De onbegrepen vinding van Wouter B.

Zo luidde de titel boven een artikel (achternaam voor dit blog geanonimiseerd) in het Dagblad van het Noorden over een uitvinder van een nieuw energiesysteem voor woningen, die maar geen geldschieters kon vinden voor EUR 3 mln voor het uitontwikkelen en het vermarkten van dit systeem.

In het artikel toonde de uitvinder/ondernemer zich teleurgesteld in de provincie Fryslân, omdat zijn subsidieaanvraag was afgewezen wegens een gebrek aan eigen middelen. Zijn zoektocht richtte zich dan maar op private investeerders en bedrijven die willen participeren, zo verklaarde hij. De inhoud van het artikel is exemplarisch voor enerzijds de problemen die veel start-ups in Nederland ondervinden bij het vinden van financiering en anderzijds voor hun onbegrip voor de denk- en handelswijze van financiers.

Mismatch

Het aantrekken van kapitaal is van oudsher één van de moeilijkste onderdelen om een start-up van de grond te krijgen. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Uitgaan van eigen kracht

De financiering van de organisatie blijft ook in 2015 voor velen een hot topic. Dit blijkt uit het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek. De eisen van financiers gaan omhoog en dat wringt met een eveneens stijgende kapitaalbehoefte binnen het bedrijfsleven. De zorgen om financiering richten zich daarbij niet alleen op financiering van nieuwe ontwikkelingen, maar juist ook het financieren van de reguliere bedrijfsvoering. 

Oud geld regeert

Succesvolle organisaties zijn anno 2015 voortdurend in beweging. Dit betekent ook dat hun financiering moet meebewegen. Innovatie in de financiering blijkt voor bestaande bedrijven (nog steeds) niet aan de orde. Bedrijven kijken voor hun financiering veelal eerst naar het eigen vermogen en de cash flow, kloppen dan eventueel nog aan bij hun bank en doen hier en daar nog een beroep op subsidies. ‘Nothing changes, really’, om met de slogan van een oude Four Roses bourbon commercial te spreken.

Dat bijna de helft van de bedrijven het eigen vermogen aanspreekt voor financiering is overigens wel een teken dat bedrijven er weer vertrouwen in hebben. Immers, in zekere zin is dit de meest risicovolle vorm van financiering. De belangrijkste bron van externe financiering Lees meer over dit bericht

De zoektocht naar geld

Deze post verscheen eerder op www.berenschot.nl.

We willen weer groeien komend jaar. Het vergroten van de afzet­markt en het realiseren van omzetgroei staan bovenaan de strategische agenda, zo blijkt uit het jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek. Die groei moet wel gefinancierd worden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven dit jaar op zoek gaat naar nieuwe financiering (zie figuur 1). Deze financiering wordt via veel verschillende kanalen gezocht. Naast de meer traditionele financieringsvormen, zoals eigen vermogen en bancaire leningen, zoeken bedrijven steeds meer toegang tot alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals private equity en crowdfunding.

Bijna de helft van de bedrijven die op zoek is naar nieuwe financiering spreekt hiervoor het eigen vermogen aan. Dit heeft een negatieve impact op de solvabiliteit, één van de belangrijkste indicatoren waar de bank naar kijkt bij het beoordelen van kredietaanvragen. Lees meer over dit bericht

Bedrijven verdienen investeringen in innovatie ruimschoots terug

CEO's agenda (cover)Utrecht, 28 februari 2014 – Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen voor 2014 zijn veel rooskleuriger dan die van de rest. Dit komt met name omdat elke euro die zij in innovatie investeren dankzij het op de markt brengen van nieuwe producten ruimschoots wordt terugverdiend. Uit het jaarlijkse onderzoek Strategy Trends 2014 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 341 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield blijkt dat innovatie loont.

Deelnemers aan het voor de achtste keer gehouden onderzoek stellen in overgrote meerderheid dat investeren in vernieuwing bijna altijd rendement oplevert. Daarom wil maar liefst 40% van de Nederlandse bedrijven zich in 2014 juist door middel van innovatie onderscheiden van de concurrentie. Roel van Lanen, senior managementconsultant bij Berenschot: “Dat is gezien de return on investment op innovatie begrijpelijk. Maar de eerste zijn met het beste product vergt veel van een bedrijf. Zo moet een manager de beste uitvinders aantrekken en het aandurven om veel te experimenteren. Er is een onophoudelijke stroom aan goede ideeën nodig. Die zijn relatief goedkoop en foute of geflopte projecten juist duur.”

Door teruglopende marges is overigens steeds minder geld beschikbaar voor innovatie. Lees meer over dit bericht

Bedrijfsfinanciering in 2014

Welke nieuwe financieringsvormen zullen zich in 2014 aandienen? En welke bestaande financieringsvormen treden in 2014 nadrukkelijker op de voorgrond? Dit blog schetst de trends en ontwikkelingen in het financieringslandschap voor bedrijven in 2014.

Allereerst krimpt de kredietverlening van banken aan bedrijven in 2014 verder als gevolg van de hogere kapitaaleisen en het economische tij. Tevens is het denkbaar dat de waardering van de vastgoedportefeuilles van banken, waarmee DNB vooruitloopt op de Europese ‘asset quality review’ later dit jaar, de banken dwingt hun kredietportefeuille verder in te krimpen. De verwachting is ook dat het percentage van kredietaanvragen door bedrijven die worden afgewezen of afgeslagen vanwege onacceptabele voorwaarden, stijgt ten opzichte van vorig jaar.

Het bedrijfsleven ruilt de bank in 2014 gemakkelijker in voor andere vormen van financiering. Lees meer over dit bericht

Capital Consulting

Capital Consulting is ontstaan, omdat wij zien dat het financieringslandschap voor bedrijven sterk aan het veranderen is en dat bedrijven op deze verandering moeten inspelen. Nu staan wij nog maar het begin van de grote verschuivingen die in Nederland gaan plaatsvinden. De rol van de banken verandert, steeds meer nieuwe aanbieders van financiering betreden de markt en de producten van huidige nieuwkomers zullen uitgroeien tot volwaardige alternatieven voor bancaire financiering.

Voor bedrijven betekent deze verandering dat zij niet alle financieringsvragen meer alleen bij hun bank moeten neerleggen, maar breder moeten kijken. Bedrijven die willen investeren moeten op zoek naar meerdere soorten financiering om tot het totaalplaatje te komen. Als de economie weer steviger aantrekt zal de honger naar krediet bij het Nederlandse bedrijfsleven snel toenemen, terwijl de beschikbaarheid van financiering achterblijft. Dit effect wordt nog versterkt door het hoge volume aan herfinancieringen dat op de banken afkomt met het aflopen van een groot aantal ‘bullit-leningen’ in de komende jaren. Lees meer over dit bericht

Business in opkomende markten: kwestie van organiseren

Wie opkomende markten wil veroveren, kan dat beter niet in zijn eentje proberen. Gestoeld op het Chinese model van samenwerking, blijken consortia bijzonder succesvol. Steeds vaker ook door publiek-private samenwerking. Waar liggen de kansen?

Kijkend naar Afrika valt op dat Chinese ondernemers zich er goed weten te organiseren. Een gevolg van onder meer het Chinese ‘Go Out’-beleid. Ze vormen consortia en bieden niet een simpel, ingekaderd project aan, maar verzorgen alles wat nodig is. “De ontwikkeling van bijvoorbeeld een ziekenhuis beslaat niet alleen de bouw en de leverantie van apparatuur, maar ook training, studiebeurzen, financiering en de garantie daarop”, zegt Fons de Zeeuw, senior consultant en verantwoordelijk voor Afrika.

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: