Het aantal managers in Nederland neemt af en de span of control neemt toe – optimaliseer uw managementstructuur

We worden vaak gevraagd wat de optimale span of control is van een afdeling. De hoogte van de span of control is van verschillende factoren afhankelijk. We zien grote spreiding tussen sectoren, maar ook binnen sectoren.  De span of control in Nederland is in de afgelopen 15 jaar gestegen van 14 naar 20 medewerkers (43%). Sinds 2009 zijn er 137.000 minder managers in Nederland, terwijl de beroepsbevolking met 218.000 mensen is toegenomen. Wel zijn er grote verschillen tussen organisaties.SpanofControl

Er zijn een aantal niet beïnvloedbare factoren (zoals het type werk), organisatorische kenmerken (type organisatie, cultuur) en persoonsafhankelijke kenmerken (kennis en ervaring van de manager).

Een aantal factoren zijn daarbij belangrijk:

 • Werkkarakteristieken
  • Type activiteit, complexiteit van de activiteit. Naar mate de activiteit meer gestandaardiseerd is zal het span of control toenemen
  • Complexiteit van de functies, mate van specialisatie en schaalniveau van de mensen die worden aangestuurd
  • Uitvoering versus strategische activiteiten
  • Mate waarin andere functies gecombineerd zijn bij de manager, zoals facility, HRM werkzaamheden (manus van alles)
  • Indirecte aansturing. De mate waarin externe mensen worden aangestuurd als de functie is uitbesteed en waarbij de regiefunctie nog in eigen beheer is.
 • Organisatorische kenmerken
  • Omvang van de organisatie
  • Geografische spreiding over verschillende locaties
  • Strategische keuzes van de organisatie
  • Mate van kwaliteitsissues, aandachtspunten binnen de afdelingen.
 • Inrichtingskenmerken
  • Mate van gebruik van integraal management
  • Span of scope, mate waarin de aandachtsgebieden van elkaar verschillen
  • Benodigde coördinatie met andere managers
  • Aantal management lagen
  • Aantal overleggen en interne afstemming
  • Mate van meewerkendheid van de manager
  • Mate van zelfsturing, ruimte voor eigen initiatief bij de medewerkers
  • Mate gebruik van coördinatoren,  seniors die een deel van de management taken uitvoeren.
 • Persoonlijke kenmerken
  • Competenties van de manager
  • Ervaring van de manager
  • Kwaliteit, mate van medewerkerstevredenheid ten aanzien van het management.

Wilt u meer weten over de optimale span of control, zie: benchmark overhead

Wil u deelnemen aan het onderzoek? Vul dan het contactformulier op de web site van Berenschot in. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.  Of stuur een mail: l.oh@berenschot.com

Advertenties

Focus op kwaliteit en innovatie de factoren voor Onderscheidend Vermogen

Nederlandse bedrijven onderscheiden zich al jaren vooral op de kwaliteit van hun producten. Echter, waar kwaliteit in voorgaande jaren eenzaam bovenaan stond, blijkt dit jaar dat steeds meer bedrijven ook innovatie zien als een manier om zich te onderscheiden. Zich onderscheiden op basis van duurzaamheid daarentegen blijkt voor veel bedrijven niet mogelijk, duurzaamheid lijkt een ‘licence to operate’ geworden te zijn, waaraan je moet voldoen om te kunnen concurreren.

Figuur_4.1_Onderscheiden_2(zonder_klik)-ID-a5fe03eb-a28b-4a4a-ae97-503fcb290757.png

Al jarenlang onderscheiden Nederlandse bedrijven zich door hun focus op de kwaliteit van producten en/of diensten die ze aanbieden. Ook dit jaar geeft meer dan de helft van de respondenten aan zich voornamelijk op kwaliteit te willen onderscheiden. Kwaliteit stond in de afgelopen jaren dan ook eenzaam bovenaan. Dit jaar blijkt innovatie echter een steeds belangrijkere manier om zich te onderscheiden van de concurrentie. In 2013 gaf nog maar 28% van de respondenten aan zich op innovatie te willen onderscheiden, sindsdien is dit jaar op jaar gestegen tot 50% in 2016. Het verschil tussen kwaliteit en innovatie is nu nog maar 2 procentpunten. In sommige sectoren is innovatie zelfs de nieuwe nummer 1 (Financiële Dienstverlening, Handel & Retail, Industrie).

Hoewel duurzaamheid aan de top staat als het gaat om maatschappelijke thema’s en ook als issue altijd wel op de strategische agenda van de CEO prijkt (al is het nooit echt bovenaan), is het niet langer een onderwerp waar organisaties het verschil op kunnen maken. Maar 16% van de respondenten geeft aan dat ze zich onderscheiden op basis van duurzaamheid. Het lijkt erop alsof duurzaamheid een licence to operate is geworden. Als bedrijven hier niet aan voldoen, schaadt dit hun imago. Echter, omdat alle bedrijven hieraan moeten voldoen, is het lastig om een onderscheidende strategie op duurzaamheid te vinden. Dit geldt blijkbaar niet voor alle sectoren: in de agrifood en de bouw wordt duurzaamheid namelijk wel vaker gebruikt als strategie om zich te onderscheiden. Prijs is duidelijk geen factor meer waar bedrijven zich op denken te kunnen onderscheiden. Voor en tijdens de crisis van 2008 noemde 14% van de respondenten prijs nog als een van de belangrijkste manieren om zich te kunnen onderscheiden, in 2016 is dit gezakt tot nog maar 2% van de respondenten.

Het leveren van maatwerk en co-design worden de laatste jaren steeds vaker genoemd als manieren waarmee bedrijven zich trachten te onderscheiden.

Het volledige (interactieve) rapport Strategy Trends 2016: The CEO’s agenda is te vinden op www.strategytrends.nl

Ber Damen over Disruption

Berenschot is partner van de Kennisloop. Dit evenement maakt het mogelijk om je kennis over big data, duurzame ontwikkeling, sociale innovatie en disruption binnen één dag te vergroten.

Vanuit Berenschot verzorgde Ber Damen de inleiding van het blok over Disruption, zie onderstaande video.

Meeste bedrijven nemen verdienmodel op de schop

Artikel Strategy Trends FD 03032015Vier op de vijf bedrijven in Nederland zijn van plan hun verdienmodel fundamenteel te gaan wijzigen of zijn daar al mee bezig. Omdat kleine veranderingen in de omgeving vaak al direct impact hebben op businessmodellen, bevinden de meeste bedrijven zich in een permanente transitie. Veranderende marktomstandigheden maken dat het businessmodel voortdurend een terugkerend gespreksthema is binnen de board rooms en hoog op de agenda staat van ceo’s.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder ruim driehonderd bedrijven uit verschillende sectoren, waarvan 10% een beursnotering heeft. ‘De tijd dat een strategisch plan werd opgesteld voor een periode van vijf jaar is voorgoed voorbij’, zo is te lezen in ‘Strategy Trends 2015’, het jaarlijkse onderzoek van Berenschot.

De voortschrijdende digitalisering, snel op elkaar volgende technologische ontwikkelingen als robotisering, 3D-printing en Internet of Things, het toenemend belang van big data, de zorgen om cyber security en de internationalisering van netwerken, ondermijnen in toenemende mate de traditionele bedrijfsactiviteiten van veel gevestigde ondernemingen. Lees meer over dit bericht

Zorgen om imago dwingen bedrijven tot ingrijpende veranderingen

Utrecht, 3 maart 2015 – Nederlandse bedrijven maken zich grote zorgen over hun reputatie en imago. Zij vrezen dat negatieve publiciteit een catastrofale impact op de sales in hun bedrijf of sector kan hebben. In 77% van de Nederlandse boardrooms staat imago bovenaan de agenda. Dit blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2015 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 323 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield. Berenschot doet sinds 2007 jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Nederlandse bedrijfsleven.

Strategy Trends 2015Reputatie en imago wegen blijkens het onderzoek zwaar in het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties staan – ongeacht of ze business to business of business to consumer werken – meer dan ooit bij klanten en consumenten in de schijnwerpers. Door extreme transparantie groeit de noodzaak om (inter)actief te handelen. Met name de relatie met de klant zal door velen ingrijpend worden veranderd.

Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Lees meer over dit bericht

2015 volgens Roel van Lanen

Morgen verschijnt hij weer: de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. In die publicatie kijken we naar de belangrijkste strategische issues die in de boardroom worden besproken. Vooruitlopend daarop geven Berenschotters hun visie voor het komend jaar: wat verwachten zij én wat hopen zij?

Lanen van Roel_40Vandaag: Roel van Lanen, senior consultant strategie en transitie en schrijver/onderzoeker van Strategy Trends 2015

Mijn verwachting voor 2015:

Ik denk dat 2015 nog een beetje een mixed bag zal zijn. Natuurlijk kloppen alle positieve berichten: er zijn weer kansen voor échte ondernemers, innovators die ruimte (en geld) krijgen kunnen weer explosief groeien, fusies en overnames komen weer op gang, talent krijgt weer de ruimte en de virtuele en digitale wereld komt steeds meer in het bedrijfsleven, wat volop kansen biedt. Aan de andere kant, het herstel zal niet iedereen mee omhoog sleuren, plaatselijk blijft het moeilijk. Dus faillissementen, ontslagrondes en een explosie van startende en weer stoppende ZZP’ers horen ook dit jaar nog bij het tijdsbeeld. Zowel de export als consumentenbestedingen nemen toe, maar in met name semi-publieke en geprivatiseerde sectoren blijft het voor veel organisaties ontzettend moeilijk het hoofd boven water te houden. Maar ik verwacht wel Lees meer over dit bericht

2015 volgens Amir Sabirovic

Binnenkort verschijnt hij weer: de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. In die publicatie kijken we naar de belangrijkste strategische issues die in de boardroom worden besproken. Vooruitlopend daarop geven Berenschotters hun visie voor het komend jaar: wat verwachten zij én wat hopen zij?

Sabirovic_Amir_40Vandaag: Amir Sabirovic, consultant IT en subsidieadvies

Mijn verwachting voor 2015:

2015 wordt het jaar van denoising en oppakken van het juiste signaal, het jaar van focus en realisatie van onze high tech ambities.

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: