Continu verbeteren, blijven vernieuwen

Klik hier voor meer informatie.

Advertenties

Lean Six Sigma? Lean vs Six Sigma? Lean en Six Sigma?

Gastcolumn door Joes Wigman

Operational ExcellenceIn mijn vorige blog heb ik de begrippen Lean, Six Sigma en Operational Excellence geïntroduceerd en me met name gericht op Operational Excellence. Ik heb aangegeven dat Operational Excellence door de vele verschillend gehanteerde definities tot een containterbegrip verworden is, maar dat Berenschot daar wel degelijk een eigen kijk en visie op heeft (lees ook ons Boek Operational Excellence nieuwe stijl). In deze blog wat meer toelichting op Lean en Six Sigma, of zoals sommige het, ten onrechte, in een adem noemen: Lean Six Sigma.

Welke basics zou iedereen moeten kennen Lees meer over dit bericht

Case: hoe overleven en weer richten op groei

Een middelgrote fabrikant in de metaalindustrie giet en produceert halffabricaten voor de bouw, automotive en elektronische industrie, maar schrijft al drie jaar rode cijfers.  Ze levert wereldwijd waarvan een derde van de omzet buiten Nederland plaatsvindt.

Enkele jaren in successie is met de kaasschaaf wat van het kostenniveau afgehaald. Zonder resultaat. Het tijdelijk personeel zit al thuis, het ziekteverzuim is al omlaag gebracht.

Samen met Berenschot is een herstelplan gemaakt.  Als eerste wordt gezocht naar de oorzaak van het teruglopend resultaat. Opvallend is dat bij de grotere klanten een negatief resultaat wordt gehaald.  Besloten wordt daarop om de kaasschaaf te laten liggen, maar in plaats daarvan een volledig andere strategie te kiezen, die focust op de winstgevende producten. Lees meer over dit bericht

Operational Excellence – wat is dat nou eigenlijk?

Gastcolumn door Joes Wigman

Operational excellence is een term die de laatste jaren steeds vaker en door steeds meer bureaus wordt gebruikt om aan te geven dat ze hun klant kunnen helpen met het efficiënter (lees goedkoper) maken van hun processen of organisatie. Soms worden daar nog termen als Lean en Six Sigma aan toegevoegd en als ik het moet geloven is half Nederland al Black Belt. En hier zit meteen het pijnpunt.

Operational Excellence is een containerbegrip geworden. Operational Excellence in klassieke zin is een van de drie te kiezen strategieën uit het model van Tracey en Wiersema, te weten Operational Excellence, Customer Intimacy en Product Leadership. Basisgedachte is dat je als organisatie moet kiezen op welk vlak je wil uitblinken. Operational Excellence is in deze definitie Lees meer over dit bericht

Lean: het continu nastreven van perfectie én ruimte voor tegenstellingen

Er bestaan nog steeds veel misverstanden over lean. Het wordt meestal gezien als een verzameling verbetertechnieken, zoals Kaizen, SMED en value stream mapping om verspillingen te elimineren en het werk te laten stromen.

Gastcolumn door Marcel van Assen. Deze column verscheen eerder op Link

Soms wordt lean zelfs gezien als een snelle methode om kosten te besparen. Dat is eigenlijk onterecht, want hoewel het toepassen van (de verschillende technieken en instrumenten van) lean al snel tot behoorlijke besparingen kan leiden, is lean vooral een filosofie én praktische aanpak om de hele organisatie te professionaliseren, gericht op het leveren van de juiste klantwaarde. Lees meer over dit bericht

Commodity Trap deel 5: Ontsnappen uit de Commodity Trap

Op dit blog blijft het artikel over de Commodity Trap één van de populairste stukken. Hoog tijd dus om wat dieper in te gaan op dit fenomeen, en wel op een internationale schaal. Waardoor ontstaat een Commodity Trap nou precies? Hoe komt het dat ogenschijnlijk vergelijkbare producten soms wel en soms niet in de Commodity Trap vallen? Maakt het verschil wat voor strategie je hanteert? Hoe kunnen diensten eigenlijk tot commodity verworden? En vooral ook: welke toekomstperspectieven zijn er nog als je je nu in een Commodity Trap bevindt? Al deze onderwerpen en meer in deze nieuwe 5-delige artikelenreeks over de Commodity Trap.

In deze reeks hebben we het fenomeen van de Commodity Trap onder de loop genomen. Zo kan het gebeuren dat een familiebedrijf dat al sinds voor de Tweede Wereldoorlog bestaat in amper tien jaar tijd vrijwel volledig verdwijnt (zie deel 1). Ook voor dienstverleners dreigt de Commodity Trap (zie deel 4), en de strategie die de onderneming volgt is geen garantie voor succes (zie deel 3). Toch is het mogelijk om de Commodity Trap te ontlopen, zo zagen we in deel 2. Maar hoe dan? Lees meer over dit bericht

Commodity Trap deel 3: Strategie en de Commodity Trap

Op dit blog blijft het artikel over de Commodity Trap één van de populairste stukken. Hoog tijd dus om wat dieper in te gaan op dit fenomeen, en wel op een internationale schaal. Waardoor ontstaat een Commodity Trap nou precies? Hoe komt het dat ogenschijnlijk vergelijkbare producten soms wel en soms niet in de Commodity Trap vallen? Maakt het verschil wat voor strategie je hanteert? Hoe kunnen diensten eigenlijk tot commodity verworden? En vooral ook: welke toekomstperspectieven zijn er nog als je je nu in een Commodity Trap bevindt? Al deze onderwerpen en meer in deze nieuwe 5-delige artikelenreeks over de Commodity Trap.

In deel één van deze reeks maakten we kennis met een Westerse fabrikant van houten knopen. Omdat hij op termijn het kostenleiderschap verloor aan de Chinese producenten, die naast goedkope arbeid nu ook dezelfde en uiteindelijk betere technologie hadden, kon hij niet meer concurreren. In deel twee zagen we een connectorenfabrikant die ook te maken heeft met goedkope concurrentie uit China. Door echter steeds waarde toe te voegen aan zijn product en continu te innoveren blijft zijn product onderscheidend genoeg om meerwaarde te behouden voor de klant.

Het is verleidelijk om uit deze voorbeelden te concluderen dat dit vooral te maken heeft met de generieke strategieën (Treacy & Wiersema) van deze bedrijven. De knopenfabrikant voegde immers weinig waarde toe aan de knopen: het bleven houten rondjes met vier gaatjes erin! De volledige focus lag dan ook op operational excellence. De connectorenfabrikant daarentegen richt zich zeer nadrukkelijk op innovatie. Onder meer door dicht tegen de klant aan te zitten worden voortdurend nieuwe ideëen geboren, waardoor het product leadership van de fabrikant behouden blijft.

Maar wie beweert dat een operational excellence strategie leidt tot de Commodity Trap en een product leadership strategie deze val kan voorkomen ziet de zaken toch wat te zwart-wit. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: