Boardroomsessie: Ondernemen met technologie én mensen

In de boardroom buigen vertegenwoordigers van gevestigde bedrijven, startups en adviesorganisaties zich vandaag over de snel toenemende invloed van technologie op de werkvloer.
Gerben van den Berg en Justin van der Starre waren vanuit Berenschot aanwezig en hebben hun visie gegeven.

Advertenties

Een ongemakkelijke spagaat voor accountants

De veranderingen in de accountancy volgen elkaar in rap tempo op. Oprukkende digitalisering, stringentere regelgeving, toenemende concurrentie, tariefdruk, nieuwe klantvragen; ontwikkelingen met impact op uw vak en beroepsgroep. Tel daarbij op de verhoogde aandacht voor integriteit en reputatie en het mag weinig verbazing wekken dat veel kantoren momenteel in een ongemakkelijke spagaat zitten. Afgelopen jaren hebben zij veranderingen doorgevoerd om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het kan u dus niet ontgaan zijn dat dingen voortaan anders zullen gaan: werkprocessen zijn aangescherpt –op efficiëntie, maar ook op kwaliteit-, andere performance-indicatoren worden gehanteerd en er wordt van individuele professionals ander gedrag gevraagd. Maar waar zet u als professional op in?

accountant spagaat

Wellicht zet u in op uw professionaliteit. U hebt immers (ooit) bewust voor dit vak gekozen. En niet alleen vanwege de aantrekkelijke inhoud, maar ook om voor interessante opdrachtgevers en cliënten aan boeiende vraagstukken te werken. Als accountant hebt u kortom plezier in uw vak, al wordt steeds explicieter van u verwacht dat u in het publieke belang handelt en dus uw vaktechniek, kwaliteit en integriteit boven alles plaatst.

Of zet u in op uw ondernemerschap. Juist deze tijden vragen om bezinning op de positionering in de markt en het business model. Voor velen betekent dat een transitie met het hele kantoor en op alle vestigingen, voor anderen komt het neer op zien te overleven. Weer anderen zien juist veel mogelijkheden om nieuwe business te krijgen. Stilzitten is echter geen optie want het werk komt niet vanzelf naar u toe. En de klant is koning, toch?

Natuurlijk sluiten professionaliteit en ondernemerschap elkaar niet uit. Maar het voelt wel als een ongemakkelijke spagaat. Voor u als professional. Maar ook voor uw vakbroeders en collega’s. En daarmee wordt het een vraagstuk voor het hele kantoor. Lees meer over dit bericht

Strategierealisatie en Transitie: enkele lessen uit de praktijk

CartoonEen alom bekende grap over strategie is dat de meeste nieuwe strategische plannen in de la belanden. Maar eenzelfde grap is haast te maken over strategierealisatie en de bijbehorende transitieplannen. Veel grootschalige veranderingen in organisaties slagen niet. Ze slagen niet omdat ze vaak opgelegde veranderingen zijn en niet veranderingen die door de organisatie zijn geadopteerd en eigen gemaakt.

De implementatie van een nieuw ERP-systeem, de herstructurering van het organogram, de invoering van nieuwe digitale instrumenten om je werk (nog) efficiënter te doen; allemaal voorbeelden van veranderingen die ‘van buiten’ komen voor medewerkers. Veranderingen die top-down worden opgelegd. En meestal ook top-down worden ingevoerd (of in veel voorkomend jargon: worden ‘uitgerold’). Het zijn ook allemaal voorbeelden van veranderingen die maar één aspect van de organisatie aanpakken en weinig tot geen aandacht hebben voor het werkelijk anders gaan werken als organisatie.

En dat terwijl er al jarenlang een overvloed aan onderzoeken aantoont dat het zo niet werkt. Lees meer over dit bericht

2015 volgens Gerben van den Berg

Binnenkort verschijnt hij weer: de 9e editie van het Berenschot Strategy Trends onderzoek. In die publicatie kijken we naar de belangrijkste strategische issues die in de boardroom worden besproken. Vooruitlopend daarop geven Berenschotters hun visie voor het komend jaar: wat verwachten zij én wat hopen zij?

Berg van den Gerben_40Vandaag: Gerben van den Berg, managing consultant strategie en transitie

Mijn verwachting voor 2015:

Matige groei van de economie, waarbij de slag naar digitalisering zijn vruchten gaat afwerpen. Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: