Na negativisme op weg naar groei

Nederland wentelt zich in een besmettelijke golf van pessimisme. Maar wie goed observeert, neemt op het niveau van individuele ondernemingen positieve signalen waar. Hoogste tijd om daar voluit op in te zetten en het pessimisme van ons af te schudden. Dus gas geven met de innovatie, zuinig zijn met vaste kosten, zorgen voor een flexibele, maar gefocusseerde organisatie met een duidelijk onderscheidend vermogen en optimale risicobeheersing.

De diagnose is gesteld en wordt keer op keer herhaald: we hebben te hoge loonkosten, de arbeidsproductiviteit is te laag en we gaan werkgelegenheid verliezen aan de lage lonen landen. Dit geldt overigens voor alle OESO landen, die alle te maken hebben met de combinatie van conjuncturele zwakte en verlies van concurrentiepositie door structureel te hoge loonkosten.

BROOS HERSTEL
Op het niveau van de individuele onderneming horen we positievere geluiden. De omzet daalt niet meer, de kosten zijn stevig gereduceerd en de vraag begint langzaam aan te trekken. Ondernemers spreken van “broos herstel”. Er zijn voldoende bouwstenen voor een verantwoorde groei van de onderneming in de komende jaren. Waar het op aankomt? Tempo maken en de wil hebben om te excelleren.

DE EERSTE BOUWSTEEN
innovatie. Innovatie in product, in de productieprocessen, maar ook in de wijze waarop de transacties met afnemers tot stand komen. In dit kader valt te denken aan het nieuwe bankieren en verzekeren via internet. Innovatie moet leiden tot een verdedigbare voorsprong op de concurrentie zoals Porter ons keer op keer voorhoudt. Overigens, veel ondernemingen zijn nog zoe-kend. Innovatie ja, maar hoe en wat dan?


DE TWEEDE BOUWSTEEN
kostenbeheersing. Innovatie moet, maar als we niet meer op prijs kunnen meekomen, hebben we een probleem. En daarom zullen we in de komende jaren in een aantal sectoren werkgelegenheid zien wegvloeien naar lage lonen landen. Alleen als Nederland investeert in high tech productiemiddelen, hebben we kansen om bij hoge loonkosten, toch concurrerend te zijn.

Ook als het goed gaat met de onderneming moet op de kosten gelet worden. Dat is een les van de afgelopen jaren. Een hoopgevend voorbeeld hoe het wel kan, zien we in de glastuinbouw in Nederland. Alle factorkosten – arbeid, grond en energie – zijn hoog. Bovendien zijn er strenge regels voor het milieu. En toch is de sector een economisch cluster op wereldniveau. Dat is ontstaan door innovatieve telers, innovatieve toeleveranciers en een open kennisuitwisseling. Nadelen nopen tot innovatie, zo blijkt uit dit voorbeeld. En het blijkt ook in Nederland te kunnen.

DE DERDE BOUWSTEEN
flexibiliteit. Veel ondernemingen moeten het trauma van de laatste jaren nog verwerken. Er was teveel geïnvesteerd in productiemiddelen en infrastructuur en er werd te gemakkelijk personeel aangenomen voor te hoge salarissen wat leidde tot hoge vaste kosten. Dat willen ondernemers niet herhalen en ze zullen eerst groeien door gebruik te maken van uitbesteding of flexibele inleenkrachten. Pas als het volume stabiel is volgen de investeringen en de arbeidsplaatsen.

DE VIERDE BOUWSTEEM
focus. Ondernemingen hebben leergeld betaald bij het overnemen van andere ondernemingen in een andere branche en in een ander land. Het risicoprofiel van dit soort investeringen ligt nog vers in het geheugen. Dus zullen we dichter bij de kernactiviteiten blijven en daarmee ook onze kerncompetenties uitbuiten. Een scherper focus op onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde is daarbij essentieel.

DE VIJFDE EN LAATSTE BOUWSTEEN
risicobeheersing. Bedrijven hebben geleerd dat nieuwe initiatieven in de markt een hoog risicoprofiel kennen en dat we een hoog marktrisico niet moeten combineren met een hoog financieringsrisico. Risico op het ene terrein moeten we compenseren door soliditeit op een andere. Grote investeringen moeten voorafgegaan worden door een grondige risk-reward-analyse, door mensen die niet door de Raad van Bestuur het zwijgen opgelegd kan worden. ‘’What if’’-vragen worden, mede onder invloed van de invoering van de code Tabaksblat nadrukkelijk gesteld.

Wat zich aftekent, is een periode van enkele jaren die zich laat karakteriseren als “verantwoorde groei”. Wel groei, want groei is zowel een teken van als voorwaarde voor gezondheid. Maar verantwoord, met beheersing van risico’s en vanuit het geruststellende gevoel dat er ‘grip op de tent’ is. Bij het vormgeven van die groei komen de vijf bouwstenen aan de orde. Het bouwen begint met de wil om te bouwen en de wil om te excelleren. Versterkt door de overtuiging dat we de concurrent kunnen overtreffen. Sneller en beter innoveren dan de concurrent en dat met gebruikmaking van alle mogelijkheden tot kostenreductie. En nu eens ophouden met negativisme.

Paul Pietersma en Kees Rippen zijn senior managing consultant bij Berenschot en beiden auteur van “Het Berenschot Strategieboek”

Uit: http://howtomanage.academicservice.nl/site/auteurs/detail.html?auteursid=20070040

Advertenties

Over Roel van Lanen
Roel van Lanen has international experience in the fields of strategy, finance, corporate recovery and business growth. Roel has extensive experience advising clients on strategic issues ranging from scenario planning to cost reductions. Additionally he supported companies through complex operational changes. Currently Roel works as a senior strategy consultant with Berenschot in the Netherlands, primarily focusing on organizational development and efficiency, strategic market studies, and complex (international) restructuring efforts. Customers typically work in financial and professional services, as well as utilities (energy), health care, and production industry. Roel is an experienced program- and projectmanager who regularly teaches workshops and holds lectures, and publishes articles on strategy in various media and on his blog, Business Strategies.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: