Groei ze!

Een krimpende economie, onzekerheid, faillissementen en ‘exorbitante beloningen’ voor topmanagers. Kranten hebben de laatste jaren weinig vrolijks geschreven. Een recessie betekent inderdaad veel ellende maar het is niet zo dat er tijdens een recessie geen groeikansen zijn. Er zijn alleen andere spelregels om te groeien. Ik zie de volgende ‘gouden regels’ van verantwoord groeien: heldere strategische keuzes maken en een scherpe beheersing van kosten en risico’s. Dit alles in dialoog met de omgeving van het bedrijf.

In een sterk groeiende markt toont een sterk groeiende onderneming vaak het volgende beeld: de groei in kosten blijft in eerste instantie achter bij de groei in omzet. Met andere woorden, de omzetpiek ligt eerder dan de kostenpiek, zoals in figuur I.

conjunctuurFiguur I: de kostenpiek volgt na de omzetpiek

Bij een dalende markt is het duidelijk dat de kosten weer naar hetzelfde niveau gebracht moeten worden als het nieuwe (lagere) omzetniveau. Bedrijven moeten dus noodgedwongen ‘in de verdediging’. Vrijwel alle ondernemingen voerden de laatste jaren programma’s van kostenreductie door, het assortiment werd verkleind, risicomijdend gedrag werd de trend. Inmiddels zijn de meeste organisaties op het punt dat de kosten weer (enigszins) in verband zijn gebracht met de omzet en is er op het gebied van kosten weinig winst meer te boeken. Om zijn bedrijf verder te helpen, kan een ondernemer vaak niet nog meer vet wegsnijden uit zijn bedrijf. Om vooruitgang te boeken moet hij denken aan groei! Lees meer over dit bericht

Advertenties

Brancheorganisaties deel II: strategische keuzes voor sector en leden

Vorige week zagen we op dit blog een voorbeeld van een brancheorganisatie die het rendement van haar leden wilde verhogen en koos om kansrijke businessmodellen voor de leden beschikbaar te stellen. Deze week nog een voorbeeld. Maar ditmaal vanuit een andere hoek; de modelmakerij. Geconfronteerd met vele markt- en technologieontwikkelingen was het een juist moment om strategisch na te denken over nieuwe kansen voor verbetering, innovatie en businessmodellen.

Roadmap nieuwe businesskansen modelmakerij

‘Wat vragen mijn klanten op termijn?’, ‘Welke eisen stellen de verschillende eindmarkten?’, ‘Ben ik professioneel genoeg?’ en ‘Waarin moet ik investeren: mensen of middelen?’. Lees meer over dit bericht

De crisis maakt je creatief

Economische crisis: Moeilijkheden of mogelijkheden? Dit was het thema van de netwerkbijeenkomst van de Utrechtse Ondernemers Academie op 29 maart. Ondernemers waren te gast bij adviesbureau Berenschot in Utrecht en kregen nuttige tips en adviezen om de crisis te lijf te gaan.

Ludwig Hoeksema, directielid bij Berenschot, gaf de aanwezigen een kijkje in de huidige strategische trends. Uit het onderzoek Hoop in bange dagen blijkt dat er bij organisaties en bedrijven veel onzekerheid heerst over de toekomst en dat de waan van de dag vaak regeert. Volgens Hoeksema vergroot betrokkenheid van de hele organisatie bij strategische keuzes de kans op de gewenste gedragsverandering. “De grootste uitdaging bij het sturen op strategie is om dicht tegen het operationele proces aan te kruipen.”

Lees meer over dit bericht

De essentie van strategie

Slimme strategische keuzes maken organisaties interactiever, authentieker, flexibeler en slagvaardiger. De inrichting van het strategieproces is hierbij een kritische succesfactor voor het uiteindelijke resultaat.  Maar hoe kom je als organisatie in de juiste ‘strategieversnelling’? En hoe bepaal je wat wel en niet in een strategieproces thuis hoort?

Het Groot Strategieboek leidt je succesvol door het eigen strategieproces en draagt modellen en voorbeelden aan om het proces inhoudelijk vorm te geven én te verrijken. Lees meer over dit bericht

Strategievorming gebeurt vaak nog te individueel

Organisaties zijn steeds meer vervlochten in samenwerkingsverbanden en netwerken. Kleine verstoringen bij één organisatie hebben direct gevolgen voor alle partners in de keten. Het tijdig zien van trends en ontwikkelingen bij ‘de buren’ en erop anticiperen is dus bepalend voor het voortbestaan van organisaties. Zij moeten dus op strategisch niveau in gesprek met hun partners uit hun keten, cluster, sector en/of netwerk. Maar strategievorming doen organisaties liever niet gezamenlijk. Toch kan het. Dat concluderen Berenschot consultants Marcel van Assen en Gerben van den Berg in het nieuwe boek ‘Strategische Conversatie’.

Van den Berg en Van Assen  omschrijven strategische conversatie als een continu, actiegericht leerproces over strategische thema’s, dat zich ontwikkelt op basis van dialoog én discussie. Organisaties weten zich hierdoor aan te passen aan de veranderende omgeving door de juiste informatie uit de omgeving te verwerken en te interpreteren. Een Strategische conversatie vergt dus open onderlinge communicatie tussen organisaties en geeft soms het gevoel dat derden wel erg diep in de keuken mogen kijken. Lees meer over dit bericht

Know thy business

Ken je bedrijf en weet wat je verkoopt. Het klinkt simpel en hoe moeilijk kan het zijn? Wat verkoopt KLM? Vliegreizen. Wat verkoopt Mercedes? Auto’s. Wat verkoopt een willekeurig restaurant? Eten. Makkie, wanneer komen de moeilijke vragen?

Maar is het wel zo simpel als het lijkt? Een case die ik me herinner uit mijn studietijd ging over een fabrikant van zoals hij het zelf noemde: footwear. Het bedrijf nam een concurrent over en was stomverbaasd dat de mededingingsautoriteit van de EU opeens voor de deur stond. Die vond niet dat hij footwear produceerde, maar slippers. Door de overname bleek hij opeens de grootste verkoper van slippers te zijn. En bleek hij Europese mededingsregels te breken. Vanuit juridisch perspectief is het dus goed om exact te weten wat je verkoopt.

Maar ook vanuit strategisch oogpunt is het essentieel om te weten wat je klant van je koopt. Lees meer over dit bericht

Tijdig anticiperen op externe omstandigheden bepaalt succes ziekenhuizen

Utrecht, 26 mei 2011 – Succesvolle ziekenhuizen zijn proactief bezig met strategische keuzes. Zij wachten niet op een acute noodzaak, maar anticiperen op externe omstandigheden en zijn op tijd met het nemen van maatregelen. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de publicatie Second opinion: Ziekenhuisstrategieën tegen het licht. Dit boek bevat een weerslag van het onderzoek dat Berenschot uitvoerde naar de strategische keuzes van ziekenhuizen. Theo Camps, directievoorzitter van Berenschot, presenteert de publicatie vandaag aan ziekenhuisbestuurders en de deelnemers van het onderzoek.

Ziekenhuizen worstelen met strategische keuzes. Allereerst is het voor ziekenhuizen moeilijk om aan te geven welke onderwerpen thuis horen op de strategische agenda. Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen in hoge mate de regulering door de overheid als leidraad gebruiken voor het bepalen van hun strategische thema’s. Dergelijk keuzegedrag draagt het risico van korte termijnafwegingen in zich. Ziekenhuizen kunnen hier alleen maar boven uit stijgen door nadrukkelijk een eigen koers te varen. “Dat vergt niet alleen visie, maar ook moed.”, aldus Camps. Een eigen koers betekent ook het verlaten van de veiligheid van ‘the middle of the road‘. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: