Case: Het flexibele accountantskantoor

Dit blog is geschreven door onze stagiaire Laura de Kruijs. Het maakt onderdeel uit van een reeks van vijf blogs over businessmodellen.

Mazars logoAccountantskantoor Mazars speelt actief in op de kansen en bedreigingen in de huidige zakelijke markt, zo blijkt uit een interview met Paul Steman, bestuursvoorzitter bij Mazars. Door de veranderende marktbewegingen ontstaat er tariefdruk waardoor kosten verder naar beneden moeten worden gebracht. Anderzijds ontstaan nieuwe differentiatiemogelijkheden door de veranderende klantbehoeften. Steman ziet het vormgeven van een meer flexibelere organisatie als belangrijk ingrediënt voor het inspelen op deze ontwikkelingen.

“In je advies heb je het over je businessmodel, in diens unieke samenstelling creëer je de bijzondere waarde”, zegt Steman stellig in het begin van het gesprek. De huidige marktbewegingen zetten echter druk op het huidige businessmodel van accountantskantoren. Steman legt uit dat de kansen voor Mazars met name liggen in het realiseren van een flexibeler model. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Case: De crisis opent nieuwe deuren

Dit blog is geschreven door onze stagiaire Laura de Kruijs. Het maakt onderdeel uit van een reeks van vijf blogs over businessmodellen.

HTM logoDat de crisis niet enkel bedreigingen maar ook kansen met zich meebrengt, laat de Haagse stadsvervoerder HTM zien. In een interview met Thomas Martin, CFO (ad interim algemeen directeur) bij HTM, wordt duidelijk hoe het bedrijf de door de overheid bepaalde focus op activiteiten wilt verplaatsen naar een commerciëlere focus op de behoefte van de reiziger. Een belangrijk onderdeel van de hieruit voortkomende veranderingen binnen het businessmodel is de fusie met de Nederlandse Spoorwegen. Maar ook in de samenwerking tussen de regionale vervoerders valt nog winst te behalen, aldus Martin.

Binnen het openbaar vervoer zijn de gevolgen van de crisis zichtbaar. Subsidies vanuit de overheid nemen af met als gevolg dat er druk staat op de invloed vanuit de overheid op de activiteiten van de regionale vervoerders. De invloed van de overheid is echter nog altijd aanzienlijk. Zo zit achter de meeste, ook commerciële, vervoerders de macht van de Nederlandse, Duitse of Franse overheid (zie onderstaande afbeelding). De sterk gereguleerde OV branche is als gevolg grotendeels aanbod gedreven waarin de politiek een dominante rol speelt. Bij HTM is dit niet anders; de invloed van stadsgewest Haaglanden is onbetwistbaar. Dat deze invloed sinds de recessiejaren afneemt is dan ook een interessante ontwikkeling die voor HTM verschillende deuren opent. Lees meer over dit bericht

Case: Ook groeiende bedrijven zoeken naar zekerheid

Dit blog is geschreven door onze stagiaire Laura de Kruijs. Het maakt onderdeel uit van een reeks van vijf blogs over businessmodellen.

Freshheads logoOok veel groeiende, maar nog relatief kleine, bedrijven worden in deze onrustige tijden steeds kwetsbaarder. Als reactie neemt hun zoektocht naar zekerheid sterk toe. Hen die dat niet lukt worden zonder pardon van de baan geveegd. Het middelgrote creatieve web ontwikkelingsbureau Freshheads lijkt deze dans echter te ontspringen, zo blijkt uit een interview met Wout Withagen, algemeen Directeur van Freshheads. Door de samenwerking met andere bedrijven en een sterk concept kan het bedrijf haar focus op activiteiten die bij het bedrijf passen behouden. Echter voelt ook Freshheads de consequenties van de groeiende online marktconcurrentie en de consequenties van de crisis via hun klanten.

Er staat veel druk op de marge van de online-business. Iedereen kan een website maken en een ijzersterk onderscheidingsvermogen is een must. Om dit te kunnen verwezenlijken investeren veel bedrijven in het veranderen van hun  businessmodel.  Maar zelfs wanneer de reputatie en het onderscheidend vermogen van een bedrijf op orde lijken te zijn, is dit geen garantie voor succes. Zo voelt ook  Freshheads, één van de vijf beste middelgrote internetbureaus uit de Emerce top 100, de druk van de markt om meer zekerheid in te bouwen. Lees meer over dit bericht

Case: virtualiseren met behoud van klantbetrokkenheid

Dit blog is geschreven door onze stagiaire Laura de Kruijs. Het maakt onderdeel uit van een reeks van vijf blogs over businessmodellen.

Rabobank logoDe Rabobank Utrecht virtualiseert, en dat heeft gevolgen voor het businessmodel. Het zijn met name de gevolgen van de crisis, veranderende klantbehoeften en de verscherping in de regelgeving die veranderingen in het businessmodel van Rabobank Utrecht drijven. Zo blijkt uit een interview met Martijn Laar, teamleider marketing, en Jacques Peeters, manager New Business bij Rabobank Utrecht.  Versterking van de klantbetrokkenheid en verdere virtualisering zijn twee dominante richtlijnen binnen de  nieuwe strategie. Beide ontwikkelingen lijken noodzakelijk maar aangezien virtualisering kan leiden tot minder persoonlijk klantcontact, ontstaan nieuwe uitdagingen. Ook wordt de bank uitgedaagd door de steeds strengere regelgeving, waar  de ingezette verandering in het businessmodel rekening mee moet houden. Onderstaand artikel laat zien hoe Rabobank Utrecht met innovatieve ICT oplossingen en ‘old school’ persoonlijk contact deze uitdagingen te lijf gaat.  

“De strategie van de bank werd altijd gedreven door control; vanuit cijfers en risico’s,  maar het denken vanuit de klant krijgt gelukkig een steeds dominantere rol in het proces.” Met deze woorden maakt Jacques Peeters meteen duidelijk dat de klantbehoefte een dominante focus is binnen het businessmodel van Rabobank Utrecht. Lees meer over dit bericht

Case: Tariefdruk en prijsbewustere klant dagen juridische sector uit

Dit blog is geschreven door onze stagiaire Laura de Kruijs. Het maakt onderdeel uit van een reeks van vijf blogs over businessmodellen.

AKD logoHet businessmodel van veel bedrijven in de juridische dienstverlening staat onder druk. De klant, die ooit een stuk goedgeloviger was bij het betalen van de rekening, is anno 2014 heel wat prijsbewuster. Daarnaast zijn er nieuwe uitdagingen door de veranderende concurrentie en ontstaat er een stevige tariefdruk. Mat Bovy, COO van advocaten- en notariskantoor AKD, vertelt hoe zijn kantoor de huidige marktontwikkelingen ervaart en hoe AKD haar businessmodel hierop aanpast.

Het businessmodel geeft weer hoe een bedrijf waarde creëert voor de klant waardoor het bedrijf een bepaalde prijs mag vragen voor wat zij doet. Bij AKD is dit voor meer dan 90% op basis van ‘uurtje factuurtje’. Het is echter dat factuurtje wat door de ontwikkelingen in de markt een metamorfose ondergaat. Lees meer over dit bericht

Brancheorganisaties deel I: businessmodellen voor leden

Organisaties in veel sectoren en branches staan voor grote uitdagingen. Door de crisis, door snelle technologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, of door een combinatie hiervan. Ze zijn er bij gebaat om te investeren in nieuwe business- en verdienmodellen, maar doen dit niet: geen tijd, geen geld, geen overzicht. Een branchebrede aanpak kan uitkomst bieden. Op basis van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in een branche worden de meest kansrijke toekomstige – nieuwe – business- en verdienmodellen in kaart gebracht. Dit geeft de ondernemers in een branche een basis voor een onderscheidende voorsprong ten opzichte van andere branches of ketenpartijen. Een voorbeeld van een branche die u voor ging. Lees meer over dit bericht

Case: hoe overleven en weer richten op groei

Een middelgrote fabrikant in de metaalindustrie giet en produceert halffabricaten voor de bouw, automotive en elektronische industrie, maar schrijft al drie jaar rode cijfers.  Ze levert wereldwijd waarvan een derde van de omzet buiten Nederland plaatsvindt.

Enkele jaren in successie is met de kaasschaaf wat van het kostenniveau afgehaald. Zonder resultaat. Het tijdelijk personeel zit al thuis, het ziekteverzuim is al omlaag gebracht.

Samen met Berenschot is een herstelplan gemaakt.  Als eerste wordt gezocht naar de oorzaak van het teruglopend resultaat. Opvallend is dat bij de grotere klanten een negatief resultaat wordt gehaald.  Besloten wordt daarop om de kaasschaaf te laten liggen, maar in plaats daarvan een volledig andere strategie te kiezen, die focust op de winstgevende producten. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: