Leiderschapslessen uit de oudheid

De overwinning van Poetin in de Russische presidentsverkiezingen van 5 maart jl. doen sterk denken aan de overwinningen van de voormalige Sovjetleiders. De uitkomst van de verkiezingen is dan wel wat subtieler dan de 98% tijdens de Koude Oorlog, maar het idee blijft gelijk. Busjes nepkiezers die af en aan reden, schimmige registratie van kiezers zonder paspoort uit de Oeral, en vooral intimidatie van de waarnemers die probeerden deze praktijken te stoppen.

Gastcolumn door Olivier Schotel

Deze acties zijn dusdanig doorzichtig dat een steeds groter gedeelte van de Russische bevolking er niet meer intrapt. Zelfs een ‘verijdelde aanslag’ vlak voor de verkiezingen kon hen niet overtuigen van Poetin’s gelijk. Poetin is in zijn hoofd nog wel de grote leider die het verdiend weer president te worden, nu hij vier jaar lang alleen achter de schermen zijn marionetten kon aansturen. In het hoofd van een groeiend gedeelte van het volk dat hij leidt is hij dat niet meer. Poetin gelooft dat hij gesteund wordt door het volk, en hij begroette hen met een traan. Al kwam dat door de wind…

Het gedrag van politieke figuren als Poetin worden groot uitgemeten in het nieuws, maar ook in bedrijven en organisaties zijn vaak mensen te vinden die te hoog vliegen en op een despotische, ondoordachte of zelfs gestoorde manier leiding geven. De vraag blijft wat leiders bezielt om de boel zo duidelijk te bedonderen of in ieder geval autoritair leiding te geven? Lees meer over dit bericht

Advertenties

Dialoog over strategie rendeert – Deel 10 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen. In dit laatste deel een praktijkvoorbeeld.

Case: “Met een strategische dialoog naar succesvolle doorbraken”

Een productieonderneming in de metaal met wereldwijde klanten wilde het perspectief van haar huidige drie PMC’s bepalen, alsmede nagaan of er voldoende synergie in haar portfolio zat. Het proces werd georganiseerd als een dialoog met een breed kernteam, waarin zowel het algemeen management, het 2e echelon lijnmanagement (business unit management) als alle stafhoofden deelnamen. Dit dialoogproces wordt in onderstaand diagram weergegeven.

Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 9 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

Met de strategische dialoog naar structureel herstel

We hebben in deze reeks laten zien dat de wereld van na de crisis om een ander strategieproces vraagt dan de top down benadering die tijdens de crisis sterk in opkomst was. We hebben laten zien hoe de strategische dialoog er uit ziet en hoe die in praktijk werkt (volgende week, in het laatste deel, volgt een praktijkvoorbeeld). Tenslotte hebben we aangetoond dat bedrijven beter renderen als ze de strategische dialoog hanteren. Rest de vraag hoe u ook in uw bedrijf de rendementen structureel kan laten stijgen door inzet van de strategische dialoog. Als u de komende tijd een strategische heroriëntatie gaat doen, doet u er goed aan de volgende zaken te overwegen: Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 8 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

De strategische dialoog in de praktijk

Zoals het model van de strategische dialoog laat zien, kan er binnen het proces van de dialoog op meerdere punten worden ‘ingestapt’. Het kan zijn dat een onderneming toe is aan een nieuwe ambitie, hetzij omdat voltooiing van de vorige ambitie is gerealiseerd, hetzij omdat men deze niet meer uitdagend dan wel haalbaar acht. Als dat het geval is wordt gestart met de ambitie. Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 7 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

Innovatie loont voor én na de crisis

We willen hier met nadruk stellen dat alleen het strategieproces niet voldoende is voor goede resultaten. De strategische richting is nog steeds in grote mate bepalend. In het onderzoek was er een goede verdeling van de verschillende strategische richtingen, zodat de bedrijfsresultaten ook per strategietype kunnen worden beoordeeld. Onderstaande grafiek laat zien dat de gekozen strategische richting zowel voor als tijdens de crisis een groot verschil maakt. Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 6 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

De dialoog loont bij vrijwel elke strategische richting

De positieve relatie tussen de dialoog en de bedrijfsresultaten geldt voor bijna alle strategische richtingen: innovators met een dialoog scoren significant beter dan innovators die de strategie top down formuleren. Datzelfde geldt voor fast followers en zelfs voor defenders. De enige uitzondering zijn de reactors: ongeacht het strategieproces leidt opportunisme altijd tot lagere resultaten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er een sterk onderling verband is tussen de strategische richting en het strategieproces: innovators hanteren anderhalf keer zo vaak als fast followers en defenders een strategische dialoog, terwijl bijna alle reactors een strikt top down proces hebben.

Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 5 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

De strategische dialoog rendeert

Het strategieproces en het draagvlak dat het creëert, hebben direct invloed op de bedrijfsresultaten. In het onderzoek verklaren het strategische proces en het draagvlak 41% van de variantie in de bedrijfsresultaten. Als we echter de strategische richting meenemen, dan wordt 75% van die variantie verklaard. Het resterende kwart vindt zijn oorzaak in andere factoren zoals verschillen in markten of sectoren. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: