Houdt zicht op uw toekomst!

Hoe zit het met uw markt?

Wanneer heeft u voor het laatst kritisch gekeken naar uw aannames over de toekomst van uw markten, klanten en toeleveranciers? Wanneer heeft u voor het laatst nagedacht over de verrassingen die zouden kunnen optreden in de markt?

Het is zaak een beeld te vormen van de onzekerheden en de mogelijke impact daarvan op uw markten en bedrijf. Welke onzekerheden geven de toekomst vorm van de Nederlandse markten in de komende jaren en welke kansen biedt dat voor uw onderneming?

Er heerst een gevoel van onzekerheid over de ontwikkelingen in de markt bij klanten, concurrenten en in de economie en de maatschappij. Trends blijken steeds vaker onzekerheden, met meerdere verschillende uitkomsten. Zo ontstaat een focus op de korte termijn, op zaken die nog wel voorspelbaar zijn. Ondernemingen nemen maatregelen, zoals kostenreducties, reorganisaties, intensiever liquiditeitsmanagement en beheersing werkkapitaal.. Slechts weinig ondernemingen komen toe aan offensieve maatregelen. De zwaartekracht van de korte termijn ontneemt het zicht op de toekomst. Dat belemmert het formuleren van een veerkrachtige strategie.

Om zicht te krijgen op de mogelijke, voorstelbare toekomsten voor uw markt start u met het kiezen van die onzekerheden die de grootste impact op uw markt hebben. Een goede termijn hiervoor is een periode van een jaar of 5, uiteraard afhankelijk van het karakter van de sector waarin uw bedrijf opereert. Hieronder volgen een aantal bepalende onzekerheden voor de toekomst van uw bedrijf.

De toekomst van markten voor Nederlandse ondernemingen

Hier volgt een verkenning van breed toepasselijke onzekerheden. Uiteraard is het aan uzelf en uw onderneming om na te gaan welke onzekerheden bepalend zijn voor uw toekomst. De checklist helpt hierbij.

Het kennisniveau

Er zijn onzekerheden over het toekomstige kennisniveau in Nederland. De discussie spitst zich toe op de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse kenniswerkers, de omvang van onze behoefte aan buitenlandse kenniswerkers, de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Enerzijds wil men meer investeren in het onderwijs, anderzijds is er het risico dat goede kenniswerkers Nederland verlaten. Zo is een veel gehoorde klacht dat de beste onderzoekers liever aan buitenlandse universiteiten werken dan in Nederland. Daarnaast klagen ondernemers dat het lastig is om kenniswerkers uit het buitenland snel naar hun Nederlandse vestigingen of hoofdkantoren te halen.

Marktpotentieel Europa

Recent heeft een grote uitbreiding van de EU plaatsgevonden en er zitten, zij het aarzelend, nog meer nieuwe lidstaten in de wachtkamer. In eerste instantie worden veel EU-middelen geïnvesteerd in de nieuwe lidstaten om ze te ondersteunen om op allerlei aspecten op EU niveau te komen. Deze landen zijn al voor toetreding op een zeker niveau gebracht, die ook de condities voor het zaken doen betreffen. Zal dit in de komende 3-5 jaar leiden tot een groeiende marktvraag in die landen, als de storm inmiddels is gaan liggen, of zal de schuldenproblematiek de potentiële groei in de kiem smoren?

Innovativiteit

Nederland kent vele initiatieven om innovatie te stimuleren. De EU heeft een ambitieus programma opgesteld om de meest innovatieve economie te worden in de wereld. Toch zijn er ook twijfels of dat gaat lukken, of voldoende snel gaat lukken. Opkomende markten als China en India beperken zich niet meer tot het volgen van ontwikkelingen, maar ontwikkelen zelf ook kennis en technologie, op de draaggolf van hun grote aantallen afstuderende academici. Een goede indicatie is dat zij steeds meer belang hechten aan bescherming van intellectueel eigendom. Nederland onderscheidt zich bijvoorbeeld op gebied van agro en food, penetratie van glasvezelnetwerken, maar ook design en gaming. Houdt of verovert Nederland een leidende rol in innovatie, ook in uw sector?

Marktwerking

In de Nederlandse en Europese economie en markten heerste tot voor kort een streven om zoveel mogelijk mededinging tot stand te brengen. Dit betekent het doorvoeren c.q. bewaken van marktwerking in een zo breed mogelijk spectrum aan activiteiten. Toch zien we ook tegengestelde en vertragende bewegingen, onder invloed van het zichtbaar worden van de effecten en het falen van zelfregulering in sectoren. In het openbaar vervoer zijn de aanbestedingen van het grootstedelijke openbaar vervoer ingetrokken, rond de zorg is twijfel, de liberalisering van de postmarkt zal doorgaan, maar is vertraagd en recent is de rol van de overheid in de financiële sector wereldwijd snel toegenomen.

Duurzaam of traditioneel?

Zal de consument duurzaamheid als eis stellen of zal hij zijn koopgedrag niet aanpassen? Gaat de consument voor duurzaamheid op grote schaal en blijft hij kiezen voor traditionele energiebronnen, traditioneel transport? Overheden en bedrijven omarmen enerzijds concepten als cradle-to-cradle, stellen subsidieregelingen in, reguleren CO2 uitstoot, anderzijds kiest de consument voor SUV’s (tenzij de brandstofkosten te hoog worden), komen biologische producten commercieel maar moeizaam van de grond en blijkt het zeer moeilijk mensen in het openbaar vervoer te krijgen.

Economische groei

Hoe zal de conjunctuur zich de komende jaren ontwikkelen? Krijgen we een lange periode waarin het op orde brengen van de staatsschuld en de bezuinigingen die overheden moeten doen ervoor zorgen dat zij niet in staat zijn de groei aan te jagen, of zullen overheden zich matigen met bezuinigingen en anticyclisch investeren. De overheid presenteert een Crisis- en herstelwet, maar de infrastructurele projecten komen moeizaam van de grond. Zal de consument weer gaan besteden, of houdt hij voor langere tijd de hand op de knip om zijn verslechterend pensioen aan te vullen? Zullen de banken de nadruk leggen op versterking van hun vermogenspositie of krijgen zij gelegenheid voor verruiming van de kredietverlening? Allemaal factoren die bepalend zijn voor de groei in Nederland en de rest van de wereld.

Technologische ontwikkeling

Deze onzekerheid kent vele gedaanten. We kunnen het hebben over energietechnologie, die aan de basis staat van de ontwikkeling richting duurzame energie, over nanotechnologie, waarvan toepassingen nog wat meer in de kinderschoenen staan, over biotechnologie of over de verdere ontwikkeling van de miniaturisatie van de micro-electronica. Afhankelijk van uw bedrijf zullen doorbraken op deze gebieden u wel of niet raken. Onzekerheden zijn talrijk. Met welk tempo schrijdt de ontwikkeling voort? Zijn er gezondheidsrisico’s aan verbonden of worden deze overwonnen? Hoe verlopen ethische discussies? Als voorbeeld nemen we hier de nanotechnologie.

Andere onzekerheden

Deze verkenning is niet uitputtend. Er zijn veel meer onzekerheden te benoemen, ook op lokaal niveau en uiteraard afhankelijk van de branche. Voorbeelden zijn de vraag of de woningmarkt versoepeld zal worden, of de flexibiliteit op de arbeidsmarkt substantieel zal worden vergroot en of en hoe de mobiliteit in Nederland wordt aangepakt.

Samen met trends (met een redelijk voorspelbare uitkomst), zoals de vergrijzing en toename van de vraag naar zorg, vormen zij factoren die de toekomstige condities vormgeven waarin u en uw onderneming moeten opereren.

Regeren is vooruitzien

Ook in tijden van crisis is het van groot belang om een goed zicht te krijgen op de toekomst. De toekomst van uw onderneming, maar ook van uw klanten, uw toeleveranciers, uw personeel en andere stakeholders bij uw bedrijf. Een goede manier om daarin te voorzien is scenarioplanning. Veerkrachtige strategieën bieden de beste kansen op succes. Laat uw onderneming daarom niet door de recessie van de wijs brengen in  haar ambitie. Regeren is vooruitzien en dat geldt zeker ook voor ondernemen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: