Strategy Trends 2014: op zoek naar nieuw perspectief

Ook dit jaar weer gaan we op zoek naar de strategische trends in Nederland. Daarmee wordt het alweer de achtste keer dat we het Berenschot Strategy Trends onderzoek organiseren. Door de jaren heen hebben we veel geleerd over de uitdagingen waar de BV Nederland mee worstelt, zowel in de omgeving als binnen de vier muren van het eigen bedrijf. De publicatie die wij hier elk jaar over schrijven biedt vervolgens inzicht in de wijze waarop organisaties deze uitdagingen te lijf (kunnen) gaan.

op zoek naar nieuw perspectiefMeer nog dan in voorgaande jaren gaan we dit jaar op zoek naar de trends en ontwikkelingen waar de verschillende sectoren zich mee bezig houden. Al jaren is het onderzoek gericht op bestuurders en topmanagers in de financiële en zakelijke dienstverlening, industrie, agrifood, energie, en andere private sectoren. Dit jaar is er speciale aandacht voor de unieke ontwikkelingen binnen elk van deze sectoren en hoe bedrijven hierop inspelen, bijvoorbeeld door al dan niet te investeren in een bepaalde trend.

Al jaren geven deelnemers aan het onderzoek aan dat zij massaal op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen. Dit jaar gaan we op zoek naar wat dit nou concreet betekent. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Strategic Outlook for European Countries

The first E-I Consulting Group Strategy Trends Survey

This year the E-I Consulting Group celebrates her 25th anniversary. On the occasion of this anniversary the E-I Consulting Group’s member firms took the initiative to carry out the first E-I consulting Group Strategy Trends 2013 Survey. The survey aims to provide insights in the strategic priorities of European companies, their preferred strategies, how do they want to distinguish themselves from their competitors, how do they formulate their strategies and to what degree they are able to realize their strategic objectives. It provides an interesting view on strategic priorities in the participating countries, in addition to highlighting differences between countries.

Countries participating in the study are Belgium, Czech Republic, Germany, the Netherlands and Poland. Lees meer over dit bericht

Bedrijven hebben meer strategische opties nodig

Managers hebben moeite met het vinden van strategische antwoorden op de uitdagingen van de wereld van morgen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Strategy Trends onderzoek dat Berenschot sinds 2006 uitvoert onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Deze huidige marktonzekerheid vraagt organisaties juist om strategische opties achter de hand te houden, maar dat gebeurt veel te weinig,’ concludeert adviseur Paul Pietersma in de nieuwe Berenschot publicatie ‘Het Groot Strategieboek’.

Het openhouden van meerdere opties blijkt uit het onderzoek het lastigst. Het implementeren van de gekozen strategieën blijft daardoor te vaak hangen in intenties. Lees meer over dit bericht

Know thy business

Ken je bedrijf en weet wat je verkoopt. Het klinkt simpel en hoe moeilijk kan het zijn? Wat verkoopt KLM? Vliegreizen. Wat verkoopt Mercedes? Auto’s. Wat verkoopt een willekeurig restaurant? Eten. Makkie, wanneer komen de moeilijke vragen?

Maar is het wel zo simpel als het lijkt? Een case die ik me herinner uit mijn studietijd ging over een fabrikant van zoals hij het zelf noemde: footwear. Het bedrijf nam een concurrent over en was stomverbaasd dat de mededingingsautoriteit van de EU opeens voor de deur stond. Die vond niet dat hij footwear produceerde, maar slippers. Door de overname bleek hij opeens de grootste verkoper van slippers te zijn. En bleek hij Europese mededingsregels te breken. Vanuit juridisch perspectief is het dus goed om exact te weten wat je verkoopt.

Maar ook vanuit strategisch oogpunt is het essentieel om te weten wat je klant van je koopt. Lees meer over dit bericht

Commodity Trap deel 5: Ontsnappen uit de Commodity Trap

Op dit blog blijft het artikel over de Commodity Trap één van de populairste stukken. Hoog tijd dus om wat dieper in te gaan op dit fenomeen, en wel op een internationale schaal. Waardoor ontstaat een Commodity Trap nou precies? Hoe komt het dat ogenschijnlijk vergelijkbare producten soms wel en soms niet in de Commodity Trap vallen? Maakt het verschil wat voor strategie je hanteert? Hoe kunnen diensten eigenlijk tot commodity verworden? En vooral ook: welke toekomstperspectieven zijn er nog als je je nu in een Commodity Trap bevindt? Al deze onderwerpen en meer in deze nieuwe 5-delige artikelenreeks over de Commodity Trap.

In deze reeks hebben we het fenomeen van de Commodity Trap onder de loop genomen. Zo kan het gebeuren dat een familiebedrijf dat al sinds voor de Tweede Wereldoorlog bestaat in amper tien jaar tijd vrijwel volledig verdwijnt (zie deel 1). Ook voor dienstverleners dreigt de Commodity Trap (zie deel 4), en de strategie die de onderneming volgt is geen garantie voor succes (zie deel 3). Toch is het mogelijk om de Commodity Trap te ontlopen, zo zagen we in deel 2. Maar hoe dan? Lees meer over dit bericht

Steeds meer topmanagers kiezen voor klantfocus

Meer dan de helft van de bedrijven (52%) kiest voor een op marktsegmenten toegesneden strategie en focust daarmee nadrukkelijk op de klant. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek Strategy Trends 2011 van adviesbureau Berenschot. Het blijkt overigens lastig deze klantfocus naar de praktijk om te zetten. Van de ondervraagde topmanagers wil 78%  zich vooral onderscheiden door kwaliteit van hun producten. Het omzetten van strategie in concrete acties is voor 36% een groot probleem.

Het Strategy Trends Onderzoek van Berenschot wordt sinds 2007 jaarlijks gehouden. De respondenten vormen  een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven. Zij komen o.a. uit de industrie (30%), financiële dienstverlening (20%), zakelijke dienstverlening (25%). Van de 122 topmanagers die aan het onderzoek meededen behoort 90% tot de board of het senior management van bedrijven.

De strategische focus op een marktsegment vertaalt zich nog niet in de feitelijke concurrentiestrategie. Ondernemingen willen zich nog steeds vooral onderscheiden van hun concurrenten op de kwaliteit van producten en diensten (78%). Wat betreft onderscheidend vermogen komen de focus op klanten (44%) en maatwerk (34%) pas op plaats 4 en 5. Senior Managing Consultant Hendrik Jan Kaal van Berenschot stelt: “Zonder acties om daadwerkelijk te veranderen, zal een keuze niet het gewenste effect behalen. Als een bedrijf kiest voor een klantfocus, moet het zich niet beperken tot  een specifiek segment, maar op alle fronten aan klanten laten merken dat optimaal op hun behoeften wordt ingespeeld”.

Lees meer over dit bericht

Strategy Trends 2010: Nieuwe kansen of nieuwe ingrepen?!

START BERENSCHOT ONDERZOEK STRATEGY TRENDS 2010

Het is onduidelijk of de recessie ten einde loopt. Consumenten en bedrijven houden hun hand nog op de knip. De vooruitzichten zijn onzeker en de groei beweegt zich eerder over de bodem dan dat het weer bergopwaarts gaat. In dit klimaat wilt u toch duurzame resultaten boeken en uw kwetsbaarheid verminderen.

Inzicht in de belangrijkste strategische trends en issues is hierbij van groot belang. Ook in 2009 onderzochten wij de belangrijkste strategische trends voor ondernemingen.

Tijdens het begin van de crisis onderzochten wij wat ondernemingen voornemens waren te doen om de gevolgen te managen. Met dit onderzoek willen we nagaan welke maatregelen u daadwerkelijk genomen heeft en welke effectief bleken te zijn.

Ook kijken wij graag vooruit en onderzoeken wij of de crisis u aanleiding heeft gegeven om uw strategie aan te passen en waarop u de komende jaren zich wilt onderscheiden in uw markt. Gaat u voor nieuwe kansen of staat u voor nieuwe ingrepen?!

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Ga hiervoor naar: www.berenschot.nl/strategytrends2010

Uiteraard kunt u na afloop van het onderzoek een terugkoppeling ontvangen.

%d bloggers liken dit: