Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Disruptie is aan alle kanten bezig en het succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief. Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding. De organisatie zal voldoende robuust richting de toekomst moeten zijn met de juiste kostenstructuur.

Backtofuture

Veel bedrijven zouden eerder duidelijke strategische keuzes moeten maken en veel beter aan kostenbeheersing moeten doen om te voorkomen dat de organisatie in een spiraal van saneringen terecht komt.

Vuistregel voor management hierbij is vroegtijdig en grondig anticiperen op grote veranderingen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen te voldoen aan de juiste diepgang en het juiste tempo. Maatregelen die directies en management kunnen nemen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of niet verder bedienen van bepaalde klanten.

Kostenbesparingsprogramma’s worden vaak eenzijdig benaderd. Een component die vaak vergeten wordt is de markt en de koppeling met de strategie. Het slechts snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Er dient niet alleen gekeken te worden naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen en vooral naar de markt.

De volgende checklist kan inzicht verschaffen:

Strategy Check

 • Toetsing van de huidige strategie: Is de ingezette strategie de juiste met de meeste kans op succes?
 • Hoe robuust is de strategie? Is de strategie voldoende toekomstbestendig?
 • Is de strategie voldoende onderscheidend?
 • Welke keuze zijn er gemaakt voor markten/productgroepen en kanalen? Wat is het potentieel van de markt?
 • Wat is de huidige en gewenste marktpositie?
 • Wat zijn de wensen van externe klanten en leveranciers?
 • Hoe kijken de financiers naar de organisatie?

Quick scan

 • Welke opties voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn. Wat is het verbeterpotentieel?
 • Zijn uw overhead kosten marktconform? Benchmarking Overhead en kijk naar de best practices.
 • Toets uw productiviteit van het primaire proces. Kan het efficiënter? Waar zit de overbodige activiteiten en de waste?
 • Kijk wat de winstbijdrage is van klanten en uw assortiment? Wat zijn de snel lopers, feeders en bleeders?
 • Voer een financiële analyse uit ten opzichte van de concurrentie. Hoe scoort u op de ratio’s? Maak een financiële prognose voor de komende 5 jaar en een liquiditeitsprognose? Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat levert dit op?
 • Is uw financieringsstructuur op orde? Heeft u voldoende buffer en wat zijn de eisen van de vermogen verschaffers? Zijn er mogelijkheden voor herfinanciering?
 • Toets de effectiviteit van de organisatie ten aanzien van management en besturing. Sluit de goverance aan bij de externe eisen? Is de span of control op orde? Klopt de juridische structuur?

 

Advertenties

Cost Management: Different costs for different purposes

MoneyBagWe zien veel organisaties worstelen met een juiste doorbelasting van de kosten.

Organisatie gaan vaak van oude systemen uit met oude verdeelsleutels die niet meer aangepast zijn aan de huidige tijd. Organisaties zijn immers veranderd en daar past ook een andere kostenverdeling bij.

Verleden Heden
• Ondernemingsklimaat Productie gedreven Marktgedreven
• Processen Eenvoudig Complex
• Productrange Beperkt Breed
• Kosten Lage vaste kosten Hoge vaste kosten
Hoge arbeidskosten Lage arbeidskosten
• Prijsstelling Kostprijs plus Door markt bepaald
• Levenscyclus Lang Kort
• Budgettering gedreven Historisch bepaald Output, activiteit
• Focus Beheersing afdelingskosten Ketenkosten beheersing

Door meer uitbesteding worden naar verhouding de indirecte kosten steeds hoger. Deze kunnen minder goed verdeeld en nog erger minder goed beheerst worden. We zien dat de primaire afdelingen ongemerkt belast worden door steeds hogere kosten, waardoor de lijnmanagers steeds meer moeite krijgen om de kosten te verantwoorden.

Het doel is moet echter bepalend voor de juiste kostenverdeling

Een goed cost management systeem geeft antwoord op kosten discussies

 • Wat verdien ik aan mijn klanten en producten?
 • Hoe kan ik mijn kosten beter beheersen?
 • Wat is de waarde die wij toevoegen aan onze klanten?
 • Hoe moet ik mijn managers beoordelen: integraal of beïnvloedbare kosten?
 • Zijn mijn kosten marktconform?
 • Wat is de juiste interne verrekenprijs?
 • Waar kan ik mijn kosten reduceren?

Dit betekent dat afhankelijk van de doelstelling een andere kostenverdeling gebruikt moet worden. Er is dus geen eenduidig kostensysteem aanwezig. Altijd dient het einddoel voor ogen worden gehouden.

Methode Doel Uitwerking
1. Winstgevendheids analyse Kosten verdelen Integrale kosten:

 • Hoe verdeel ik mijn kosten (draagkracht/ veroorzaker)?
 • Wat verdien ik op mijn klanten/ producten?
2. Strategische kostprijs berekening Overwegen in/   uitbesteden Marginale kosten:

 • Welke kosten vallen weg bij in/uitbesteden?
 • Wat is de juiste verrekenprijs
3. Prestatie beoordeling Operationele sturing Target costing:

 • Beïnvloedbaar/niet beïnvloedbaar
 • Hoe beoordeel ik de prestaties van mijn organisatie?
 • Hoe kan ik mijn kosten beter beheersen
4. Kostenreductie Verlagen van de kosten Added Value Analyse:

 • Levert de activiteit voldoende toegevoegde waarde?
 • Hoe kan ik mijn kosten blijvend reduceren?

 

Bedrijven verdienen investeringen in innovatie ruimschoots terug

CEO's agenda (cover)Utrecht, 28 februari 2014 – Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen voor 2014 zijn veel rooskleuriger dan die van de rest. Dit komt met name omdat elke euro die zij in innovatie investeren dankzij het op de markt brengen van nieuwe producten ruimschoots wordt terugverdiend. Uit het jaarlijkse onderzoek Strategy Trends 2014 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 341 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield blijkt dat innovatie loont.

Deelnemers aan het voor de achtste keer gehouden onderzoek stellen in overgrote meerderheid dat investeren in vernieuwing bijna altijd rendement oplevert. Daarom wil maar liefst 40% van de Nederlandse bedrijven zich in 2014 juist door middel van innovatie onderscheiden van de concurrentie. Roel van Lanen, senior managementconsultant bij Berenschot: “Dat is gezien de return on investment op innovatie begrijpelijk. Maar de eerste zijn met het beste product vergt veel van een bedrijf. Zo moet een manager de beste uitvinders aantrekken en het aandurven om veel te experimenteren. Er is een onophoudelijke stroom aan goede ideeën nodig. Die zijn relatief goedkoop en foute of geflopte projecten juist duur.”

Door teruglopende marges is overigens steeds minder geld beschikbaar voor innovatie. Lees meer over dit bericht

Case: hoe overleven en weer richten op groei

Een middelgrote fabrikant in de metaalindustrie giet en produceert halffabricaten voor de bouw, automotive en elektronische industrie, maar schrijft al drie jaar rode cijfers.  Ze levert wereldwijd waarvan een derde van de omzet buiten Nederland plaatsvindt.

Enkele jaren in successie is met de kaasschaaf wat van het kostenniveau afgehaald. Zonder resultaat. Het tijdelijk personeel zit al thuis, het ziekteverzuim is al omlaag gebracht.

Samen met Berenschot is een herstelplan gemaakt.  Als eerste wordt gezocht naar de oorzaak van het teruglopend resultaat. Opvallend is dat bij de grotere klanten een negatief resultaat wordt gehaald.  Besloten wordt daarop om de kaasschaaf te laten liggen, maar in plaats daarvan een volledig andere strategie te kiezen, die focust op de winstgevende producten. Lees meer over dit bericht

Sterker uit de crisis: de aanval is de beste verdediging

We komen de laatste tijd veel ondernemers tegen die in slecht vaarwater terecht zijn gekomen. Het zijn een voor een prachtige bedrijven met een lange historie maar helaas vastgelopen in een doodlopende strategie. De markt staat onder druk, marges en omzetten dalen ondanks herhaalde acties om het tij te keren. De bank staat op de deur te kloppen als de bankratio’s onderuit schieten en leveranciers zijn huiverig om te leveren omdat de crediteurentermijnen aan het oplopen zijn.

Vaak weet de ondernemer het niet meer en heeft een klankbord nodig om uit de negatieve spiraal te komen.

Belangrijk is om op tijd te reageren op de veranderende marktomstandigheden en goed zicht te hebben op die indicatoren die succes bepalen. Als op tijd wordt bijgestuurd is er voldoende tijd om de koers te wijzigen. Vaak ontbreekt deze tijd en dient strak gestuurd te worden op de cashflow om tijd te kopen. Lees meer over dit bericht

Lean: het continu nastreven van perfectie én ruimte voor tegenstellingen

Er bestaan nog steeds veel misverstanden over lean. Het wordt meestal gezien als een verzameling verbetertechnieken, zoals Kaizen, SMED en value stream mapping om verspillingen te elimineren en het werk te laten stromen.

Gastcolumn door Marcel van Assen. Deze column verscheen eerder op Link

Soms wordt lean zelfs gezien als een snelle methode om kosten te besparen. Dat is eigenlijk onterecht, want hoewel het toepassen van (de verschillende technieken en instrumenten van) lean al snel tot behoorlijke besparingen kan leiden, is lean vooral een filosofie én praktische aanpak om de hele organisatie te professionaliseren, gericht op het leveren van de juiste klantwaarde. Lees meer over dit bericht

Het Duurzame Werken betaalt zich altijd terug

Utrecht, 11 oktober 2011 – Als het Nieuwe Werken goed doordacht wordt opgezet, betaalt de investering zich altijd terug en is een combinatie met duurzaamheid prima mogelijk. Dat concludeert adviesbureau Berenschot na een recent gehouden bijeenkomst over het Nieuwe Werken van de High Level Group.  Dat is in Nederland het belangrijkste platform voor project- en programmamanagers HNW. Ruim vijftig van hen  (werkzaam voor meer dan twintig grote Nederlandse werkgevers) waren aanwezig.

De door Berenschot georganiseerde meeting stond in het teken van duurzame kantorenbouw en kantoorinrichting. Dit onderwerp werd aan de hand van een aantal praktijkcases en discussie  belicht. Volgens adviseur Edwin Lambregts van Berenschot heeft een combinatie van duurzaamheid met moderne manieren van werken positieve effecten op de drie P’s: people, planet en profit. “Door het aantal vierkante meters kantoorruimte terug te dringen en werknemers meer keuze te geven in waar en wanneer zij werken, kunnen kosten worden bespaard. Ook het energieverbruik en de CO2 uitstoot nemen drastisch af. Bovendien leidt een nieuwe en vrijere manier van werken tot tevredener en productievere werknemers”, aldus Lambregts, die de bijeenkomst samen met Karl Riesebosch van Tensor organiseerde.

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: