Bedrijven zitten in drijfzand

Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op:

  • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
  • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
  • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Lees meer over dit bericht

Advertenties

Hoe onderscheidt u zich van de concurrent: van straatsteen tot snoeptomaat

SouvenirmarktIn veel Aziatische steden zie je hetzelfde fenomeen: straten vol kraampjes die allemaal hetzelfde product verkopen. Overal dezelfde souvenirs, dezelfde zonnebrillen en dezelfde tassen. Het enige verschil lijkt de prijs. Maar zelfs die blijkt na even onderhandelen nagenoeg gelijk te zijn.

Ook in het Nederlandse bedrijfsleven zien we dat producten steeds meer op elkaar gaan lijken. Van computers tot voedingsmiddelen, de verschillen zijn vaak nauwelijks waar te nemen waardoor de consument alleen nog maar kijkt naar de prijs. Dit geldt niet alleen voor producten, ook in de dienstverlening is het een toenemend verschijnsel. Accountants die elkaar beconcurreren met steeds lagere prijzen voor het opstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van audits. Makelaars die hun tarieven ongewild moeten verlagen. En sinds de liberalisering van de notaristarieven gaan ook notarissen de concurrentie steeds meer aan op basis van prijs. Lees meer over dit bericht

Luisteren zul je!

Het is niet onze gewoonte om blogposts van anderen over te nemen, maar soms lees je iets dat je gewoon in zijn geheel wil overnemen. Zo ook met dit artikel van Freek Janssen over het nieuwe Marketingtrends onderzoek. Freek’s oorspronkelijke artikel staat op bijgespijkerd.nl, klik hier.

Met een beetje geluk zou 2012 wel eens het jaar kunnen gaan worden van het Luisteren. Als we het jaarlijkse Marketingtrends-onderzoek ‘Marketingtrends 2012: De klant centraal in social media’ van Berenschot mogen geloven, zijn marketeers helemaal klaar om de dialoog aan te gaan met klanten. Zowel online (social media) als in het echte leven (klanten uitnodigen in de boardroom). Onno Ponfoort presenteerde de uitkomsten tijdens De Marketing Dagen 2012. Een trend die uit de top acht is gekukeld: partnerships met andere bedrijven.

Dat ‘social media’ het meest genoemd wordt in het onderzoek, mag eigenlijk geen verrassing heten: ongeveer de helft van de ondervraagden ziet dit als één van de belangrijkste marketingtrends. Een goede tweede is ‘de klant centraal’. Combineer die twee en je hebt een gouden combinatie, lijkt me. Zou je het zelfs wel los van elkaar kunnen zien?

1. Social media

Opvallend is dat veel marketeers social media nog gebruiken om het eigen verhaal te vertellen. Het wordt gezien als een relatief goedkoop kanaal en met name gebruikt voor promotie, het verspreiden van content, sales, naamsbekendheid en het bereiken van specifieke doelgroepen (jongeren!). Dat het ook nodig is om te luisteren en de dialoog aan te gaan, daar zijn de meeste marketeers het wel over eens. Schuchterheid lijkt hierbij in de weg te staan: bedrijven houden hun nieuws liever binnen de kantoormuren dan dat ze informatie delen en ingaan op reacties van klanten.

2. Klant centraal

Net als social media stond deze ook vorig jaar al hoog op de lijst. Lees meer over dit bericht

Visie op strategie

U merkt meer verwevenheid met andere organisaties, zowel voor levering van producten en diensten als voor innovatie of financiering.  Spelers in uw bedrijfsketen of netwerk hebben steeds sterker invloed op uw organisatie. Informatie over nieuwe producten, nieuwe activiteiten, prijzen wordt steeds transparanter voor klanten. U ziet dat imago’s snel kunnen veranderen. Kortom, u merkt dat de toekomst en uw omgeving meer interactief, transparant en onvoorspelbaar is, wat leidt tot grotere onzekerheid.

Onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde en marktconforme kosten blijven altijd belangrijke pijlers voor strategische keuzes. De genoemde ontwikkelingen in de economie en de maatschappij vragen echter om een manier van strategiebepaling die tot een sneller en misschien ook wel ander succes leidt. Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 10 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen. In dit laatste deel een praktijkvoorbeeld.

Case: “Met een strategische dialoog naar succesvolle doorbraken”

Een productieonderneming in de metaal met wereldwijde klanten wilde het perspectief van haar huidige drie PMC’s bepalen, alsmede nagaan of er voldoende synergie in haar portfolio zat. Het proces werd georganiseerd als een dialoog met een breed kernteam, waarin zowel het algemeen management, het 2e echelon lijnmanagement (business unit management) als alle stafhoofden deelnamen. Dit dialoogproces wordt in onderstaand diagram weergegeven.

Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 9 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

Met de strategische dialoog naar structureel herstel

We hebben in deze reeks laten zien dat de wereld van na de crisis om een ander strategieproces vraagt dan de top down benadering die tijdens de crisis sterk in opkomst was. We hebben laten zien hoe de strategische dialoog er uit ziet en hoe die in praktijk werkt (volgende week, in het laatste deel, volgt een praktijkvoorbeeld). Tenslotte hebben we aangetoond dat bedrijven beter renderen als ze de strategische dialoog hanteren. Rest de vraag hoe u ook in uw bedrijf de rendementen structureel kan laten stijgen door inzet van de strategische dialoog. Als u de komende tijd een strategische heroriëntatie gaat doen, doet u er goed aan de volgende zaken te overwegen: Lees meer over dit bericht

Dialoog over strategie rendeert – Deel 8 van 10

Tijdens de crisis prevaleren top down gedreven strategieprocessen boven strategische dialogen. Maar wat is het meest geëigende strategieproces voor de wereld van na de crisis? Leidt een strategische dialoog dan tot meer flexibiliteit, meer draagvlak en betere rendementen? Deze serie wekelijkse posts geeft aan de hand van promotieonderzoek aan Nyenrode antwoorden op deze vragen en geeft praktische handvatten voor een strategische heroriëntatie op de wereld van morgen.

De strategische dialoog in de praktijk

Zoals het model van de strategische dialoog laat zien, kan er binnen het proces van de dialoog op meerdere punten worden ‘ingestapt’. Het kan zijn dat een onderneming toe is aan een nieuwe ambitie, hetzij omdat voltooiing van de vorige ambitie is gerealiseerd, hetzij omdat men deze niet meer uitdagend dan wel haalbaar acht. Als dat het geval is wordt gestart met de ambitie. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: