Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding

Het zijn turbulente tijden voor ondernemingen. Disruptie is aan alle kanten bezig en het succes uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Markten zitten soms tegen resultaten stellen teleur, of externe financiers zoals banken willen bij herfinanciering meer zekerheid over het toekomstperspectief. Doorbreek de neerwaartse spiraal door structurele verbeteringen en voorkom eenzijdige symptoombestrijding. De organisatie zal voldoende robuust richting de toekomst moeten zijn met de juiste kostenstructuur.

Backtofuture

Veel bedrijven zouden eerder duidelijke strategische keuzes moeten maken en veel beter aan kostenbeheersing moeten doen om te voorkomen dat de organisatie in een spiraal van saneringen terecht komt.

Vuistregel voor management hierbij is vroegtijdig en grondig anticiperen op grote veranderingen. Bij een terugvallende marktvraag dienen beslissingen te voldoen aan de juiste diepgang en het juiste tempo. Maatregelen die directies en management kunnen nemen variëren van eenvoudige kostenbesparingen tot structureel afstoten van bepaalde activiteiten, producten of niet verder bedienen van bepaalde klanten.

Kostenbesparingsprogramma’s worden vaak eenzijdig benaderd. Een component die vaak vergeten wordt is de markt en de koppeling met de strategie. Het slechts snijden in kosten en personeel heeft alleen zin als er voldoende perspectief voor de toekomst is. Er dient niet alleen gekeken te worden naar kosten, maar ook naar de bedrijfsprocessen en vooral naar de markt.

De volgende checklist kan inzicht verschaffen:

Strategy Check

 • Toetsing van de huidige strategie: Is de ingezette strategie de juiste met de meeste kans op succes?
 • Hoe robuust is de strategie? Is de strategie voldoende toekomstbestendig?
 • Is de strategie voldoende onderscheidend?
 • Welke keuze zijn er gemaakt voor markten/productgroepen en kanalen? Wat is het potentieel van de markt?
 • Wat is de huidige en gewenste marktpositie?
 • Wat zijn de wensen van externe klanten en leveranciers?
 • Hoe kijken de financiers naar de organisatie?

Quick scan

 • Welke opties voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn. Wat is het verbeterpotentieel?
 • Zijn uw overhead kosten marktconform? Benchmarking Overhead en kijk naar de best practices.
 • Toets uw productiviteit van het primaire proces. Kan het efficiënter? Waar zit de overbodige activiteiten en de waste?
 • Kijk wat de winstbijdrage is van klanten en uw assortiment? Wat zijn de snel lopers, feeders en bleeders?
 • Voer een financiële analyse uit ten opzichte van de concurrentie. Hoe scoort u op de ratio’s? Maak een financiële prognose voor de komende 5 jaar en een liquiditeitsprognose? Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat levert dit op?
 • Is uw financieringsstructuur op orde? Heeft u voldoende buffer en wat zijn de eisen van de vermogen verschaffers? Zijn er mogelijkheden voor herfinanciering?
 • Toets de effectiviteit van de organisatie ten aanzien van management en besturing. Sluit de goverance aan bij de externe eisen? Is de span of control op orde? Klopt de juridische structuur?

 

Advertenties

Een ongemakkelijke spagaat voor accountants

De veranderingen in de accountancy volgen elkaar in rap tempo op. Oprukkende digitalisering, stringentere regelgeving, toenemende concurrentie, tariefdruk, nieuwe klantvragen; ontwikkelingen met impact op uw vak en beroepsgroep. Tel daarbij op de verhoogde aandacht voor integriteit en reputatie en het mag weinig verbazing wekken dat veel kantoren momenteel in een ongemakkelijke spagaat zitten. Afgelopen jaren hebben zij veranderingen doorgevoerd om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het kan u dus niet ontgaan zijn dat dingen voortaan anders zullen gaan: werkprocessen zijn aangescherpt –op efficiëntie, maar ook op kwaliteit-, andere performance-indicatoren worden gehanteerd en er wordt van individuele professionals ander gedrag gevraagd. Maar waar zet u als professional op in?

accountant spagaat

Wellicht zet u in op uw professionaliteit. U hebt immers (ooit) bewust voor dit vak gekozen. En niet alleen vanwege de aantrekkelijke inhoud, maar ook om voor interessante opdrachtgevers en cliënten aan boeiende vraagstukken te werken. Als accountant hebt u kortom plezier in uw vak, al wordt steeds explicieter van u verwacht dat u in het publieke belang handelt en dus uw vaktechniek, kwaliteit en integriteit boven alles plaatst.

Of zet u in op uw ondernemerschap. Juist deze tijden vragen om bezinning op de positionering in de markt en het business model. Voor velen betekent dat een transitie met het hele kantoor en op alle vestigingen, voor anderen komt het neer op zien te overleven. Weer anderen zien juist veel mogelijkheden om nieuwe business te krijgen. Stilzitten is echter geen optie want het werk komt niet vanzelf naar u toe. En de klant is koning, toch?

Natuurlijk sluiten professionaliteit en ondernemerschap elkaar niet uit. Maar het voelt wel als een ongemakkelijke spagaat. Voor u als professional. Maar ook voor uw vakbroeders en collega’s. En daarmee wordt het een vraagstuk voor het hele kantoor. Lees meer over dit bericht

Als verandering niet lukt is het jouw schuld!

Transitie… transformatie… disruption… het zijn een beetje de toverwoorden in het bedrijfsleven anno 2015. Iedereen praat over veranderen, de boel opschudden. Maar veel belangrijker is de vraag: DOEN we dat ook echt?

Ja én nee, is volgens mij het antwoord. Ja in de zin dat we allemaal aan het businessmodel aan het sleutelen zijn. De klantrelatie wordt fundamenteel anders, volgens de respondenten in het Strategy Trends 2015 onderzoek, en dus worden ook de gemaakte producten en geleverde diensten aangepast. Daarmee samenhangend kijken we of we een briljant nieuw verdienmodel kunnen bedenken én zoeken we naar nieuwe (digitale) kanalen om de klant te bereiken.

Maar tegelijkertijd zien we dat veel organisaties het niet lukt om zichzelf op het eigen vernieuwde businessmodel aan te passen. Vernieuwing en verandering vraagt om ander gedrag, andere besturing, andere organisatie, andere processen, andere competenties. Bij te veel bedrijven blijft het bij een goed verhaal, waar klanten ook best heil in zien, maar te weinig winst (keiharde €) en te weinig vooruitgang, doordat het nieuwe businessmodel met de oude organisatie moet worden gerealiseerd.

Bij veel bedrijven overheerst (blijkbaar) de angst voorop te lopen. “We gaan niet gokken”, hoor ik vaak van klanten. “Helemaal mee eens” zeg ik dan. Maar nu keuzes maken over hoe je je organiseert zodat je morgen een voorsprong hebt, dat is niet gokken – dat is leiden! En laat jij daar nou als manager nét verantwoordelijk voor zijn…

De afgelopen jaren hebben we vaak gesproken over wat de winnaars van morgen doen. Ik wil de discussie aan over wat de winnaars van VANDAAG doen. Het kan er bij mij niet in dat bedrijven die afwachten, reactief blijven, en niet écht in beweging komen dit lang volhouden. Want niet alleen bedrijven zijn in transitie, onze hele economie transformeert met dank aan disruptive innovation.

In 2015 begint duidelijk te worden wie aanhaken en wie afhaken. Waar wil je bij horen?

Dit artikel verscheen eerder op LinkedIn Pulse.

3D printen raakt iedereen, niet alleen maakbedrijven!

3D printenIedereen heeft het erover, elke krant en elk blad schrijft erover: 3D printen veroorzaakt een revolutie in de manier waarop we dingen maken. De respondenten van het Berenschot Strategy Trends 2015 onderzoek zijn van mening dat de impact van 3D printen op hun business in 2015 beperkt gaat zijn: “slechts” 13% van hen verwacht directe impact dit jaar. Onder bedrijven in de maakindustrie is dit meer dan het dubbele – van de zakelijke dienstverleners verwacht slechts 9% dit jaar al impact te ondervinden van de 3D printen revolutie. Volgens mij zitten ze in de ontkenningsfase: iedereen gaat te maken krijgen met 3D printen, óók dienstverleners. Dat zal  sneller gaan gebeuren dan iedereen nu denkt – misschien al wel in 2015.

Huishoudelijke artikelen, zoals lampen of vazen, persoonlijke items, zoals juwelen of schoenen, medische producten, zoals gehoorapparaten of protheses, industriële producten, zoals veiligheidsgordels of machine tools: alles kan worden verbeterd, lichter gemaakt of op maat worden gemaakt om de specifieke wensen en behoeften van de eindgebruiker mogelijk te maken. Stuk voor stuk wordt dit mogelijk gemaakt door 3D printen.

De term “3D printen” kreeg wereldwijde aandacht Lees meer over dit bericht

Bedrijven zitten in drijfzand

Er ontstaat een nieuwe onzekere werkelijkheid in een hypertransparante wereld waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Business- en verdienmodellen zitten in drijfzand. Organisaties moeten stoppen met denken vanuit oude paradigma’s en transformeren, daarbij inspelend op:

 • digitalisering en robotisering: technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer transparantie, alomtegenwoordigheid van informatie en nieuwe mogelijkheden in ‘big data’ analytics;
 • globalisering en regionalisering: Nederland is duidelijk in zijn afhankelijkheid van een groter geheel (EU, geopolitieke verhoudingen). Tegelijkertijd zullen we de verdere opkomst van ‘small is beautiful’ zien;
 • duurzaamheid en deeleconomie: in een verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Het nastreven van enkel financieel gewin lijkt geen houdbare positie te zijn.

Lees meer over dit bericht

Case: digitalisering biedt strategische kansen en oplossingen

FokkerDigitale ontwikkelingen hebben op meerdere fronten impact op het businessmodel van Fokker, fabrikant van vliegtuigonderdelen. Digitalisering biedt het bedrijf niet alleen kansen aan de kostenkant, maar ook op het gebied van service, time-to-market en het leveren van toegevoegde waarde voor de (eind)klant.

“Zo zetten we steeds meer in op het inbouwen van slimme systemen in onze vliegtuigonderdelen die zelfs het comfortgevoel van de passagier beïnvloeden”, aldus Richard Cobben, Vice President Technology bij Fokker. De eindgebruiker staat hierbij centraal. Door middel van intelligente systemen in de romp van het vliegtuig kunnen zaken als temperatuur, licht en achtergrondruis worden afgestemd op de wensen van de passagier. Samen met de (eind)klant worden joint roadmaps opgesteld, waarin de eisen van de passagier worden vertaald naar technologische oplossingen.

Een andere belangrijke technologische ontwikkeling die het bedrijf op de voet volgt, Lees meer over dit bericht

Case: businessmodel voortdurend schaven is de norm

logo_A_550_auto_q_Acket_Drukkerij_Kartonnage_LOGOVeel organisaties ervaren dat hun businessmodel onder druk staat. Dat geldt zeker ook voor drukkerijen. Onder invloed van trends als digitalisering is deze markt tot stilstand gekomen. Veel bedrijven zoeken in die stilstaande markt naar nieuwe businessmodellen waarmee men zich daaraan kan onttrekken.

We leggen de vraag voor aan Acket, een middelgrote (120 fte) drukkerij uit Oss die in een stilstaande markt haar marktaandeel heeft weten te vergroten. “De belangrijkste reden voor ons om iets aan ons businessmodel te willen veranderen, is wanneer de grenzen van het huidige businessmodel bereikt zijn. Dan moet je ofwel het huidige businessmodel loslaten, ofwel een nieuw businessmodel ernaast zetten,” aldus Gerard van Egmond, tot eind 2014 partner en commercieel directeur bij Acket.

Maar hoe bepaal je nou aan welke knoppen je moet gaan draaien? Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: