Disruptie vereist inspelen op een onzekere toekomst

We zien een aantal belangrijke trends op veel organisaties afkomen. Door disruptie zijn oude business modellen niet meer werkzaam en moeten bedrijven naar een volledige turnaround van de organisatie. Nieuwe innovatieve bedrijven ontregelen oude markten, dit zijn de game changers. De bestaande organisaties moeten zich zelf weer uitvinden omdat ze anders op een dood spoor komen te zitten.

digitalisering

  • Digitalisering en robotisering

Technologische ontwikkelingen rondom digitalisering, online en robotisering zorgt voor  een grotere transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden door ‘big data’. Digitalisering leidt tot meer self service modellen, de markt wordt global. Door andere kanalen worden nieuwe mogelijkheden geopend maar open data maakt de wereld een stuk transparanter waardoor de prijsconcurrentie toeneemt.

Door robotisering wordt arbeid overgenomen, administratief werk verdwijnt. Dit betekent dus dat het HR Beleid aangepast moet worden. Dit heeft met name consequenties voor de lagere functies en de mensen die zich niet snel genoeg aan de nieuwe werkelijkheid kunnen aanpassen. Met behulp van Human Capital Roadmaps kan inzicht worden gekregen wat de toekomstige behoefte is en welke competenties daarbij nodig zijn.

  • Globalisering en regionalisering

Nederland is afhankelijk van het grotere geheel (EU, Rusland, grondstoffen). Verdere internationalisering en globalisering leidt tot meer mogelijkheden. De business modellen die internationaal schaalbaar zijn zullen overwinnen. Tegelijkertijd is er de opkomst van ‘small is beautiful’.

Offshoring en outsourcing zet zich nog verder door, maar dat betekent niet dat alles verdwijnt. Veel belangrijker is de vraag welke behoefte lokaal is en wat op afstand kan worden uitgevoerd. Door 3D printing wordt het lucratiever om lokaal te produceren. De flexibiliteit wordt vergroot, ketenkosten en voorraden verlaagd.

  • Ontgrenzing

Door digitalisering, toenemende afhankelijkheid en nieuwe combinaties zien we een gevarieerder palet van ondernemingen. Denk aan diversificatie en horizontale of ketenintegratie, maar ook specialisatie. Nieuwe business modellen komen als een sluipmoordenaar binnen. Technologie zet ketens, business modellen en organisatiestructuren op zijn kop.

  • Samenwerking

In verlengde van ontgrenzing gaan we van structuren naar netwerken gericht op klantvraag. Innovatie vindt plaats op grenzen. Crossovers en technologische innovaties (voor maatschappelijke probleemvelden) staan centraal. Door het gebruik van netwerken en flexibilisering is de vraag wat het bestaansrecht is van de organisatie zoals we deze nu kennen in de toekomst.

Advertenties
%d bloggers liken dit: