Nieuwe vormen van werken

Visie op de ontwikkeling van werk en werkconcepten voor de publieke en private sector

Ondanks vergelijkbare principes werkt Microsoft wezenlijk anders dan bijvoorbeeld SNS REAAL of de Provincie Overijssel, omdat door hen is gezocht naar specifiek voor hen passende werkconcepten. Terecht denken wij, want iedere organisatie moet nadrukkelijk op zoek naar haar eigen concept. Een nieuwe manier van werken die aansluit op haar specifieke strategie, visie, werkprocessen, mensen en middelen. Onze opvatting is namelijk dat er geen sprake kan zijn van hét nieuwe werken; werkconcepten en bijbehorende werkstijlen (op welke manier werken we in onze organisatie? en hoe werken we samen?) zijn namelijk niet generiek en daardoor niet voor iedere organisatie hetzelfde.

Werk en de toekomst van werk centraal

Wij geloven in de ontwikkelingen achter het nieuwe werken, evenals in veel van haar elementen, maar we geloven niet in de hype. Het werk moet namelijk wat ons betreft centraal blijven staan in de ontwikkeling en ingebruikname van een nieuw werkconcept. Het werkconcept moet geen doel op zich worden. Het vraagt om kritisch nadenken over hoe het werk zich in een organisatie kenmerkt en ontwikkelt. Kijken welke nieuwe vormen van werk passen bij welke functies. Durven discrimineren in het bieden van ondersteunende faciliteiten op basis van werkzaamheden. Dit biedt de mogelijkheid om de ondersteuning van het werk in samenhang te vernieuwen. Dit vanuit een integrale visie, aansluitend op de strategie en doelstellingen van de organisatie en op de veranderende omgeving.

Werken in 2020

In dit programma combineren we in samenwerking met de TU Eindhoven, het Centre for People and Buildings (TU Delft), de Rijksgebouwendienst en de Erasmus Universiteit praktijkervaringen met wetenschappelijke kennis teneinde ontwikkelingen te kenmerken en te vertalen naar implicaties voor de manier waarop werk georganiseerd kan (of zal) worden.

NeWork

Berenschot zit in het bestuur van de NeWork community. Een uitgebreid en gevarieerd platform van professionals, wetenschappers en eindgebruikers uit het bedrijfsleven en de publieke sector in ons land, betrokken bij de vernieuwing van werk. In periodieke bijeenkomsten, onder leiding van creatieve en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland wordt ingegaan op actuele specifieke thema’s over de ontwikkeling van werken.

Integrale Berenschot Aanpak

Berenschot is er van overtuigd dat andere en nieuwe manieren van werken (bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken) vragen om een integrale aanpak van verandering in de organisatie. Van primair belang zijn volgens ons een andere stijl van managen (Besturing), en anders samenwerken van medewerkers en managers, inclusief onderwerpen als motiveren en belonen (HRM). Goede technologische ondersteuning (ICT), en huisvesting en inrichting (Facilitair) zijn daarbij randvoorwaardelijk en moeten naadloos aansluiten op de beoogde manier van werken en besturen. Deze vier onderwerpen betreffen de vier pijlers in ons model. Deze integrale benadering is en wordt doorlopend ontwikkeld op grond van onze ervaringen in de praktijk en voortdurend onderzoek naar de ontwikkeling van werk in ons land (zie kader).

In ieder van bovenstaande vier pijlers moet veel gebeuren om een nieuwe toekomstgerichte manier van werken mogelijk te maken. Sterke afstemming, een integrale veranderaanpak en het bewaken van samenhang en consistentie, zijn daarbij een vereiste voor succes. Dergelijke regie en verandermanagement moet zijn oorsprong vinden in een sterke en eenduidige organisatiestrategie, want dit bepaald de ontwikkeling van werk die ondersteund moet worden met het vernieuwde werkconcept. Veelal heeft een organisatie voor de invulling van één of meerdere pijlers uit het model al waardevolle initiatieven genomen, bijvoorbeeld voor ICT of Facilitair/Huisvesting. Onze benadering geeft zicht op de samenhang en helpt de aanpak voor het realiseren van een andere manier van werken binnen de vier pijlers in lijn te brengen. Hierbij geldt zonder twijfel dat het geheel meer is dan de som der delen.

Cruciaal maar vaak ook lastig

Voor veel kennisintensieve organisaties in ons land, waarin de mens feitelijk de belangrijkste productiefactor is, is het veranderen van het werkconcept een cruciaal maar vaak ook lastig thema. Dit geldt uit ervaring voor publieke als private ondernemingen. Men zoekt – doorlopend – naar manieren om de bedrijfsvoering te optimaliseren, in operationele en in financiële zin, en naar methoden om hierbij slim gebruik te maken van de (technologische) mogelijkheden. Aan de andere kant wil men medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen teneinde deze – in een sterk veranderende arbeidsmarkt – te verwerven, boeien en duurzaam te verbinden aan de organisatie. Veel organisaties kennen daarnaast een positie waarin het loont om een voorbeeldfunctie te vervullen. Vanuit deze rol kunnen ze de mogelijkheden voor functioneel, efficiënt of duurzaam huisvesten, maar ook voor werken en het bieden van perspectieven demonstreren en zo een geloofwaardige partner zijn.

Voor meer over Het Nieuwe Werken, klik hier.

Het Nieuwe Werken voorbij

De invloed van Het Nieuwe Werken op arbeidsproductiviteit

Veranderbereidheid voor Het Nieuwe Werken

Invloed van virtuele communicatiemiddelen op teamprestatie

 

Advertenties

Over Roel van Lanen
Roel van Lanen has international experience in the fields of strategy, finance, corporate recovery and business growth. Roel has extensive experience advising clients on strategic issues ranging from scenario planning to cost reductions. Additionally he supported companies through complex operational changes. Currently Roel works as a senior strategy consultant with Berenschot in the Netherlands, primarily focusing on organizational development and efficiency, strategic market studies, and complex (international) restructuring efforts. Customers typically work in financial and professional services, as well as utilities (energy), health care, and production industry. Roel is an experienced program- and projectmanager who regularly teaches workshops and holds lectures, and publishes articles on strategy in various media and on his blog, Business Strategies.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: