Ber Damen over Disruption

Berenschot is partner van de Kennisloop. Dit evenement maakt het mogelijk om je kennis over big data, duurzame ontwikkeling, sociale innovatie en disruption binnen één dag te vergroten.

Vanuit Berenschot verzorgde Ber Damen de inleiding van het blok over Disruption, zie onderstaande video.

Advertenties

De disruptie leidt tot nieuwe kansen

Door de disruptie zijn oude business modellen niet meer werkzaam en moeten bedrijven naar een volledige turnaround van de organisatie. Dit heeft ook gevolgen voor hoe klanten benaderd worden en vereist een hogere flexibiliteit van het personeel. De organisaties die flexibel weten in te spelen op de nieuwe kansen zullen de winnende strategie hebben.

zengeving

Gary Hamel scheef het al eens:

Face it:  Out there in some garage, an entrepreneur is forging a bullet with your company’s name on it. Once that bullet leaves the barrel, you won’t be able to dodge it. You’ve got one option: you have to shoot first. You have to out-innovate the innovators, out-entrepreneur the entrepreneurs. Sound impossible for a decades-old incumbent? It is. Unless you’re willing to challenge just about every assumption you have about how to drive innovation and wealth creation in your company.

  • Duurzaamheid en deeleconomie

In verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Alleen  economisch belang is onvoldoende. Zingeving en lange termijn wordt weer belangrijker. Bezit wordt minder van belang, want waarom bezitten als je het veel efficiënter via de deeleconomie kan gebruiken.

  • Individualisering versus collectief

De toegenomen individualisering vereist maatwerk. Door de verschuiving naar online worden schakels overgeslagen en is een maatwerk mogelijk. Door data analytics en big data weten we ook meer wat de individu wil.

Daarnaast zoeken veel mensen weer verbinding. De verzuiling is de afgelopen 15 jaar verdwenen, maar iedereen is op zoek naar meer geborgenheid.  Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe communities.

  • Flexibilisering arbeidsmarkt en mismatch

We zullen steeds meer andere samenstelling van organisaties krijgen. De vraag naar flexibiliteit stijgt, loopbanen voor het leven zijn allang voorbij. Het aantal ZZP-ers stijgt. En door technologische ontwikkelingen zal er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod arbeid ontstaan.

De wereld verandert razendsnel. Het werkterrein van bedrijven en organisaties  wordt steeds diverser en complexer, de continue stroom aan technologische innovaties vergroot voortdurend de snelheid en impact van verandering en meer en meer bedrijven (en mensen) zijn met elkaar verbonden.  Geen enkele sector ontkomt aan deze ingrijpende veranderingen.

Je hoeft maar door een doorsnee Nederlandse winkelstraat te lopen om de gevolgen te zien. Steeds meer leegstand en steeds minder ‘oude bekenden’ die de afgelopen decennia de winkelstraten hebben gedomineerd. In  plaats daarvan zien we een sterke groei van grote, veelal buitenlandse ketens zoals Zara, H&M en Primark, en nieuwe toetreders zoals Marqt, Action.
En wie denkt dat met het aantrekken van de economie de ‘oude orde’ en werkgelegenheid weer zullen herstellen komt vroeg of  laat bedrogen uit.

 

Berenschot Strategy Trends 2016 van start

Voor de tiende keer vindt het Berenschot Strategy Trends onderzoek plaats onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Al jaren geeft het Strategy Trends onderzoek ons inzicht in de strategische keuzes van honderden ondernemers en bestuurders. Ziet u digitalisering als een kans of als een bedreiging? Welke mogelijkheden biedt internationalisering uw bedrijf? Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

500_strategytrends2016mailheaderkort

Voor dit inzicht hebben wij wederom uw hulp nodig.

Vul de vragenlijst in!

Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2016’. Klik hier voor de Strategie Trends 2015 en link naar het volledige rapport. Ook dit jaar zullen de resultaten u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager? Dan kunt u de vragenlijst starten door op onderstaande link te klikken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig anoniem en vertrouwelijk. De resultaten worden niet op individueel niveau geanalyseerd.

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Disruptie vereist inspelen op een onzekere toekomst

We zien een aantal belangrijke trends op veel organisaties afkomen. Door disruptie zijn oude business modellen niet meer werkzaam en moeten bedrijven naar een volledige turnaround van de organisatie. Nieuwe innovatieve bedrijven ontregelen oude markten, dit zijn de game changers. De bestaande organisaties moeten zich zelf weer uitvinden omdat ze anders op een dood spoor komen te zitten.

digitalisering

  • Digitalisering en robotisering

Technologische ontwikkelingen rondom digitalisering, online en robotisering zorgt voor  een grotere transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden door ‘big data’. Digitalisering leidt tot meer self service modellen, de markt wordt global. Door andere kanalen worden nieuwe mogelijkheden geopend maar open data maakt de wereld een stuk transparanter waardoor de prijsconcurrentie toeneemt.

Door robotisering wordt arbeid overgenomen, administratief werk verdwijnt. Dit betekent dus dat het HR Beleid aangepast moet worden. Dit heeft met name consequenties voor de lagere functies en de mensen die zich niet snel genoeg aan de nieuwe werkelijkheid kunnen aanpassen. Met behulp van Human Capital Roadmaps kan inzicht worden gekregen wat de toekomstige behoefte is en welke competenties daarbij nodig zijn.

  • Globalisering en regionalisering

Nederland is afhankelijk van het grotere geheel (EU, Rusland, grondstoffen). Verdere internationalisering en globalisering leidt tot meer mogelijkheden. De business modellen die internationaal schaalbaar zijn zullen overwinnen. Tegelijkertijd is er de opkomst van ‘small is beautiful’.

Offshoring en outsourcing zet zich nog verder door, maar dat betekent niet dat alles verdwijnt. Veel belangrijker is de vraag welke behoefte lokaal is en wat op afstand kan worden uitgevoerd. Door 3D printing wordt het lucratiever om lokaal te produceren. De flexibiliteit wordt vergroot, ketenkosten en voorraden verlaagd.

  • Ontgrenzing

Door digitalisering, toenemende afhankelijkheid en nieuwe combinaties zien we een gevarieerder palet van ondernemingen. Denk aan diversificatie en horizontale of ketenintegratie, maar ook specialisatie. Nieuwe business modellen komen als een sluipmoordenaar binnen. Technologie zet ketens, business modellen en organisatiestructuren op zijn kop.

  • Samenwerking

In verlengde van ontgrenzing gaan we van structuren naar netwerken gericht op klantvraag. Innovatie vindt plaats op grenzen. Crossovers en technologische innovaties (voor maatschappelijke probleemvelden) staan centraal. Door het gebruik van netwerken en flexibilisering is de vraag wat het bestaansrecht is van de organisatie zoals we deze nu kennen in de toekomst.

%d bloggers liken dit: