Berenschot Strategy Trends 2019 gestart

Al meer dan tien jaar geeft het Berenschot Strategy Trends onderzoek inzicht in de belangrijkste trends en de strategische keuzes van ondernemend Nederland. Ziet u digitalisering als een kans of als een bedreiging? Welke mogelijkheden biedt internationalisering uw bedrijf? Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Ga hiervoor naar https://bit.ly/2B9QFyq

Ook dit jaar zullen de resultaten u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel. Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2019’.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig kosteloos en vertrouwelijk.  Door invulling van de enquête gaat u ermee akkoord dat de door u ingevulde persoonlijke informatie, gebruikt mag worden voor de beschreven doeleinden.

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Figuur_Afzetmarkten_1-ID-83be4e3b-41fd-4c95-fdda-808afe28f6d0

Advertenties

De disruptie leidt tot nieuwe kansen

Door de disruptie zijn oude business modellen niet meer werkzaam en moeten bedrijven naar een volledige turnaround van de organisatie. Dit heeft ook gevolgen voor hoe klanten benaderd worden en vereist een hogere flexibiliteit van het personeel. De organisaties die flexibel weten in te spelen op de nieuwe kansen zullen de winnende strategie hebben.

zengeving

Gary Hamel scheef het al eens:

Face it:  Out there in some garage, an entrepreneur is forging a bullet with your company’s name on it. Once that bullet leaves the barrel, you won’t be able to dodge it. You’ve got one option: you have to shoot first. You have to out-innovate the innovators, out-entrepreneur the entrepreneurs. Sound impossible for a decades-old incumbent? It is. Unless you’re willing to challenge just about every assumption you have about how to drive innovation and wealth creation in your company.

  • Duurzaamheid en deeleconomie

In verbonden wereld worden problemen verbonden aangepakt. Alleen  economisch belang is onvoldoende. Zingeving en lange termijn wordt weer belangrijker. Bezit wordt minder van belang, want waarom bezitten als je het veel efficiënter via de deeleconomie kan gebruiken.

  • Individualisering versus collectief

De toegenomen individualisering vereist maatwerk. Door de verschuiving naar online worden schakels overgeslagen en is een maatwerk mogelijk. Door data analytics en big data weten we ook meer wat de individu wil.

Daarnaast zoeken veel mensen weer verbinding. De verzuiling is de afgelopen 15 jaar verdwenen, maar iedereen is op zoek naar meer geborgenheid.  Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe communities.

  • Flexibilisering arbeidsmarkt en mismatch

We zullen steeds meer andere samenstelling van organisaties krijgen. De vraag naar flexibiliteit stijgt, loopbanen voor het leven zijn allang voorbij. Het aantal ZZP-ers stijgt. En door technologische ontwikkelingen zal er een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod arbeid ontstaan.

De wereld verandert razendsnel. Het werkterrein van bedrijven en organisaties  wordt steeds diverser en complexer, de continue stroom aan technologische innovaties vergroot voortdurend de snelheid en impact van verandering en meer en meer bedrijven (en mensen) zijn met elkaar verbonden.  Geen enkele sector ontkomt aan deze ingrijpende veranderingen.

Je hoeft maar door een doorsnee Nederlandse winkelstraat te lopen om de gevolgen te zien. Steeds meer leegstand en steeds minder ‘oude bekenden’ die de afgelopen decennia de winkelstraten hebben gedomineerd. In  plaats daarvan zien we een sterke groei van grote, veelal buitenlandse ketens zoals Zara, H&M en Primark, en nieuwe toetreders zoals Marqt, Action.
En wie denkt dat met het aantrekken van de economie de ‘oude orde’ en werkgelegenheid weer zullen herstellen komt vroeg of  laat bedrogen uit.

 

Zorg dat u de Customer Journey van uw klant goed kent

De winnaars van morgen zijn in staat hun businessmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Digitalisering biedt kansen om essentiële informatie over de klant te verzamelen en op basis daarvan waardevolle proposities en verdienmodellen te ontwikkelen.

customer journey

De wereld verandert continu. Ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Elke organisatie krijgt te maken met ontwikkelingen als ‘big data’, nieuwe communicatiekanalen, the internet of things (waarbij apparaten direct met elkaar in verbinding staan), robotisering, 3D-printen en kunstmatige intelligentie. Het is lastig in te schatten hoe de toekomst er uit ziet. Technologische ontwikkelingen ondermijnen de traditionele bedrijfsactiviteiten. Ketens, businessmodellen en organisatiestructuren staan op hun kop.
Fabrikanten krijgen door de functionaliteiten van het internet rechtstreeks toegang tot de eindklant, van B2B naar B2B2C. Dit maakt klant gedreven innovatie mogelijk en voorkomt marge op marge. De voorheen sterke positie van het tussen kanaal wordt hierdoor ondermijnd. Reputatie en imago zijn door de toenemende transparantie belangrijker dan ooit. Het hebben van een website of app is niet meer voldoende. Klanten verwachten dat zij via zowel offline als online kanalen optimaal worden bediend.

Zorg dat u de ‘customer journey’ van uw klant goed kent, ofwel zijn of haar klantreis. Dit is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Dit kan zowel offline als online, via diverse kanalen en in continue interactie met elkaar waarbij grenzen steeds meer vervagen.
Interactieve e-marketing maakt het mogelijk nog beter op de individuele behoeften van de klant in te spelen en de klantbinding en klantrelatie te versterken. Ook biedt digitalisering mogelijkheden voor kostenbesparing en het aanbieden van nieuwe producten/diensten.

Berenschot Strategy Trends 2016 van start

Voor de tiende keer vindt het Berenschot Strategy Trends onderzoek plaats onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Al jaren geeft het Strategy Trends onderzoek ons inzicht in de strategische keuzes van honderden ondernemers en bestuurders. Ziet u digitalisering als een kans of als een bedreiging? Welke mogelijkheden biedt internationalisering uw bedrijf? Wat staat bovenaan de CEO’s agenda?

500_strategytrends2016mailheaderkort

Voor dit inzicht hebben wij wederom uw hulp nodig.

Vul de vragenlijst in!

Graag horen we van u hoe uw organisatie zich wil onderscheiden van de concurrentie, welke strategische uitdagingen u ’s nachts wakker houden en hoe u deze uitdagingen met vertrouwen te lijf gaat.

Als deelnemer ontvangt u als één van de eersten de rapportage ‘Strategy Trends 2016’. Klik hier voor de Strategie Trends 2015 en link naar het volledige rapport. Ook dit jaar zullen de resultaten u weer veel inzicht bieden in de wijze waarop strategische keuzes gemaakt worden en welke keuzes dat zijn, zowel voor uw eigen sector als de BV Nederland als geheel.

Bent u ondernemer, bestuurder, directeur of senior manager? Dan kunt u de vragenlijst starten door op onderstaande link te klikken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Uw deelname aan het onderzoek is uiteraard volledig anoniem en vertrouwelijk. De resultaten worden niet op individueel niveau geanalyseerd.

Wij waarderen uw deelname zeer en danken u alvast voor het invullen van de vragenlijst.

Case: groeien onder hevige concurrentie doel voor SAS

SAS logo verticaal grijs2015 zou best wel eens het beste jaar ooit kunnen worden voor SAS. Dat denkt Remco Korzaan, als directielid van SAS Nederland verantwoordelijk voor onder meer HR en ICT. “Tegelijkertijd worden er steeds hogere eisen gesteld aan onze competitiekracht, door toenemende complexiteit en technische mogelijkheden.” Het lijkt er op dat in de wereld van business analytics dit jaar veel staat te gebeuren.

Bij een grote internationale organisatie als SAS is groei altijd belangrijk. “Absoluut! We zitten in een groeimarkt, denk bijvoorbeeld aan big data en alle mogelijkheden die dat geeft! Wij zijn het als marktleider aan onszelf verplicht toch minimaal die marktgroei bij te houden en als het even kan zelfs marktaandeel te winnen,” aldus Korzaan.

Maar kan dat wel, gezien de toenemende concurrentie? Lees meer over dit bericht

Zorgen om imago dwingen bedrijven tot ingrijpende veranderingen

Utrecht, 3 maart 2015 – Nederlandse bedrijven maken zich grote zorgen over hun reputatie en imago. Zij vrezen dat negatieve publiciteit een catastrofale impact op de sales in hun bedrijf of sector kan hebben. In 77% van de Nederlandse boardrooms staat imago bovenaan de agenda. Dit blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2015 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 323 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield. Berenschot doet sinds 2007 jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Nederlandse bedrijfsleven.

Strategy Trends 2015Reputatie en imago wegen blijkens het onderzoek zwaar in het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties staan – ongeacht of ze business to business of business to consumer werken – meer dan ooit bij klanten en consumenten in de schijnwerpers. Door extreme transparantie groeit de noodzaak om (inter)actief te handelen. Met name de relatie met de klant zal door velen ingrijpend worden veranderd.

Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Lees meer over dit bericht

Strategy Trends 2014: Enkele hoogtepunten

The 8th annual Strategy Trends survey by Berenschot was published early 2014. This powerpoint (in Dutch) gives some background to the study and provides an overview of the main outcomes of the survey. This presentation was held on May 20, 2014 for members and guests of the VSB (Vereniging voor Strategie en Bestuur) at Berenschot’s main office in Utrecht, the Netherlands. 

Download de volledige publicatie hier: Strategy Trends 2014, The CEO’s agenda (pdf).

 

%d bloggers liken dit: