zij zich bewust zijn van de kosten. Lees meer over dit bericht

Know thy business

Ken je bedrijf en weet wat je verkoopt. Het klinkt simpel en hoe moeilijk kan het zijn? Wat verkoopt KLM? Vliegreizen. Wat verkoopt Mercedes? Auto’s. Wat verkoopt een willekeurig restaurant? Eten. Makkie, wanneer komen de moeilijke vragen?

Maar is het wel zo simpel als het lijkt? Een case die ik me herinner uit mijn studietijd ging over een fabrikant van zoals hij het zelf noemde: footwear. Het bedrijf nam een concurrent over en was stomverbaasd dat de mededingingsautoriteit van de EU opeens voor de deur stond. Die vond niet dat hij footwear produceerde, maar slippers. Door de overname bleek hij opeens de grootste verkoper van slippers te zijn. En bleek hij Europese mededingsregels te breken. Vanuit juridisch perspectief is het dus goed om exact te weten wat je verkoopt.

Maar ook vanuit strategisch oogpunt is het essentieel om te weten wat je klant van je koopt. Lees meer over dit bericht

Visie op strategie

U merkt meer verwevenheid met andere organisaties, zowel voor levering van producten en diensten als voor innovatie of financiering.  Spelers in uw bedrijfsketen of netwerk hebben steeds sterker invloed op uw organisatie. Informatie over nieuwe producten, nieuwe activiteiten, prijzen wordt steeds transparanter voor klanten. U ziet dat imago’s snel kunnen veranderen. Kortom, u merkt dat de toekomst en uw omgeving meer interactief, transparant en onvoorspelbaar is, wat leidt tot grotere onzekerheid.

Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en marktconforme kosten blijven altijd belangrijke pijlers voor strategische keuzes. De genoemde ontwikkelingen in de economie en de maatschappij vragen echter om een manier van strategiebepaling die tot een sneller en misschien ook wel ander succes leidt. Lees meer over dit bericht

Hema in de Commodity Trap?

Vandaag in het nieuws: Hema heeft last van de Commodity Trap. De jaarresultaten worden binnenkort bekend gemaakt, maar nu geven bronnen al aan dat de omzetgroei van Hema te lijden heeft onder de concurrentie. Een duidelijk voorbeeld van Commodity Trap.

Een aantal categorieën hollen achteruit omdat de concurrentie klanten “inpikt”. Hierbij gaat het om relatief eenvoudige en goedkope “standaard” producten. Concurrenten zoals Action, Ikea en Zeeman bieden vergelijkbare producten aan maar vaak voor een lagere prijs. De problemen voor Hema ontstonden doordat men hierin mee is gegaan en óók is gaan focussen op de prijs, in plaats van het onderscheidend vermogen.

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: