Maak van je organisatie een Innovation Powerhouse

Succesvolle bedrijven  onderscheiden zich met innovatieve producten en/of diensten. Het zijn gespecialiseerde bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Ze investeren flink in R&D, maar waarbij de Return on Innovation in de gaten wordt gehouden. Het gaat immers om rendabele groei.

product

Wat leveren de nieuwe producten op de lange termijn op. Hierbij moet de blik van de korte termijn naar de lange termijn worden gezet. Lange termijn road maps kunnen hierbij helpen.

Organisaties die hier zich in onderscheiden zijn een Innovation Powerhouse waardoor ze steeds voorop blijven lopen. Veel bedrijven volgen het “me too syndroom” terwijl je juist onderscheidend moet zijn ten opzichte van de concurrentie.

De focus ligt op het stimuleren van innovatiekracht en het verkorten van ontwikkeltijd. Alles draait om continue verbetering en het leveren van het allerbeste product waar men trots op kan zijn.

 

Advertenties

Zorg dat u de Customer Journey van uw klant goed kent

De winnaars van morgen zijn in staat hun businessmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Digitalisering biedt kansen om essentiële informatie over de klant te verzamelen en op basis daarvan waardevolle proposities en verdienmodellen te ontwikkelen.

customer journey

De wereld verandert continu. Ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Elke organisatie krijgt te maken met ontwikkelingen als ‘big data’, nieuwe communicatiekanalen, the internet of things (waarbij apparaten direct met elkaar in verbinding staan), robotisering, 3D-printen en kunstmatige intelligentie. Het is lastig in te schatten hoe de toekomst er uit ziet. Technologische ontwikkelingen ondermijnen de traditionele bedrijfsactiviteiten. Ketens, businessmodellen en organisatiestructuren staan op hun kop.
Fabrikanten krijgen door de functionaliteiten van het internet rechtstreeks toegang tot de eindklant, van B2B naar B2B2C. Dit maakt klant gedreven innovatie mogelijk en voorkomt marge op marge. De voorheen sterke positie van het tussen kanaal wordt hierdoor ondermijnd. Reputatie en imago zijn door de toenemende transparantie belangrijker dan ooit. Het hebben van een website of app is niet meer voldoende. Klanten verwachten dat zij via zowel offline als online kanalen optimaal worden bediend.

Zorg dat u de ‘customer journey’ van uw klant goed kent, ofwel zijn of haar klantreis. Dit is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Dit kan zowel offline als online, via diverse kanalen en in continue interactie met elkaar waarbij grenzen steeds meer vervagen.
Interactieve e-marketing maakt het mogelijk nog beter op de individuele behoeften van de klant in te spelen en de klantbinding en klantrelatie te versterken. Ook biedt digitalisering mogelijkheden voor kostenbesparing en het aanbieden van nieuwe producten/diensten.

Uitgaan van eigen kracht

De financiering van de organisatie blijft ook in 2015 voor velen een hot topic. Dit blijkt uit het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek. De eisen van financiers gaan omhoog en dat wringt met een eveneens stijgende kapitaalbehoefte binnen het bedrijfsleven. De zorgen om financiering richten zich daarbij niet alleen op financiering van nieuwe ontwikkelingen, maar juist ook het financieren van de reguliere bedrijfsvoering. 

Oud geld regeert

Succesvolle organisaties zijn anno 2015 voortdurend in beweging. Dit betekent ook dat hun financiering moet meebewegen. Innovatie in de financiering blijkt voor bestaande bedrijven (nog steeds) niet aan de orde. Bedrijven kijken voor hun financiering veelal eerst naar het eigen vermogen en de cash flow, kloppen dan eventueel nog aan bij hun bank en doen hier en daar nog een beroep op subsidies. ‘Nothing changes, really’, om met de slogan van een oude Four Roses bourbon commercial te spreken.

Dat bijna de helft van de bedrijven het eigen vermogen aanspreekt voor financiering is overigens wel een teken dat bedrijven er weer vertrouwen in hebben. Immers, in zekere zin is dit de meest risicovolle vorm van financiering. De belangrijkste bron van externe financiering Lees meer over dit bericht

Bedrijven zitten in drijfzand

Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op:

  • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
  • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
  • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Lees meer over dit bericht

2015 volgens Roel van Lanen

Morgen verschijnt hij weer: de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. In die publicatie kijken we naar de belangrijkste strategische issues die in de boardroom worden besproken. Vooruitlopend daarop geven Berenschotters hun visie voor het komend jaar: wat verwachten zij én wat hopen zij?

Lanen van Roel_40Vandaag: Roel van Lanen, senior consultant strategie en transitie en schrijver/onderzoeker van Strategy Trends 2015

Mijn verwachting voor 2015:

Ik denk dat 2015 nog een beetje een mixed bag zal zijn. Natuurlijk kloppen alle positieve berichten: er zijn weer kansen voor échte ondernemers, innovators die ruimte (en geld) krijgen kunnen weer explosief groeien, fusies en overnames komen weer op gang, talent krijgt weer de ruimte en de virtuele en digitale wereld komt steeds meer in het bedrijfsleven, wat volop kansen biedt. Aan de andere kant, het herstel zal niet iedereen mee omhoog sleuren, plaatselijk blijft het moeilijk. Dus faillissementen, ontslagrondes en een explosie van startende en weer stoppende ZZP’ers horen ook dit jaar nog bij het tijdsbeeld. Zowel de export als consumentenbestedingen nemen toe, maar in met name semi-publieke en geprivatiseerde sectoren blijft het voor veel organisaties ontzettend moeilijk het hoofd boven water te houden. Maar ik verwacht wel Lees meer over dit bericht

2015 volgens Amir Sabirovic

Binnenkort verschijnt hij weer: de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. In die publicatie kijken we naar de belangrijkste strategische issues die in de boardroom worden besproken. Vooruitlopend daarop geven Berenschotters hun visie voor het komend jaar: wat verwachten zij én wat hopen zij?

Sabirovic_Amir_40Vandaag: Amir Sabirovic, consultant IT en subsidieadvies

Mijn verwachting voor 2015:

2015 wordt het jaar van denoising en oppakken van het juiste signaal, het jaar van focus en realisatie van onze high tech ambities.

Lees meer over dit bericht

Innovatieve bedrijven presteren beter

10 maart 2014, Consultancy.nl

Investeren in innovatie en R&D loont. Een nieuw onderzoek van Berenschot toont aan dat Nederlandse bedrijven die meer innoveren op financieel vlak aanzienlijk beter presteren dan andere bedrijven.

Organisatieadviesbureau Berenschot vroeg bijna 350 bestuurders en topmanagers naar hun mening ten aanzien van een breed spectrum aan strategische kwesties, variërend van de belangrijkste prioriteiten tot het creëren van onderscheidend vermogen en internationalisering. De resultaten zijn samengevoegd in het 80 pagina’s tellende rapport ‘Strategy Trends 2014’.

Inovatie

Een van de onderzoeksgebieden is innovatie. De resultaten laten zien dat innovatie de sleutel succesfactor is voor het realiseren van financieel leiderschap. Gevraagd naar welk percentage van de omzet wordt geïnvesteerd in innovatie, blijkt dat bedrijven die een ‘product leadership’ strategie volgen – ook bekend als innovators – met afstand het meeste uitgeven. Tegelijkertijd komt ook naar voren dat voor deze groep bedrijven de omzet- en winstverwachtingen voor 2014 veel rooskleuriger zijn. Zo verwacht bijna tweederde van de productleiders een winstgroei in 2014 – voor de andere organisaties is dit nog niet de helft.

innovatie en groei

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: